EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:384:TOC

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, L 384, 29 Deireadh Fómhair 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 384

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
29 Deireadh Fómhair 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/1888 ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2021 lena socraítear le haghaidh 2022 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc is infheidhme i Muir Bhailt agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/92 a mhéid a bhaineann le deiseanna iascaireachta áirithe in uiscí eile

1

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1889 ón gCoimisiún an 23 Iúil 2021 lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 95/93 ón gComhairle maidir le síneadh a chur leis na bearta díolúine sealadacha ó na rialacha maidir le húsáid sliotán i ngeall ar ghéarchéim COVID-19

20

 

*

Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/1890 ón gCoimisiún an 2 Lúnasa 2021 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 543/2011 a mhéid a bhaineann le caighdeáin mhargaíochta in earnáil na dtorthaí agus na nglasraí

23

 

*

Rialachán (AE) 2021/1891 ón gCoimisiún an 26 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn XIV agus Iarscríbhinn XV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 142/2011 maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe a allmhairiú isteach san Aontas agus iad a bheith ar idirthuras tríd ( 1 )

84

 

*

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1892 ón gCoimisiún an 27 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1484/95 maidir le praghsanna ionadaíocha a shocrú in earnáil na feola éanlaithe clóis agus in earnáil na n-uibheacha agus i gcás gealacáin uibhe

105

 

 

CINNTÍ

 

*

Cinneadh (CBES) 2021/1893 ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Cinneadh 2010/573/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i gcoinne cheannaireacht réigiún Tras-dnístria Phoblacht na Moldóive

108

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1894 ón gCoimisiún an 28 Deireadh Fómhair 2021 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Poblacht na hAirméine leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

109

 

*

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1895 ón gCoimisiún an 28 Deireadh Fómhair 2021 lena leagtar síos gur coibhéiseach iad deimhnithe COVID-19 arna n-eisiúint ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann leis na deimhnithe arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE) 2021/953 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, chun an ceart chun saorghluaiseachta a éascú laistigh den Aontas ( 1 )

112

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA

Top