10.1.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 11/31


Acțiune introdusă la 5 noiembrie 2021 – Bakhanovich/Consiliul

(Cauza T-583/21)

(2022/C 11/43)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Aliaksandr Bakhanovich (Brest, Belarus) (reprezentant: D. Litvinski, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/997 al Consiliului din 21 iunie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus (1), în ceea ce îl privește pe reclamant;

anularea Deciziei de punere în aplicare (PESC) 2021/1002 a Consiliului din 21 iunie 2021 privind punerea în aplicare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus (2), în ceea ce îl privește pe reclamant;

obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă trei motive care sunt, în esență, identice sau similare cu cele invocate în cadrul cauzei T-556/21, Lyubetskaya/Consiliul.


(1)  JO 2021, L 219I, p. 3.

(2)  JO 2021, L 219I, p. 70.