EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1895

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1895 tat-28 ta’ Ottubru 2021 li tistabbilixxi l-ekwivalenza, għall-fini tal-faċilitazzjoni tad-dritt tal-moviment liberu fl-Unjoni, taċ-ċertifikati tal-COVID-19 maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq maċ-ċertifikati maħruġa f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

C/2021/7879

ĠU L 384, 29.10.2021, p. 112–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1895/oj

29.10.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 384/112


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/1895

tat-28 ta’ Ottubru 2021

li tistabbilixxi l-ekwivalenza, għall-fini tal-faċilitazzjoni tad-dritt tal-moviment liberu fl-Unjoni, taċ-ċertifikati tal-COVID-19 maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq maċ-ċertifikati maħruġa f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2021 dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta’ ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) għall-faċilitazzjoni tal-moviment liberu waqt il-pandemija tal-COVID-19 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 8(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2021/953 jistipula qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta’ ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (‘Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE’) għall-fini tal-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju mid-detenturi tad-dritt tagħhom għall-moviment liberu matul il-pandemija tal-COVID-19. Huwa għandu jikkontribwixxi wkoll għall-faċilitazzjoni tat-tneħħija gradwali tar-restrizzjonijiet għall-moviment liberu stabbiliti mill-Istati Membri, f’konformità mad-dritt tal-Unjoni, biex jiġi limitat it-tixrid tas-SARS-CoV-2, b’mod ikkoordinat.

(2)

Ir-Regolament (UE) 2021/953 jippermetti l-aċċettazzjoni taċ-ċertifikati COVID-19 maħruġa minn pajjiżi terzi liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom jekk il-Kummissjoni tikkonstata li dawk iċ-ċertifikati COVID-19 jinħarġu f’konformità ma’ standards li jitqiesu ekwivalenti għal dawk stabbiliti skont dak ir-Regolament. Barra minn hekk, f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/954 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2), l-Istati Membri għandhom japplikaw ir-regoli stipulati fir-Regolament (UE) 2021/953 għaċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ma jaqgħux fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dak ir-Regolament, imma li jkunu qed joqogħdu jew jirrisjedu legalment fit-territorju tagħhom u li għandhom id-dritt li jivvjaġġaw lejn Stati Membri oħra f’konformità mad-dritt tal-Unjoni. Għaldaqstant, kwalunkwe sejba ta’ ekwivalenza ta’ din id-Deċiżjoni jenħtieġ li tapplika għaċ-ċertifikati COVID-19 tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom. B’mod simili, abbażi tar-Regolament (UE) 2021/954, jenħtieġ li tali sejbiet ta’ ekwivalenza japplikaw ukoll għaċ-ċertifikati COVID-19 tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq liċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qed joqogħdu jew jirrisjedu legalment fit-territorju tal-Istati Membri bil-kundizzjonijiet stabbiliti f’dak ir-Regolament.

(3)

Fit-28 ta’ Lulju 2021, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq ipprovda lill-Kummissjoni b’informazzjoni dettaljata dwar il-ħruġ ta’ ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan skont sistema unika intitolata ‘UK COVID Certificates’. Din is-sistema tinkludi erba’ komponenti għall-Ingilterra, Wales u l-Isle of Man; Jersey u Guernsey; l-Iskozja; u l-Irlanda ta’ Fuq, rispettivament intitolati ‘Covid Pass’, ‘2D Barcode API’, ‘NHS Scotland Covid Status’ u ‘COVIDCert’. Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa lill-Kummissjoni li huwa jqis li ċ-ċertifikati COVID-19 tiegħu qed jinħarġu f’konformità ma’ standard u sistema teknoloġika li huma interoperabbli mal-qafas ta’ fiduċja stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953 u li jippermettu l-verifika tal-awtentiċità, il-validità u l-integrità taċ-ċertifikati. F’dan ir-rigward, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa lill-Kummissjoni li ċ-ċertifikati COVID-19 maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f'konformità mas-sistema intitolata “UK COVID Certificates” fihom id-data stabbilita fl-Anness tar-Regolament (UE) 2021/953.

(4)

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa wkoll lill-Kummissjoni li jaċċetta ċertifikati tat-tilqim maħruġa mill-Istati Membri u l-pajjiżi taż-ŻEE f'konformità mar-Regolament (UE) 2021/953. Barra minn hekk, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa lill-Kummissjoni li se jittratta lid-detenturi taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan bl-istess mod bħad-detenturi taċ-ċertifikati maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq. Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq irrimarka li l-vjaġġaturi kollha mlaqqma kompletament b’vaċċin rikonoxxut mir-Renju Unit jew b’vaċċin li rċieva awtorizzazzjoni għall-UE kollha huma eżentati mill-kwarantina u milli jagħmlu test fit-tmien jum, jekk jaslu minn pajjiżi kklassifikati bl-użu tal-kodiċi “isfar” skont is-sitwazzjoni epidemjoloġika tagħhom. Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq speċifika wkoll li t-testijiet negattivi u l-immunità naturali wara test pożittiv mhumiex parti mill-politika tiegħu li teżenta lin-nies mill-kwarantina.

(5)

Fl-4 ta’ Ottubru 2021, wara talba mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, il-Kummissjoni wettqet testijiet tekniċi li wrew li ċ-ċertifikati COVID-19 tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan qed jinħarġu mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f’konformità mas-sistema intitolata ‘UK COVID Certificates’, li hija interoperabbli mal-qafas ta’ fiduċja stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953, u tippermetti l-verifika tal-awtentiċità, il-validità u l-integrità taċ-ċertifikati. Il-Kummissjoni kkonfermat ukoll li ċ-ċertifikati COVID-19 tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f'konformità ma’ kull komponent mas-sistema intitolata ‘UK COVID Certificates’ fihom id-data meħtieġa. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni hija kkonfermata wara n-notifika addizzjonali ppreżentata mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fl-14 ta’ Ottubru 2021.

(6)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa lill-Kummissjoni li qed joħroġ ċertifikati tat-tilqim interoperabbli għall-vaċċini kontra l-COVID-19. Dawk il-vaċċini bħalissa jinkludu Comirnaty, Covid-19 Vaccine Janssen, Spikevax u Vaxzevria. Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq indika wkoll li huwa joħroġ ċertifikati tat-tilqim għall-kandidati għall-vaċċini li jkunu għaddejjin minn provi kliniċi lill-parteċipanti tal-provi li jkunu rċevew il-kandidati għall-vaċċini. Bħalissa dak japplika għall-kandidat għall-vaċċini żviluppat minn Novavax CZ AS.

(7)

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa wkoll lill-Kummissjoni li se joħroġ ċertifikati tat-testijiet interoperabbli għat-testijiet tal-amplifikazzjoni tal-aċidu nuklejku biss, iżda mhux għal testijiet rapidi tal-antiġeni.

(8)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa lill-Kummissjoni li huwa joħroġ ċertifikati tal-fejqan interoperabbli. Dawk iċ-ċertifikati huma validi għal mhux aktar minn 180 jum wara d-data tal-ewwel test pożittiv.

(9)

Barra minn hekk, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq informa lill-Kummissjoni li meta verifikaturi fir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq jivverifikaw iċ-ċertifikati, id-data personali inkluża fihom se tiġi pproċessata biss biex tivverifika u tikkonferma t-tilqim, ir-riżultat tat-test jew l-istatus tal-fejqan tad-detentur u mhux se tinżamm wara.

(10)

L-elementi meħtieġa biex jiġi stabbilit li ċ-ċertifikati COVID-19 maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f'konformità mas-sistema intitolata “UK COVID Certificates” għandhom jitqiesu bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa skont ir-Regolament (UE) 2021/953 huma għalhekk issodisfati.

(11)

Għalhekk, iċ-ċertifikati COVID-19 maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f'konformità mas-sistema intitolata ‘UK COVID Certificates’ jenħtieġ li jiġu aċċettati skont il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(5), l-Artikolu 6(5) u l-Artikolu 7(8) tar-Regolament (UE) 2021/953.

(12)

Sabiex din id-Deċiżjoni tkun operattiva, ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq jenħtieġ li jkun konness mal-qafas ta’ fiduċja taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953.

(13)

Sabiex tipproteġi l-interessi tal-Unjoni, b’mod partikolari fil-qasam tas-saħħa pubblika, il-Kummissjoni tista’ tuża s-setgħat tagħha biex tissospendi jew ittemm din id-Deċiżjoni jekk il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) 2021/953 ma jibqgħux jiġu ssodisfati.

(14)

Sabiex ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq jiġi konness mal-qafas ta’ fiduċja taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953 malajr kemm jista’ jkun, jenħtieġ li din id-Deċiżjoni tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

(15)

Il-miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2021/953,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Iċ-ċertifikati COVID-19 tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan maħruġa mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq f'konformità mas-sistema intitolata ‘UK COVID Certificates’ għandhom, għall-fini tal-faċilitazzjoni tad-dritt tal-moviment liberu fl-Unjoni, jitqiesu bħala ekwivalenti għal dawk maħruġa f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/953.

Artikolu 2

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq għandu jkun konness mal-qafas fiduċjarju taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE stabbilit bir-Regolament (UE) 2021/953.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Ottubru 2021.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) 2021/954 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2021 dwar qafas għall-ħruġ, għall-verifika u għall-aċċettazzjoni ta’ ċertifikati COVID-19 interoperabbli tat-tilqim, tat-testijiet u tal-fejqan (Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE) fir-rigward taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joqogħdu jew li jirrisjedu legalment fit-territorji tal-Istati Membri waqt il-pandemija tal-COVID-19 (ĠU L 211, 15.6.2021, p. 24).


Top