Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:258:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 258, 01. oktober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.258.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 258

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
1. oktober 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 913/2009 af 24. september 2009 om afslutning af den fornyede undersøgelse (ny eksportør) af Rådets forordning (EF) nr. 1174/2005 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af håndbetjente palletrucks og væsentlige dele dertil med oprindelse i Folkerepublikken Kina, om genindførelse af tolden, for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land, og om ophævelse af registreringen af denne import

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 914/2009 af 30. september 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

4

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 915/2009 af 30. september 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. oktober 2009

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 916/2009 af 29. september 2009 om forbud mod fiskeri efter torsk i I og II b fra fartøjer, der fører tysk flag

9

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 48, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (1)

11

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/102/EF af 16. september 2009 på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (1)

20

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2009/725/EF, Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 30. september 2009 om udnævnelse af et nyt medlem af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

26

 

 

Kommissionen

 

 

2009/726/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. september 2009 om midlertidige beskyttelsesforanstaltninger truffet af Frankrig mod, at der føres mælk og mejeriprodukter ind på Frankrigs område fra en bedrift, hvor der er et bekræftet tilfælde af klassisk scrapie (meddelt under nummer K(2009) 3580)

27

 

 

2009/727/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. september 2009 om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum eller foderbrug importeret fra Indien (meddelt under nummer K(2009) 7388)  (1)

31

 

 

2009/728/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 30. september 2009 om meddelelse af en ubegrænset EF-godkendelse af det polske skibsregister (1)

34

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 316/2009 af 17. april 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1973/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 for så vidt angår støtteordningerne i henhold til afsnit IV og IVa i nævnte forordning og anvendelse af udtagne arealer til produktion af råvarer (EUT L 100 af 18.4.2009)

36

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top