EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0583

Дело T-583/21: Жалба, подадена на 5 ноември 2021 г. — Bakhanovich/Съвет

OB C 11, 10.1.2022, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.1.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 11/31


Жалба, подадена на 5 ноември 2021 г. — Bakhanovich/Съвет

(Дело T-583/21)

(2022/C 11/43)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Aliaksandr Bakhanovich (Брест, Беларус) (представител: D. Litvinski, avocat)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/997 на Съвета от 21 юни 2021 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), доколкото се отнася до жалбоподателя,

да отмени Решение за изпълнение (ОВППС) 2021/1002 на Съвета от 21 юни 2021 година за прилагане на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки с оглед на положението в Беларус (2), доколкото се отнася до жалбоподателя,

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания, които по същество са идентични или подобни на изтъкнатите по дело T-556/21, Lyubetskaya/Съвет.


(1)  ОВ L 219I, 2021 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 219I, 2021 г., стр. 70.


Top