EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:384:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 384, 29 oktober 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 384

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
29 oktober 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2021/1888 av den 27 oktober 2021 om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1889 av den 23 juli 2021 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller förlängning av åtgärder för tillfällig lättnad från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider på grund av covid-19-krisen

20

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1890 av den 2 augusti 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 vad gäller handelsnormer inom sektorn för frukt och grönsaker

23

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1891 av den 26 oktober 2021 om ändring av bilagorna XIV och XV till förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller import till och transitering genom unionen av animaliska biprodukter och framställda produkter ( 1 )

84

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1892 av den 27 oktober 2021 om ändring av förordning (EG) nr 1484/95 vad gäller fastställandet av representativa priser inom sektorerna för fjäderfäkött och ägg och för äggalbumin

105

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1893 av den 28 oktober 2021 om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

108

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1894 av den 28 oktober 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Republiken Armenien är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

109

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1895 av den 28 oktober 2021 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

112

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top