EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:374:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 374, 22 октомври 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 374

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
22 октомври 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1847 на Комисията от 14 октомври 2021 година за определяне на нормативно установен заместител на някои елементи на CHF LIBOR ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1848 на Комисията от 21 октомври 2021 година за определяне на заместител на референтния лихвен процент овърнайт на междубанковия пазар в евро ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1849 на Комисията от 21 октомври 2021 година за поправка на текста на някои езици на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 за установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1850 на Комисията от 21 октомври 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1851 на Съвета от 15 октомври 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет за захарта по отношение на измененията на Международното споразумение за захарта от 1992 г. и графикa за тяхното изпълнение

49

 

*

Решение (ЕС) 2021/1852 на Съвета от 18 октомври 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета по асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна, във връзка с удължаването на срока на валидност на приоритетите за партньорство между ЕС и Алжир до приемането на нови актуализирани приоритети за партньорство от Съвета по асоцииране

52

 

*

Решение (ЕС) 2021/1853 на Съвета от 18 октомври 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна, във връзка с удължаването на срока на валидност на приоритетите за партньорство между ЕС и Египет до приемането на нови актуализирани приоритети за партньорство от Съвета за асоцииране

54

 

*

Решение (ЕС) 2021/1854 на Съвета от 18 октомври 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с удължаването на срока на валидност на Приоритетите за партньорство между ЕС и Йордания до приемането на нови приоритети за партньорство от Съвета за асоцииране

56

 

*

Решение (ЕС) 2021/1855 на Съвета от 18 октомври 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, във връзка с удължаването на срока на валидност на Приоритетите за партньорство между ЕС и Ливан до приемането на нови актуализирани съвместни документи от Съвета за асоцииране

58

 

*

Решение (ЕС) 2021/1856 на Съвета от 18 октомври 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, във връзка с удължаването на срока на валидност на стратегическите приоритети ЕС—Тунис до приемането на нови актуализирани стратегически приоритети от Съвета за асоцииране

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top