Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:258:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 258, 2009. gada 01. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.258.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 258

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 1. oktobris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 913/2009 (2009. gada 24. septembris), ar kuru izbeidz jauna eksportētāja pārskatīšanu par Regulu (EK) Nr. 1174/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, atkārtoti piemēro maksājumu viena šīs valsts eksportētāja importam un izbeidz minētā importa reģistrēšanu

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 914/2009 (2009. gada 30. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 915/2009 (2009. gada 30. septembris), ar ko nosaka no 2009. gada 1. oktobra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

6

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 916/2009 (2009. gada 29. septembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Vācijas karogu, zvejot mencas I un IIb zonā

9

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/101/EK (2009. gada 16. septembris) par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 48. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (1)

11

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/102/EK (2009. gada 16. septembris) uzņēmējdarbības tiesību jomā par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (1)

20

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/725/EK, Euratom

 

*

Padomes Lēmums (2009. gada 30. septembris) par jauna Eiropas Kopienu Komisijas locekļa iecelšanu

26

 

 

Komisija

 

 

2009/726/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 24. septembris) par pagaidu aizsardzības pasākumiem, ko veikusi Francija, lai neļautu tās teritorijā ievest pienu un piena produktus no saimniecībām, kurās apstiprināts klasiskās skrepi slimības gadījums (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3580)

27

 

 

2009/727/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. septembris) par ārkārtas pasākumiem, kuri piemērojami no Indijas importētiem vēžveidīgajiem, kas paredzēti lietošanai cilvēku uzturā vai dzīvnieku barībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7388)  (1)

31

 

 

2009/728/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. septembris), ar ko bez ierobežojumiem pagarina Kopienas līmeņa atzīšanu Polijas Kuģu reģistram (1)

34

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 316/2009 (2009. gada 17. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1973/2004, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 piemērošanai attiecībā uz šīs regulas IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām un atmatā atstātas zemes izmantošanu izejvielu ražošanai (OV L 100, 18.4.2009.)

36

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top