EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:189:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 189, 15 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 189

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
15 юни 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Съвет

2017/C 189/01

Резолюция на Съвета относно структурирания диалог и бъдещото изграждане на диалог с младите хора в контекста на политиките за европейско сътрудничество по въпросите на младежта в периода след 2018 г.

1

2017/C 189/02

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план на Европейския съюз за спорта (1 юли 2017 г. — 31 декември 2020 г.)

5

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2017/C 189/03

Препоръка на Съвета от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот

15


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 189/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8301 — GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8190 — Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 189/06

Заключения на Съвета относно ролята на работата с младежта за подпомагане на развитието на основни житейски умения у младите хора, които улесняват успешния им преход към зрелостта, активното гражданство и професионалния живот

30

2017/C 189/07

Заключения на Съвета относно стратегическите перспективи за европейското сътрудничество по въпросите на младежта след 2018 г.

35

2017/C 189/08

Заключения на Съвета относно стратегически подход на ЕС към международните културни отношения

38

2017/C 189/09

Проект за заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно спорта като платформа за социално приобщаване чрез доброволческа дейност

40

 

Европейска комисия

2017/C 189/10

Обменен курс на еврото

45

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2017/C 189/11

Обявление от Норвегия относно Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Обявление относно покана за подаване на заявления за лицензи за добив на въглеводороди на норвежкия континентален шелф – предоставяне на лицензи в предварително определени области за 2017 г.

46


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2017/C 189/12

Определение на Съда от 15 ноември 2016 година по дело E-7/16 — Míla ehf./Надзорен орган на ЕАСТ (Предварително възражение за недопустимост — Държавна помощ — Решение за приключване на официална процедура по разследване)

48

2017/C 189/13

Решение на Съда от 16 ноември 2016 година по дело E-4/16 — Надзорен орган на ЕАСТ/Кралство Норвегия (Неизпълнение на решение на Съда, установяващо неспазване на задължения — член 33 от Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд — Необходими мерки за изпълнение на решение на Съда)

49

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 189/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8467 — BNP Paribas/Commerz Finanz) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

50

2017/C 189/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8483 — Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

51

2017/C 189/16

Предварително уведомление за концентрация (Дело № M.8440 — DuPont/FMC (Health and Nutrition business) ( 1 )

52

2017/C 189/17

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8504 — EDF Energy Services/ESSCI) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

53


 

Поправки

2017/C 189/18

Поправка на Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация по отношение на ADRIA Way ( ОВ C 123, 20.4.2017 г. )

54


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top