EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0885

A Bizottság határozata (2002. november 7.) a veszélyes áruk vasúti szállítására szolgáló gázhordókra, palackkötegekre és tartályokra vonatkozó határidők tekintetében a 96/49/EK tanácsi irányelv módosításáról (az értesítés a C(2002) 4343. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 308, 9.11.2002, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 134 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 4 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/885/oj

32002D0885Hivatalos Lap L 308 , 09/11/2002 o. 0044 - 0044


A Bizottság határozata

(2002. november 7.)

a veszélyes áruk vasúti szállítására szolgáló gázhordókra, palackkötegekre és tartályokra vonatkozó határidők tekintetében a 96/49/EK tanácsi irányelv módosításáról

(az értesítés a C(2002) 4343. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/885/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2001/6/EK [1] bizottsági irányelvvel módosított, a veszélyes áruk vasúti fuvarozására [2] vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1996. július 23-i 96/49/EK tanácsi irányelvre és különösen annak 6. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A veszélyes áruk vasúti fuvarozására szolgáló gázhordók, palackkötegek és tartányok kialakítására, használatára és fuvarozási feltételeire vonatkozó részletes műszaki előírásokat meghatározó európai szabványokat még nem építették be a 96/49/EK irányelv mellékletébe, mivel még nem fejeződött be a vonatkozó CEN szabványosítási eljárás.

(2) Ezért módosítani kell a 96/49/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében rögzített azon határidőket, amelyektől a gázhordóknak, palackkötegeknek és tartányoknak meg kell felelniük a 96/49/EK irányelvnek.

(3) Ezért a 96/49/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A jogbiztonság érdekében ezt a határozatot 2001. július 1-jétől kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 96/49/EK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének első és második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Bármely tagállam fenntarthat olyan, a melléklet 2. osztálya szerinti, új tartányok, valamint új gázhordók és palackkötegek kialakítására, használatára és fuvarozási feltételeire vonatkozó, 1996. december 31-én hatályos nemzeti rendelkezéseket, amelyek e melléklet rendelkezéseitől különböznek, amíg a tartányok, gázhordók és palackkötegek gyártására és használatára vonatkozó szabványokra való utalás - az ezen irányelv rendelkezéseivel azonos kötelező erővel - nem kerül be a mellékletbe, de legkésőbb 2003. június 30-ig. A 2003. július 1-je előtt gyártott gázhordók, palackkötegek és tartányok, a 2001. július 1-je előtt gyártott és megfelelő biztonsági szinten karbantartott további tartályokat az eredeti feltételek mellett továbbra is használni lehet.

A 2003. június 30-i és a 2003. július 1-jei időpontot el kell halasztani azokra a gázhordókra, palackkötegekre és tartányokra vonatkozóan, amelyekre nincsenek részletes műszaki követelmények, illetve amelyekre vonatkozóan nincs a mellékletben a megfelelő európai szabványokra történő elegendő hivatkozás."

2. cikk

Ezt a határozatot 2001. július 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 7-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 30., 2001.2.1., 42. o.

[2] HL L 235., 1996.9.17., 25. o.

--------------------------------------------------

Top