EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:374:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 374, 22. októbra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 374

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
22. októbra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1847 zo 14. októbra 2021 o určení zákonnej náhrady určitých nastavení sadzby CHF LIBOR ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1848 z 21. októbra 2021 o určení náhrady referenčnej hodnoty v prípade sadzby Euro overnight index average  ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1849 z 21. októbra 2021, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/464, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1850 z 21. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1851 z 15. októbra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor, pokiaľ ide o zmeny Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 a harmonogram ich vykonávania

49

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1852 z 18. októbra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie platnosti priorít partnerstva medzi EÚ a Alžírskom dovtedy, kým Asociačná rada neprijme nové aktualizované priority partnerstva

52

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1853 z 18. októbra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie platnosti priorít partnerstva EÚ a Egypta dovtedy, kým Asociačná rada neprijme nové aktualizované priority partnerstva

54

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1854 z 18. októbra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie platnosti priorít partnerstva EÚ a Jordánska dovtedy, kým Asociačná rada neprijme nové priority partnerstva

56

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1855 z 18. októbra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie platnosti priorít partnerstva EÚ a Libanonu dovtedy, kým Asociačná rada neprijme nové aktualizované spoločné dokumenty

58

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1856 z 18. októbra 2021, o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o predĺženie platnosti strategických priorít EÚ – Tunisko dovtedy, kým Asociačná rada neprijme nové aktualizované strategické priority

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top