EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1895

Решение за изпълнение (EC) 2021/1895 на Комисията от 28 октомври 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)

C/2021/7879

OJ L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

29.10.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 384/112


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2021/1895 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2021 година

за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2021/953 се създава рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 („Цифров COVID сертификат на ЕС“) с цел улесняване на упражняването от притежателите на такива сертификати на правото им на свободно движение по време на пандемията от COVID-19. Регламентът има също за цел да допринася за улесняване на постепенното и координирано премахване на ограниченията на свободното движение, въведени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза с цел да се ограничи разпространението на SARS-CoV-2.

(2)

Регламент (ЕС) 2021/953 позволява приемането на сертификати за COVID-19, издадени от трети държави на граждани на Съюза и на членове на техните семейства, когато Комисията установи, че тези сертификати за COVID-19 са издадени в съответствие със стандарти, които следва да се считат за равностойни на тези, установени съгласно посочения регламент. Освен това, в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета (2), държавите членки прилагат правилата, установени в Регламент (ЕС) 2021/953, по отношение на граждани на трети държави, които не попадат в обхвата на посочения регламент, но които са в законен престой или пребивават законно на тяхната територия и имат право да пътуват до други държави членки в съответствие с правото на Съюза. Поради това всички констатации за равностойност в настоящото решение следва да се прилагат за сертификатите за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на граждани на Съюза и на членове на техните семейства. По същия начин, въз основа на Регламент (ЕС) 2021/954, тези констатации за равностойност следва да се прилагат и за сертификатите за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, при условията, определени в посочения регламент.

(3)

На 28 юли 2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия предостави на Комисията подробна информация относно издаването на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу и преболедуване на COVID-19 в съответствие единната система, наречена „UK COVID Certificates“. Тази система се състои от четири компонента за Англия, Уелс и остров Ман; Джърси и Гърнзи; Шотландия и Северна Ирландия, съответно „Covid Pass“, „2D Barcode API“, „NHS Scotland Covid Status“ и „COVIDCert“. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Комисията, че счита, че нейните сертификати за COVID-19 се издават в съответствие със стандарт и технологична система, които са оперативно съвместими с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и които дават възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Във връзка с това Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Комисията, че сертификатите за COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие със системата, наречена „UK COVID Certificates“, съдържат данните, посочени в приложението към Регламент (ЕС) 2021/953.

(4)

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия също така уведоми Комисията, че приема сертификатите за ваксинация, издадени от държавите членки и държавите от ЕИП в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953. Освен това Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Комисията, че ще третира притежателите на цифрови COVID сертификати на ЕС за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 по еднакъв начин с притежателите на сертификати, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия посочи, че всички пътници, които са напълно ваксинирани с ваксина, призната от Обединеното кралство, или с ваксина, получила разрешение за целия ЕС, са освободени от карантина и от задължението да се подложат на тест на 8-ия ден, ако пристигнат от държави, класифицирани с код „оранжев“ според епидемиологичната им обстановка. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия уточни също, че отрицателните тестове и естественият имунитет след положителен тест не са част от неговата политика за освобождаване на хората от карантина.

(5)

На 4 октомври 2021 г. по искане на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Комисията извърши технически изпитвания, които доказаха, че сертификатите за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 се издават от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие със системата UK COVID Certificates, и че всеки един от тези компоненти е оперативно съвместим с рамката за доверие, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, и дава възможност за проверка на автентичността, валидността и целостта на сертификатите. Комисията също така потвърди, че сертификатите за ваксинация, направено изследване за и преболедуване на COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие с всеки компонент на системата, наречена „UK COVID Certificates“, съдържат необходимите данни. Оценката на Комисията бе потвърдена, след като на 14 октомври 2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия подаде допълнително уведомление.

(6)

Освен това Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Комисията, че издава оперативно съвместими сертификати за ваксинация за ваксини срещу COVID-19. Понастоящем тези ваксини включват Comirnaty, Covid-19 Vaccine Janssen, Spikevax и Vaxzevria. Освен това Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия посочи, че издава сертификати за ваксинация на участниците в клинични изпитвания за потенциални ваксини, на които е поставена потенциална ваксина. Понастоящем това се отнася за потенциалната ваксина, разработена от Novavax CZ AS.

(7)

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира също Комисията, че ще издава оперативно съвместими сертификати за тестове за амплификация на нуклеинови киселини, но не и за бързи антигенни тестове.

(8)

Освен това Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Комисията, че издава оперативно съвместими сертификати за преболедуване. Тези сертификати са валидни не повече от 180 дни след датата на първия положителен тест.

(9)

В допълнение Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия информира Комисията, че когато проверяващите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия проверяват сертификатите, личните данни, включени в тях, ще бъдат обработвани единствено с цел проверка и потвърждаване на ваксинацията, резултата от теста или статуса на преболедувал на притежателя на сертификата и няма да бъдат съхранявани след това.

(10)

Следователно са налице необходимите елементи, за да се установи, че сертификатите за COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие със системата UK COVID Certificates, трябва да се считат за равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953.

(11)

Поради това сертификатите за COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие със системата, наречена „UK COVID Certificates“, следва да бъдат приемани при условията, посочени в член 5, параграф 5, член 6, параграф 5 и член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2021/953.

(12)

За да може настоящото решение да се прилага, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия следва да бъде свързано с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

(13)

С цел защита на интересите на Съюза, по-специално в областта на общественото здраве, Комисията може да използва правомощията си за спиране или прекратяване на действието на настоящото решение, ако условията по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 вече не са изпълнени.

(14)

За да може Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да бъде свързано възможно най-бързо с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953, настоящото решение следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 14 от Регламент (ЕС) 2021/953,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Сертификатите за ваксинация срещу и преболедуване на COVID-19, издадени от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие със системата, наречена UK COVID Certificates, се считат за равностойни на сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза.

Член 2

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия се свързва с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, създадена с Регламент (ЕС) 2021/953.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 г. относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19 (ОВ L 211, 15.6.2021 г., стр. 24).


Top