EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:384:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 384, 2021. gada 29. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 384

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 29. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/1888 (2021. gada 27. oktobris), ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz konkrētām citos ūdeņos piemērojamām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 2021/92

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1889 (2021. gada 23. jūlijs), ar ko Padomes Regulu (EEK) Nr. 95/93 groza attiecībā uz pasākumu pagarināšanu saistībā ar pagaidu atbrīvojumu no laika nišu izmantošanas noteikumiem Covid-19 krīzes dēļ

20

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1890 (2021. gada 2. augusts), ar ko attiecībā uz tirdzniecības standartiem augļu un dārzeņu nozarē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011

23

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1891 (2021. gada 26. oktobris), ar ko attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu importēšanu Savienībā un tranzītu caur to groza Regulas (ES) Nr. 142/2011 XIV un XV pielikumu ( 1 )

84

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1892 (2021. gada 27. oktobris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

105

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1893 (2021. gada 28. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

108

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1894 (2021. gada 28. oktobris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Armēnijas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

109

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1895 (2021. gada 28. oktobris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

112

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top