EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:258:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 258, 01 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.258.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 258

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 913/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1174/2005, налагащ окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

1

 

 

Регламент (ЕО) № 914/2009 на Комисията от 30 септември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

Регламент (ЕО) № 915/2009 на Комисията от 30 септември 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 октомври 2009 година

6

 

*

Регламент (ЕО) № 916/2009 на Комисията от 29 септември 2009 година за забрана на риболова на атлантическа треска в зони I и IIb от страна на съдове под флага на Германия

9

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (1)

11

 

*

Директива 2009/102/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (1)

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/725/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 30 септември 2009 година за назначаване на нов член на Комисията на Европейските общности

26

 

 

Комисия

 

 

2009/726/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 септември 2009 година относно временните защитни мерки, предприети от Франция по отношение на въвеждането на нейната територия на мляко и млечни продукти с произход от стопанство, в което е потвърден случай на класическа скрейпи (нотифицирано под номер C(2009) 3580)

27

 

 

2009/727/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 септември 2009 година относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внасяни от Индия и предназначени за консумация от човека или за фуражи (нотифицирано под номер C(2009) 7388)  (1)

31

 

 

2009/728/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 септември 2009 година за удължаване без ограничения на признаването от страна на Общността на Полския корабен регистър (1)

34

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 316/2009 на Комисията от 17 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (ОВ L 100, 18.4.2009 г.)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top