EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:384:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 384, 2021 m. spalio 29 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 384

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. spalio 29d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2021/1888, kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/92, kiek tai susiję su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis

1

 

*

2021 m. liepos 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1889, kuriuo dėl priemonių, susijusių su laiko tarpsnių naudojimo taisyklių laikinu palengvinimu dėl COVID-19 krizės, taikymo pratęsimo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 95/93

20

 

*

2021 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1890, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 nuostatos dėl vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų prekybos standartų

23

 

*

2021 m. spalio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1891, kuriuo dėl šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių importo į Sąjungą ir vežimo per ją tranzitu iš dalies keičiami Reglamento (ES) Nr. 142/2011 XIV ir XV priedai ( 1 )

84

 

*

2021 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1892, kuriuo dėl paukštienos ir kiaušinių sektorių produktų ir kiaušinių albumino tipinių kainų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

105

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1893, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

108

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1894, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Armėnijos Respublikos išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

109

 

*

2021 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1895, kuriuo, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis laisvo judėjimo teise Sąjungoje, nustatomas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išduotų COVID-19 pažymėjimų lygiavertiškumas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/953 išduotiems pažymėjimams ( 1 )

112

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top