EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του EUR-Lex

Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex

Έγγραφο 32018R0231

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/231 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2)

ΕΕ L 45 της 17.2.2018, σ. 3 έως 30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/231/oj

17.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 45/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2018

σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΚΤ/2018/2)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το δικαίωμα να συλλέγει, με τη βοήθεια των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), στατιστικές πληροφορίες εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων αναφορικά με οτιδήποτε είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Από το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 συνάγεται ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ) αποτελούν μέρος του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, στον τομέα της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής στατιστικής. Το άρθρο 3 του ίδιου κανονισμού απαιτεί από την ΕΚΤ να προσδιορίζει τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων εντός των ορίων του πληθυσμού αναφοράς παροχής στοιχείων, της παρέχει δε το δικαίωμα να εξαιρεί ολικώς ή εν μέρει συγκεκριμένες κατηγορίες μονάδων παροχής στοιχείων από τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που η ίδια θεσπίζει.

(2)

Η επιβολή υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων σε ΣΤ σκοπό έχει την παροχή στην ΕΚΤ επαρκών στατιστικών στοιχείων για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του υποτομέα των ΣΤ στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ»), τα οποία εκλαμβάνονται ως ενιαία οικονομική επικράτεια. Η συλλογή στατιστικών πληροφοριών για τα ΣΤ είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της κάλυψης τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, της υποστήριξης της ΕΚΤ στη διενέργεια νομισματικής και χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και της συμβολής του ΕΣΚΤ στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

(3)

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παροχής στατιστικών στοιχείων οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να συλλέγουν από τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων και να επαληθεύουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα ΣΤ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπονομεύεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ. Σε αυτές τις περιπτώσεις και προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια οι μονάδες παροχής στοιχείων είναι σκόπιμο να ενημερώνονται για τους επιμέρους στατιστικούς σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία. Προς ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου εργασίας των ΣΤ οι ΕθνΚΤ θα πρέπει να διαθέτουν την εξουσία να εκπληρώνουν συνδυαστικά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24) (3).

(4)

Προς ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασίας των ΣΤ οι ΕθνΚΤ θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν την εξουσία να συλλέγουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ΣΤ μέσω της οικείας εθνικής αρμόδιας αρχής (ΕΑΑ) η οποία ήδη συλλέγει στοιχεία για τα ΣΤ, βάσει συμφωνιών συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ένωσης (εφεξής «ΕΣΛ 2010») που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) απαιτεί την παροχή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού θεσμικών μονάδων στη χώρα της μόνιμης κατοικίας.

(6)

Για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98.

(7)

Μολονότι αναγνωρίζεται ότι οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου 34.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») δεν παρέχουν δικαιώματα ούτε επιβάλλουν υποχρεώσεις σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (εφεξής τα «κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ»), το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ όσο και στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Το άρθρο 5 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται την υποχρέωση εκπόνησης και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο όλων των μέτρων που τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ θεωρούν κατάλληλα για τη συλλογή των στατιστικών πληροφοριών που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων προς την ΕΚΤ και για την έγκαιρη προετοιμασία τους στον τομέα της στατιστικής προκειμένου να καταστούν κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.

(8)

Αν και ο παρών κανονισμός απευθύνεται πρωτίστως στα ΣΤ, τα ίδια ενδέχεται να μην διαθέτουν άμεσα ολοκληρωμένες πληροφορίες για το ενεργητικό τους και, επομένως, η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να συμπεριλαμβάνει διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων.

(9)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 προβλέπει ότι η ΕΚΤ έχει την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις σε μονάδες παροχής στοιχείων που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που καθορίζονται με κανονισμούς και αποφάσεις της.

(10)

Έως το έτος 2022 το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσει τα οφέλη και το κόστος που μπορεί να έχει: α) τυχόν σύντμηση της προθεσμίας διαβίβασης, από τις μονάδες παροχής στοιχείων, στοιχείων για το ενεργητικό τους στις πέντε εβδομάδες από το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία· και β) τυχόν διεύρυνση των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων από τα ΣΤ ώστε να περιλαμβάνεται και η παροχή στοιχείων ανά δάνειο, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης της οικονομικής σημασίας των δανείων που χορηγούνται από τον εν λόγω τομέα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

«συνταξιοδοτικό ταμείο» (ΣΤ) (υποτομέας S.129 του ΕΣΛ 2010): χρηματοοικονομική εταιρεία ή οιονεί εταιρεία που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ως συνέπεια της συγκέντρωσης των κινδύνων και των αναγκών των ασφαλισμένων (κοινωνική ασφάλιση). Ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα συνταξιοδοτικά ταμεία παρέχουν εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και ενδεχομένως επιδόματα θανάτου και αναπηρίας.

Στο εννοιολογικό πεδίο του ορισμού δεν περιλαμβάνονται:

α)

επενδυτικοί οργανισμοί (ΕΟ), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/38) (5)·

β)

χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/40) (6)·

γ)

νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/33) (7)·

δ)

ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/50) (8)·

ε)

μη αυτόνομα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία δεν είναι θεσμικές μονάδες, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της θεσμικής μονάδας η οποία τα δημιουργεί·

στ)

οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στο σημείο 2.117 του ΕΣΛ 2010·

2.

«μονάδα παροχής στοιχείων»: η μονάδα παροχής στοιχείων κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98·

3.

«κάτοικος»: ο κάτοικος κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2533/98. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφόσον μια νομική οντότητα δεν διαθέτει φυσική παρουσία, η κατοικία της καθορίζεται από την οικονομική επικράτεια της οποίας το δίκαιο διέπει τη σύστασή της. Εάν η οντότητα δεν έχει εταιρική μορφή, η κατοικία καθορίζεται από την έδρα της, δηλαδή τη χώρα της οποίας το σύστημα δικαίου διέπει τη δημιουργία και τη συνέχεια της ύπαρξης της οντότητας·

4.

«οικεία ΕθνΚΤ»: η ΕθνΚΤ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου το ΣΤ ή/και ο διευθυντής συνταξιοδοτικού συστήματος είναι κάτοικος·

5.

«οικεία ΕΑΑ» η ΕΑΑ του κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ του οποίου το ΣΤ ή/και ο διευθυντής συνταξιοδοτικού συστήματος είναι κάτοικος·

6.

«διευθυντής συνταξιοδοτικού συστήματος»: ο διευθυντής συνταξιοδοτικού συστήματος κατά την έννοια της παραγράφου 5.185 του ΕΣΛ 2010·

7.

«στοιχεία ανά τίτλο»: στοιχεία με ανάλυση σε επιμέρους τίτλους·

8.

«δεδομένα ανά στοιχείο»: δεδομένα με ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

9.

«συγκεντρωτικά δεδομένα»: δεδομένα χωρίς ανάλυση σε επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού·

10.

«χρηματοοικονομική συναλλαγή»: συναλλαγή που προκύπτει από τη δημιουργία, ρευστοποίηση ή μεταβολή της κυριότητας χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος II·

11.

«διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας»: μεταβολές στην αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού οι οποίες οφείλονται σε μεταβολές στην τιμή των εν λόγω στοιχείων ή/και στην επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην εκφρασμένη σε ευρώ αξία στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε ξένο νόμισμα, όπως περιγράφεται διεξοδικότερα στο πέμπτο μέρος του παραρτήματος II.

Άρθρο 2

Πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων

1.   Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων αποτελείται από τα ΣΤ κατοίκους των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

2.   Τα ΣΤ που ανήκουν στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων υπόκεινται σε υποχρεώσεις παροχής πλήρων στατιστικών στοιχείων, εκτός εάν τους έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για σκοπούς συλλογής πληροφοριών για τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των ΣΤ σύμφωνα με το τρίτο μέρος του παραρτήματος I η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί, με απόφασή της, να συμπεριλαμβάνει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων μεμονωμένους διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων που είναι κάτοικοι του οικείου κράτους μέλους. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕθνΚΤ μπορεί να χορηγεί παρέκκλιση σε ΣΤ που συνδέονται με τον διευθυντή συνταξιοδοτικού συστήματος που περιλαμβάνεται στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του τρίτου μέρους του παραρτήματος I συλλέγονται από τον συγκεκριμένο διευθυντή συνταξιοδοτικού συστήματος ή από άλλες διαθέσιμες πηγές. Οι ΕθνΚΤ, σε συμφωνία με την ΕΚΤ, ελέγχουν εγκαίρως την ικανοποίηση αυτής της προϋπόθεσης ενόψει της χορήγησης ή ανάκλησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρεκκλίσεων με ισχύ από την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Άρθρο 3

Κατάλογος ΣΤ για στατιστικούς σκοπούς

1.   Η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ καταρτίζει και τηρεί για στατιστικούς σκοπούς κατάλογο των ΣΤ και των διευθυντών συνταξιοδοτικών συστημάτων που συνιστούν τον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος μπορεί να βασίζεται σε καταλόγους ΣΤ τους οποίους καταρτίζουν εκάστοτε οι εθνικές αρχές, εφόσον αυτοί είναι διαθέσιμοι, και οι οποίοι συμπληρώνονται από λοιπά ΣΤ και διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων που εμπίπτουν στον ορισμό του ΣΤ και του διευθυντή συνταξιοδοτικού συστήματος του άρθρου 1.

2.   Οι ΕθνΚΤ και οι ΕΚΤ διαθέτουν τον κατάλογο και τις ενημερωμένες εκδόσεις του σε κατάλληλη μορφή, μεταξύ άλλων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω του διαδικτύου ή, κατ' αίτηση των ενδιαφερομένων μονάδων παροχής στοιχείων, σε έντυπη μορφή.

3.   Εάν η τελευταία διαθέσιμη ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου της παραγράφου 2 περιέχει λάθη, η ΕΚΤ δεν επιβάλλει κυρώσεις για πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων σε μονάδες παροχής στοιχείων, στο μέτρο που αυτές έχουν βασιστεί σε εκείνον καλόπιστα.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ βάσει συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο και σύμφωνα με τα παραρτήματα I και II:

α)

σε τριμηνιαία βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους τριμήνου που αφορούν το ενεργητικό των ΣΤ και, σύμφωνα με το άρθρο 5, τριμηνιαίες διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού, κατά περίπτωση·

β)

σε ετήσια βάση, στοιχεία υπολοίπων τέλους του έτους που αφορούν το παθητικό των ΣΤ, κατ' ελάχιστον, και, σύμφωνα με το άρθρο 5, ετήσιες διορθώσεις αναπροσαρμογών αξίας ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του παθητικού, κατά περίπτωση·

γ)

σε ετήσια βάση, στοιχεία τέλους του έτους για τον αριθμό των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων με ανάλυση κατά ενεργά μέλη, ανενεργά μέλη με θεμελιωμένα δικαιώματα και συνταξιούχους.

2.   Οι ΕθνΚΤ εξάγουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις για το παθητικό των ΣΤ βάσει των στοιχείων που παρέχουν σε ετήσια βάση μονάδες παροχής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

3.   Οι ΕθνΚΤ ενημερώνουν τις μονάδες παροχής στοιχείων για τους επιμέρους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα στοιχεία τους.

4.   Προς ελαχιστοποίηση του σχετικού φόρτου εργασίας των ΣΤ οι ΕθνΚΤ διαθέτουν την εξουσία να εκπληρώνουν συνδυαστικά τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24).

5.   Εφόσον η οικεία ΕθνΚΤ δεν έχει αποφασίσει να συμπεριλάβει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, διευθυντή συνταξιοδοτικού συστήματος που κατέχει στοιχεία των οποίων η υποβολή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), αυτός υποχρεούται να τα υποβάλει έγκαιρα στο ΣΤ προκειμένου να του επιτρέψει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 8. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΣΤ με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων λόγω παράλειψης του διευθυντή συνταξιοδοτικού συστήματος να του παράσχει τα ως άνω στοιχεία, η ΕθνΚΤ υποχρεούται με απόφασή της να τον συμπεριλάβει στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3.

Άρθρο 5

Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικές συναλλαγές

1.   Πληροφορίες για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικές συναλλαγές παρέχονται ως ακολούθως.

α)

Όσον αφορά πληροφορίες που παρέχονται σε συγκεντρωτική βάση, οι μονάδες παροχής στοιχείων υποβάλλουν στοιχεία για διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ.

β)

Οι ΕθνΚΤ εκτιμούν κατά προσέγγιση την αξία των συναλλαγών τίτλων με βάση τα στοιχεία ανά τίτλο ή συλλέγουν στοιχεία ανά τίτλο για τις εν λόγω συναλλαγές απευθείας από τις μονάδες παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση προκειμένου για στοιχεία ενεργητικού, εκτός των τίτλων, όταν συλλέγουν δεδομένα ανά στοιχείο.

γ)

Στην περίπτωση δημιουργίας συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από ΣΤ εξάγονται κατά προσέγγιση εκτιμήσεις της αξίας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών:

i)

από τις μονάδες παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ βάσει των κοινών βέλτιστων πρακτικών όπως δύνανται να καθορίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, ή

ii)

από την οικεία ΕθνΚΤ, βάσει στοιχείων που παρέχουν τα ΣΤ.

2.   Περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας και χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 6

Λογιστικοί κανόνες

1.   Οι λογιστικοί κανόνες τους οποίους τηρούν τα ΣΤ για τους σκοπούς παροχής στοιχείων βάσει του παρόντος κανονισμού είναι εκείνοι που καθορίζονται στο οικείο εθνικό δίκαιο που ενσωματώνει την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) ή σε άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται στα ΣΤ με βάση τις οδηγίες που παρέχουν οι ΕθνΚΤ, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Στο ανεξόφλητο ποσό του αρχικού κεφαλαίου δανείων δεν περιλαμβάνονται διαγραφές και υποτιμήσεις δανείων, όπως καθορίζονται από τις συναφείς λογιστικές πρακτικές.

3.   Με την επιφύλαξη των λογιστικών πρακτικών και των ρυθμίσεων συμψηφισμού που ισχύουν στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, για στατιστικούς σκοπούς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του παθητικού παρέχονται στο σύνολό τους σε ακαθάριστη βάση.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις

1.   Στα μικρά ΣΤ μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις, ως ακολούθως:

α)

Οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις στα μικρότερα ΣΤ λαμβανομένου υπόψη του συνόλου του ενεργητικού τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΣΤ που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 85 % του συνολικού ενεργητικού των ΣΤ κατοίκων του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

β)

Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 οι ΕθνΚΤ μπορούν να χορηγούν παρεκκλίσεις στα μικρότερα ΣΤ στην περίπτωση που το τριμηνιαίο συγκεντρωτικό σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ ή ο αριθμός των μελών τους είναι μικρότερος των εκατό, με βάση την τελευταία ετήσια υποβολή στοιχείων ή, για την πρώτη παροχή στοιχείων, με βάση τα διαθέσιμα στην οικεία ΕθνΚΤ ή ΕΑΑ στοιχεία που παρέχονται για το έτος 2018. Η οικεία ΕθνΚΤ διασφαλίζει ότι τα ΣΤ που συμβάλλουν στην κατάρτιση της τριμηνιαίας συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 80 % του συνόλου του ενεργητικού των ΣΤ κατοίκων του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

γ)

ΣΤ στο οποίο χορηγείται παρέκκλιση σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β) υποχρεούται, παρά ταύτα, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σε ετήσια βάση, υπό την προϋπόθεση ότι τα ΣΤ που συμβάλλουν στην κατάρτιση της ετήσιας συγκεντρωτικής λογιστικής κατάστασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 95 % του συνόλου του ενεργητικού των ΣΤ κατοίκων του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ.

δ)

ΣΤ στο οποίο χορηγείται παρέκκλιση σύμφωνα με το στοιχείο α) ή β) παρέχει, κατ' ελάχιστον, το σύνολο του ενεργητικού του με ανάλυση κατά χρεόγραφα, συμμετοχικούς τίτλους, μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών και λοιπούς εισπρακτέους/πληρωτέους λογαριασμούς σε ετήσια βάση.

ε)

Οι ΕθνΚΤ ελέγχουν έγκαιρα τη συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων α) έως γ) σε ετήσια βάση ενόψει της χορήγησης ή, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, της άρσης τυχόν παρέκκλισης με ισχύ από την αρχή του δεύτερου συναπτού ημερολογιακού έτους.

2.   Εναπόκειται στα ΣΤ να μην κάνουν χρήση των παρεκκλίσεων, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων του άρθρου 4. Εφόσον ορισμένο ΣΤ προβεί στην ως άνω επιλογή, για τυχόν μετέπειτα χρήση της παρέκκλισης ζητεί προηγουμένως τη συγκατάθεση της οικείας ΕθνΚΤ.

Άρθρο 8

Προθεσμίες

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζουν τα απαιτούμενα τριμηνιαία στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ ή στην οικεία ΕΑΑ ή σε αμφότερες, βάσει συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, το αργότερο δέκα εβδομάδες από το τέλος του τριμήνου στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η προθεσμία αυτή συντέμνεται κατά μία εβδομάδα ανά έτος και για το έτος 2022 ανέρχεται σε επτά εβδομάδες.

2.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων διαβιβάζουν τα απαιτούμενα ετήσια στοιχεία στην οικεία ΕθνΚΤ ή στην οικεία ΕΑΑ ή σε αμφότερες, βάσει συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, το αργότερο 20 εβδομάδες από το τέλος του έτους στο οποίο ανάγονται τα στοιχεία. Για τα επόμενα έτη η προθεσμία αυτή συντέμνεται κατά δύο εβδομάδες ανά έτος και για το έτος 2022 ανέρχεται σε 14 εβδομάδες.

Άρθρο 9

Ελάχιστα πρότυπα και εθνικό πλαίσιο παροχής στοιχείων

1.   Οι μονάδες παροχής στοιχείων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων στις οποίες υπόκεινται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα III ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.

2.   Οι ΕθνΚΤ καθορίζουν και εφαρμόζουν το πλαίσιο παροχής στοιχείων που πρέπει να τηρεί ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων. Οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν ότι το ως άνω πλαίσιο παροχής στοιχείων εξασφαλίζει τις απαιτούμενες στατιστικές πληροφορίες και επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της εκπλήρωσης των καθοριζόμενων στο παράρτημα III ελάχιστων προτύπων διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων.

Άρθρο 10

Συγχώνευση, διάσπαση και εξυγίανση

Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης που ενδέχεται να επηρεάσει την εκπλήρωση των στατιστικών υποχρεώσεων ορισμένης μονάδας παροχής στοιχείων, η τελευταία ενημερώνει την οικεία ΕθνΚΤ, απευθείας ή μέσω της οικείας ΕΑΑ βάσει συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο, για τις διαδικασίες βάσει των οποίων σχεδιάζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μόλις δημοσιοποιηθεί η πρόθεση συγχώνευσης, διάσπασης ή εξυγίανσης και πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν οι εν λόγω πράξεις αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα.

Άρθρο 11

Επαλήθευση και υποχρεωτική συλλογή

Το δικαίωμα της επαλήθευσης ή υποχρεωτικής συλλογής των πληροφοριών που απαιτείται να παρέχουν οι μονάδες παροχής στοιχείων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ασκείται από τις ΕθνΚΤ, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της ΕΚΤ να το ασκήσει η ίδια. Οι ΕθνΚΤ ασκούν το δικαίωμα αυτό ιδίως όταν ορισμένο ίδρυμα που περιλαμβάνεται στον πραγματικό πληθυσμό παροχής στοιχείων δεν πληροί τα ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης, ακρίβειας, εννοιολογικής συμβατότητας και αναθεωρήσεων του παραρτήματος III.

Άρθρο 12

Έναρξη παροχής στοιχείων

1.   Η παροχή στοιχείων αρχίζει με τα τριμηνιαία στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό για το τρίτο τρίμηνο του 2019 και με τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το παθητικό και τα μέλη για το 2019. Τα εν λόγω δεδομένα παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 8.

2.   Τα ΣΤ του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) παρέχουν έως το τέλος του 2019 σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις τα ετήσια στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό για το 2018.

3.   Για σκοπούς εξαγωγής τριμηνιαίων εκτιμήσεων για το παθητικό των ΣΤ για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, οι ΕθνΚΤ χρησιμοποιούν τα ετήσια στοιχεία του 2018 για το παθητικό που βρίσκονται στη διάθεση της οικείας ΕθνΚΤ ή ΕΑΑ.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

Εάν μια ΕθνΚΤ χορηγήσει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β), η οικεία ΕθνΚΤ διασφαλίζει ότι τα ΣΤ που συμβάλλουν στην κατάρτιση της συγκεντρωτικής τριμηνιαίας λογιστικής κατάστασης αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75 % του συνολικού ενεργητικού των ΣΤ κατοίκων του οικείου κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ για την πρώτη παροχή στοιχείων και το αργότερο έως την ημερομηνία κατά την οποία οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να διαβιβάσουν τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία για το έτος 2022 βάσει του άρθρου 8.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 26 Ιανουαρίου 2018.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 8.

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (ΕΕ L 305 της 1.11.2012, σ. 6).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 174 της 26.6.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 73).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 18ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 28ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων των ασφαλιστικών εταιρειών (ΕΚΤ/2014/50) (ΕΕ L 366 της 20.12.2014, σ. 36).

(9)  Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 23.9.2003, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικές υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων

1.

Ο πραγματικός πληθυσμός παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία σε τριμηνιαία βάση:

α)

στοιχεία ανά τίτλο σε σχέση με τίτλους με κωδικούς ISIN·

β)

στοιχεία που αφορούν τίτλους χωρίς κωδικούς ISIN είτε ανά τίτλο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους·

γ)

στοιχεία που αφορούν το ενεργητικό εκτός των τίτλων είτε ανά στοιχείο είτε συγκεντρωτικά, αναλυόμενα κατά κατηγορία μέσου/διάρκειας και αντισυμβαλλομένους.

2.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται ως στοιχεία υπολοίπων και, σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ), με βάση: α) τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή β) τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

3.

Επιπλέον, τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΣΤ) κάτοικοι κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ πρέπει να παρέχουν σε ετήσια βάση στοιχεία για το παθητικό κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα II.

4.

Τα στοιχεία τα οποία θα παρέχονται στην οικεία ΕθνΚΤ ανά τίτλο καθορίζονται στον πίνακα 2.1 σε σχέση με τίτλους με κωδικό ISIN και στον πίνακα 2.2 σε σχέση με τίτλους χωρίς κωδικό ISIN. Οι συγκεντρωτικές τριμηνιαίες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα υπόλοιπα και για τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθορίζονται στους πίνακες 1α και 1γ. Οι συγκεντρωτικές ετήσιες υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων για τα υπόλοιπα και για τις αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές καθορίζονται στον πίνακα 1β. Τα ετήσια στοιχεία τα οποία θα παρέχονται όσον αφορά τον αριθμό των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορίζονται στον πίνακα 3.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων

1.

Ενόψει των ακόλουθων ετήσιων υποχρεώσεων παροχής στοιχείων στο πλαίσιο των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση άντληση των στοιχείων, οι μονάδες παροχής στοιχείων θα πρέπει να παρέχουν εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της οικείας ΕθνΚΤ με βάση τις κοινές βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές δύνανται να καθορίζονται στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ:

όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα με ανάλυση κατά συστήματα καθορισμένων εισφορών και καθορισμένων παροχών·

όσον αφορά τις διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (περιλαμβανομένων των διορθώσεων λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές για όλες τις απαιτούμενες αναλύσεις που καθορίζονται στον πίνακα 1β.

2.

Οι ΕθνΚΤ θα εξάγουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τις μονάδες παροχής στοιχείων σε ετήσια βάση.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Πίνακες παροχής στοιχείων

Πίνακας 1α

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στοιχεία υπολοίπων και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (περιλαμβανομένων των διορθώσεων λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Στοιχεία των οποίων η παροχή απαιτείται σε τριμηνιαία βάση

 

Σύνολο

Εσωτερικό/Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού (σύνολο)

Αλλοδαπή (σύνολο)

 

ΝΧΙ (S.121 + 122)

Μη ΝΧΙ - Σύνολο

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Λοιποί κάτοικοι

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην ΑΚΧΑ (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομι-κοί οργανισμοί (S.125), επικουρικοί χρηματοοικονομι-κοί οργανισμοί (S.126), θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομι-κές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύνολο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Μετρητά και καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.21, F.22 και F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μεταβιβάσιμες καταθέσεις (ΕΣΛ 2010: F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 2 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ESA 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ (ΕΣΛ 2010: F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ (ΕΣΛ 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μεικτά αμοιβαία κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιπά αμοιβαία κεφάλαια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων (ΕΣΛ 2010: F. 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων (ΕΣΛ 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων ανακτήσιμα ποσά από αντασφάλιση (F.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί (ΕΣΛ 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πίνακας 1β

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στοιχεία υπολοίπων και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (περιλαμβανομένων των διορθώσεων λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Στοιχεία των οποίων η παροχή απαιτείται σε ετήσια  (1) βάση

 

Σύνολο

Εσωτερικό/Κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ πλην εσωτερικού (σύνολο)

Αλλοδαπή (σύνολο)

 

ΝΧΙ (S.121 + 122)

Μη ΝΧΙ – Σύνολο

 

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Λοιποί κάτοικοι

Σύνολο

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην ΑΚΧΑ (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.125), επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί (S.126), θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτι-κά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομι-κές εταιρείες (S.11)

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) (4)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύνολο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ληφθέντα δάνεια (ΕΣΛ 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους και έως 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω των 5 ετών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Εκδοθέντα χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.5, F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Τεχνικά αποθεματικά (ΕΣΛ 2010: F.6)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ΕΣΛ 2010: F.63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων από διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων (ΕΣΛ 2010: F.64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

Δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΣΛ 2010: F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Χρηματοοικονομικά παράγωγα (ΕΣΛ 2010: F.71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί (ΕΣΛ 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Καθαρή θέση (ΕΣΛ 2010: B.90)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1γ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ

Στοιχεία υπολοίπων και διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας (περιλαμβανομένων των διορθώσεων λόγω μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Η παροχή στοιχείων που αφορούν το ενεργητικό απαιτείται σε τριμηνιαία βάση και η παροχή στοιχείων που αφορούν το παθητικό σε ετήσια  (5) βάση

 

Λοιποί κάτοικοι ζώνης ευρώ (πλην κατοίκων εσωτερικού)

 

BE

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

MT

NL

AT

PT

SI

SK

FI

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύνολο)

Μετρητά και καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντα από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντα από μη ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιποί κάτοικοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντες από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντες από μη ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιποί κάτοικοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύνολο)

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ΕΣΛ 2010: F. 63)  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

 

BG

CZ

DK

HR

HU

PL

RO

SE

UK

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύνολο)

Μετρητά και καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντα από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντα από μη ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιποί κάτοικοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντες από ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκδοθέντες από μη ΝΧΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική κυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λοιποί κάτοικοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύνολο)

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ΕΣΛ 2010: F. 63)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Κύριοι αντισυμβαλλόμενοι εκτός ΕΕ

 

Βραζιλία

Καναδάς

Κίνα

Χονγκ Κονγκ

Ινδία

Ιαπωνία

Ρωσία

Ελβετία

ΗΠΑ

Όργανα της ΕΕ

Λοιποί διεθνείς οργανισμοί

Υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα (ως σύνολο)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σύνολο)

Μετρητά και καταθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρεόγραφα (ΕΣΛ 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άνω του 1 έτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (ΕΣΛ 2010: F. 512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΕΣΛ 2010: F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (ΕΣΛ 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (σύνολο)

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ΕΣΛ 2010: F. 63)  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

Απαιτούμενα στοιχεία ανά τίτλο

Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία του πίνακα 2.1 και του πίνακα 2.2 πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο που εμπίπτει στις κατηγορίες «χρεόγραφα», «συμμετοχικοί τίτλοι» και «μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών» (όπως ορίζεται στο παράρτημα II, πρώτο μέρος, πίνακας A). Ο πίνακας 2.1 αφορά τίτλους στους οποίους έχει χορηγηθεί κωδικός ISIN, ενώ ο πίνακας 2.2 αφορά τίτλους χωρίς κωδικό ISIN.

Πίνακας 2.1: Διακρατήσεις τίτλων με κωδικό ISIN

Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία πρέπει να παρέχονται για κάθε τίτλο σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 1.

2.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4). Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.

3.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:

α)

πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7, και

β)

πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.

4.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9, 10 και 11.

5.

Η οικεία ΕθνΚΤ θα διασφαλίζει ότι η κάλυψη με βάση τα παρεχόμενα στοιχεία θα ανέρχεται στο 95 % των τίτλων με κωδικούς ISIN, αλλά δεν απαιτείται να αυξάνει τον πληθυσμό παροχής στοιχείων κατά το συνολικό ενεργητικό στις περιπτώσεις χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του άρθρου 7.

Πεδίο

Τίτλος

1

Κωδικός ISIN

2

Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό

3

Τιμή

Βάση διατίμησης

4

Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία

5

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

6

Τίτλοι αγορασθέντες (ενεργητικό) ή εκδοθέντες (παθητικό)

7

Τίτλοι πωληθέντες (ενεργητικό) ή εξαγορασθέντες (παθητικό)

8

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

9

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

10

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

11

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

Πίνακας 2.2: Διακρατήσεις τίτλων χωρίς κωδικό ISIN

Τα στοιχεία που αντιστοιχούν στα πεδία πρέπει να παρέχοντα είτε: α) για κάθε τίτλο είτε β) συγκεντρωτικά για όλους τους τίτλους υπό ενιαίο στοιχείο.

Στην περίπτωση α) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 1, 12, 13, 14, 15 και 17.

2.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ δεν συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία για δύο από τα τρία πεδία 2, 3 και 4 (δηλαδή πεδία 2 και 3, πεδία 2 και 4 ή πεδία 3 και 4).

3.

Εάν η οικεία ΕθνΚΤ συλλέγει άμεσα στοιχεία ανά τίτλο για συναλλαγές, πρέπει να παρέχονται στοιχεία και για τα ακόλουθα πεδία:

α)

πεδίο 5 ή πεδία 6 και 7· και

β)

πεδίο 4 ή πεδία 2 και 3.

4.

Εάν συλλέγονται στοιχεία για το πεδίο 3, πρέπει να συλλέγονται στοιχεία και για το πεδίο 3β.

5.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 3β, 8, 9, 10 και 11.

Στην περίπτωση β) εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

1.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για τα πεδία 4, 12, 13, 14 και 15.

2.

Πρέπει να παρέχονται στοιχεία για το πεδίο 5 ή για τα πεδία 10 και 16.

3.

Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί επίσης να απαιτεί από τις μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν στοιχεία για τα πεδία 8, 9 και 11.

Πεδίο

Τίτλος

1

Κωδικός αναγνώρισης τίτλου

2

Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτική ονομαστική αξία

3

Τιμή

Βάση διατίμησης

4

Συνολικό ποσό στην αγοραία αξία

5

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

6

Τίτλοι αγορασθέντες (ενεργητικό) ή εκδοθέντες (παθητικό)

7

Τίτλοι πωληθέντες (ενεργητικό) ή εξαγορασθέντες (παθητικό)

8

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

9

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

10

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

11

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

12

Μέσο:

Χρεόγραφα (F.3)

Συμμετοχικοί τίτλοι (F.51)

εκ των οποίων εισηγμένες μετοχές (F.511)

εκ των οποίων μη εισηγμένες μετοχές (F.512)

εκ των οποίων λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (F.519)

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών (F.52)

εκ των οποίων μετοχές/μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) (F.521)

εκ των οποίων μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ (F.522)

13

Ημερομηνία έκδοσης και ημερομηνία λήξης για χρεόγραφα. Εναλλακτικά, ανάλυση με βάση τη διάρκεια λήξης ως ακολούθως: αρχική διάρκεια έως ενός έτους, από ένα έως δύο έτη, άνω των δύο ετών και εναπομένουσα διάρκεια έως ενός έτους, από ένα έως δύο έτη, από δύο έως πέντε έτη, άνω των πέντε ετών.

14

Τομέας ή υποτομέας του εκδότη:

Κεντρική τράπεζα (S.121)

Εταιρείες που δέχονται καταθέσεις, εκτός από την κεντρική τράπεζα (S.122)

Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (S.123)

Επενδυτικοί οργανισμοί πλην των ΑΚΧΑ (S.124)

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία· επικουρικοί οργανισμοί και φορείς και θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων (S.125 + S.126 + S.127)

Ασφαλιστικές εταιρείες (S.128)

Συνταξιοδοτικά ταμεία (S.129)

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (S.11)

Γενική κυβέρνηση (S.13)

Νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (S.14 + S.15) (9)

15

Χώρα εκδότη

16

Διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας

17

Ημερομηνία διάσπασης (10) και συντελεστής διάσπασης (11)

Πίνακας 3

Αριθμός μελών συνταξιοδοτικών συστημάτων

Στοιχεία των οποίων η παροχή απαιτείται σε ετήσια βάση — Στοιχεία τέλους του έτους

 

Σύνολο

 

εκ των οποίων: ενεργά μέλη

εκ των οποίων: ανενεργά μέλη με θεμελιωμένα δικαιώματα

εκ των οποίων: συνταξιούχοι

Αριθμός μελών

 

 

 

 


(1)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις

(2)  Το σύνολο των τεχνικών αποθεματικών μπορεί να περιλαμβάνει ασφαλίσεις ζωής

(3)  Τα πλασματικά συστήματα καθορισμένων εισφορών και τα υβριδικά συστήματα κατατάσσονται αμφότερα στα συστήματα καθορισμένων παροχών

(4)  Παροχές που αφορούν μόνο νοικοκυριά (S.14)

(5)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

(6)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις

(7)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις

(8)  Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τριμηνιαίες εκτιμήσεις

(9)  Η οικεία ΕθνΚΤ μπορεί να απαιτεί από τις πραγματικές μονάδες παροχής στοιχείων να παρέχουν χωριστά στοιχεία για τους υποτομείς «νοικοκυριά» (S.14) και «μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά» (S.15).

(10)  Ημερομηνία διάσπασης είναι η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η τελευταία διάσπαση ή συγχώνευση μετοχών. Διάσπαση μετοχών είναι η πράξη με την οποία διαιρούνται οι υφιστάμενες μετοχές με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή κάθε μετοχής και να αυξάνεται κατά την ίδια αναλογία ο αριθμός των μετοχών που διατίθενται στην αγορά. Με τη διάσπαση μετοχών αυξάνεται η τιμή κάθε μετοχής και μειώνεται κατά την ίδια αναλογία ο αριθμός των μετοχών που διατίθενται στην αγορά.

(11)  Ο συντελεστής διάσπασης προκύπτει με διαίρεση του αριθμού των μετοχών μετά από τη διάσπαση με τον αριθμό των μετοχών πριν από αυτή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Περιγραφή κατηγοριών μέσων

1.

Ο παρών πίνακας παρέχει αναλυτική, τυποποιημένη περιγραφή των κατηγοριών μέσων τις οποίες οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) πρέπει να μεταφέρουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ούτε ο κατάλογος μεμονωμένων χρηματοοικονομικών μέσων στον πίνακα ούτε οι αντίστοιχες περιγραφές έχουν εξαντλητικό χαρακτήρα. Οι περιγραφές αναφέρονται στο ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών που θεσπίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 (εφεξής «ΕΣΛ 2010»).

2.

Για κάποιες κατηγορίες μέσων απαιτείται ανάλυση βάσει διάρκειας. Οι εν λόγω αναλύσεις αναφέρονται στην αρχική διάρκεια, δηλαδή τη διάρκεια κατά την έκδοση, η οποία είναι η καθορισμένη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, πριν από την παρέλευση της οποίας αυτό δεν μπορεί να εξαγοραστεί, π.χ. χρεόγραφα, ή μπορεί να εξαγοραστεί μόνο με την επιβολή ποινής, π.χ. ορισμένα είδη καταθέσεων.

3.

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις μπορούν να διακρίνονται με κριτήριο το αν είναι διαπραγματεύσιμες ή όχι. Μια απαίτηση είναι διαπραγματεύσιμη αν η κυριότητά της μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβιβαστεί εύκολα από μία μονάδα σε άλλη με παράδοση ή οπισθογράφηση ή συμψηφισμό, αν πρόκειται για χρηματοοικονομικό παράγωγο. Ενώ κάθε χρηματοοικονομικό μέσο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας, τα διαπραγματεύσιμα μέσα έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ή στην ελεύθερη (εξωχρηματιστηριακή) αγορά, αν και η εμπορία αυτή καθ' εαυτήν δεν αποτελεί απαραίτητο όρο του διαπραγματεύσιμου των ως άνω μέσων.

Πίνακας A

Περιγραφή κατηγοριών μέσων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των συνταξιοδοτικών ταμείων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κατηγορία μέσου

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

1.

Μετρητά και καταθέσεις

Διαθέσιμα σε ευρώ και ξένα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε κυκλοφορία, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως για την πραγματοποίηση πληρωμών και καταθέσεις που γίνονται από συνταξιοδοτικό ταμείο (ΣΤ) σε νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ). Εν προκειμένω δύνανται να περιλαμβάνονται καταθέσεις μιας ημέρας, καταθέσεις προθεσμίας και καταθέσεις υπό προειδοποίηση, καθώς επίσης και απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς ή δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών (αυτό ισχύει μόνον εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος είναι εταιρεία που δέχεται καταθέσεις (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 5.130)).

1.1

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις

Μεταβιβάσιμες καταθέσεις είναι καταθέσεις που είναι άμεσα μεταβιβάσιμες σε πρώτη ζήτηση για την πραγματοποίηση πληρωμών σε άλλους οικονομικούς παράγοντες με χρήση κοινών μέσων πληρωμών, όπως μεταφορά πίστωσης και άμεση χρέωση, ενδεχομένως με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, συναλλαγές ηλεκτρονικού χρήματος, επιταγές ή παρόμοια μέσα, χωρίς σημαντική καθυστέρηση, περιορισμό ή ποινή. Καταθέσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για ανάληψη ή/και κατάθεση μετρητών και από τις οποίες μπορούν να αναληφθούν ή να μεταφερθούν κεφάλαια μόνο μέσω άλλου λογαριασμού του ίδιου δικαιούχου, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις μεταβιβάσιμες καταθέσεις.

2.

Χρεόγραφα

Διαθέσιμα σε χρεόγραφα, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που πιστοποιούν τη σύναψη χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές. Μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

Αυτή η κατηγορία μέσου περιλαμβάνει:

τίτλους οι οποίοι παρέχουν στον κάτοχο το ανεπιφύλακτο δικαίωμα απόληψης προκαθορισμένου ή συμβατικά καθοριζόμενου εισοδήματος υπό τη μορφή πληρωμών τοκομεριδίων ή/και ρητώς προκαθορισμένου ποσού σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ημερομηνίες ή από ημερομηνία καθοριζόμενη κατά το χρόνο της έκδοσης και εφεξής,

δάνεια τα οποία έχουν καταστεί διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά, δηλαδή δάνεια τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών, εφόσον τεκμηριώνεται συναλλαγή στη δευτερογενή αγορά, μεταξύ άλλων βάσει της ύπαρξης ειδικών διαπραγματευτών, και συχνή τιμολόγηση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, διαπιστούμενη για παράδειγμα βάσει της διαφοράς μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. Όταν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τα δάνεια ταξινομούνται υπό την κατηγορία μέσου 3 «Δάνεια» (βλέπε επίσης στην ίδια κατηγορία «δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών»),

χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή χρεογράφων (βλέπε επίσης «χρέος μειωμένης εξασφάλισης υπό τη μορφή δανείων» στην κατηγορία μέσου 3 «Δάνεια»).

Τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνίας επαναγοράς εξακολουθούν να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του αρχικού κυρίου (και δεν πρέπει να καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση του προσωρινώς αποκτώντος) όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Στην περίπτωση που ο προσωρινώς αποκτών πωλήσει τους τίτλους που έλαβε, η πώληση πρέπει να καταχωριστεί ως οριστική (outright) συναλλαγή επί τίτλων και να εγγραφεί στη λογιστική του κατάσταση ως αρνητική θέση στο χαρτοφυλάκιο τίτλων.

3.

Δάνεια

Για τους σκοπούς του συστήματος παροχής στοιχείων η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει κεφάλαια τα οποία τα ΣΤ χορηγούν σε δανειολήπτες, ή δάνεια που αποκτούν τα ΣΤ και τα οποία είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα.

Εν προκειμένω συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι: χρεόγραφα τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές,

δάνεια που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών: δάνεια που έχουν de facto καταστεί διαπραγματεύσιμα πρέπει να ταξινομούνται υπό την κατηγορία «Δάνεια», εφόσον δεν τεκμηριώνεται συναλλαγή στη δευτερογενή αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ταξινομούνται ως χρεόγραφα (κατηγορία μέσου 2),

χρέος μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt) υπό τη μορφή δανείων: οι χρεωστικοί τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης παρέχουν επικουρική απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να ασκηθεί μόνον αφότου ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις υψηλότερης βαθμίδας, προσλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των συμμετοχικών τίτλων. Για στατιστικούς σκοπούς, το χρέος μειωμένης εξασφάλισης ταξινομείται κατά περίπτωση υπό τις κατηγορίες «Δάνεια» ή «Χρεόγραφα» με βάση τη φύση του μέσου. Όταν όλες οι μορφές χρέους μειωμένης εξασφάλισης που διακρατούν τα ΣΤ προσδιορίζονται ως ενιαίο ποσό για στατιστικούς σκοπούς, το ποσό αυτό ταξινομείται υπό το στοιχείο «Χρεόγραφα», λόγω του ότι το χρέος μειωμένης εξασφάλισης δημιουργείται ως επί το πλείστον υπό τη μορφή χρεογράφων και όχι δανείων,

απαιτήσεις από αντιστρεπτέες πράξεις επαναγοράς (reverse repos) ή από δανεισμό τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών (αυτό ισχύει μόνον εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι εταιρεία που δέχεται καταθέσεις (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 5.130)): παράγοντας μεταβολής των μετρητών που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την αγορά τίτλων από μονάδες παροχής στοιχείων με ορισμένη τιμή και με ρητή δέσμευση επαναπώλησης των ίδιων ή παρόμοιων τίτλων με καθορισμένη τιμή και σε καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία, ή ως ασφάλεια στο πλαίσιο δανεισμού τίτλων.

Από την παρούσα κατηγορία εξαιρούνται στοιχεία ενεργητικού υπό τη μορφή καταθέσεων που πραγματοποιούνται από τα ΣΤ (οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία 1).

4.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ιδιοκτησίας επί εταιρειών ή οιονεί εταιρειών. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία παρέχουν γενικά στους κατόχους δικαίωμα στα κέρδη των εταιρειών ή οιονεί εταιρειών καθώς και δικαίωμα στο καθαρό ενεργητικό τους σε περίπτωση εκκαθάρισης.

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει εισηγμένες και μη εισηγμένες μετοχές και λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους.

Συμμετοχικοί τίτλοι που διατίθενται στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων ή πωλούνται βάσει συμφωνιών επαναγοράς αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της κατηγορίας 2 «Χρεόγραφα».

4.1

Εισηγμένες μετοχές

Συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο μπορεί να είναι αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δευτερογενούς αγοράς.

4.2

Μη εισηγμένες μετοχές

Οι μη εισηγμένες μετοχές είναι συμμετοχικοί τίτλοι που δεν έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο.

4.3

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι περιλαμβάνουν όλες τις μορφές συμμετοχής στο κεφάλαιο πλην των εισηγμένων μετοχών και των μη εισηγμένων μετοχών.

5.

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ) και επενδυτικούς οργανισμούς πλην των ΑΚΧΑ.

5.1

Μετοχές/μερίδια ΑΚΧΑ

Μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από ΑΚΧΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33).

5.2

Μετοχές/μερίδια επενδυτικών οργανισμών πλην των ΑΚΧΑ

Μετοχές ή μερίδια που εκδίδονται από επενδυτικούς οργανισμούς (ΕΟ) πλην των ΑΚΧΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38).

6.

Αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει:

απαιτήσεις ΣΤ έναντι του διευθυντή του συνταξιοδοτικού συστήματος κατά τα οριζόμενα στο ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 5.186 και 17.78,

απαιτήσεις των ΣΤ έναντι αντασφαλιστικών εταιρειών που συνδέονται με αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων (ανακτήσιμα ποσά από αντασφάλιση).

7.

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοραπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές.

Η παρούσα κατηγορία περιλαμβάνει:

δικαιώματα προαίρεσης (options),

παραστατικά μελλοντικής αγοράς αξιογράφων (warrants),

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures),

προθεσμιακά συμβόλαια (forwards),

συμφωνίες ανταλλαγής (swaps),

πιστωτικά παράγωγα.

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα καταχωρίζονται στη λογιστική κατάσταση στην αγοραία αξία τους σε ακαθάριστη βάση. Τα επιμέρους συμβόλαια παραγώγων με θετική αγοραία αξία καταχωρίζονται στο ενεργητικό της λογιστικής κατάστασης και τα συμβόλαια με αρνητική αγοραία αξία στο παθητικό της λογιστικής κατάστασης.

Ακαθάριστες μελλοντικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από συμβόλαια παραγώγων δεν πρέπει να εγγράφονται ως στοιχεία της λογιστικής κατάστασης.

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μπορούν να καταγράφονται σε καθαρή βάση, σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης. Στην περίπτωση που μόνον καθαρές θέσεις είναι διαθέσιμες ή όταν οι θέσεις καταγράφονται με αξία άλλη της αγοραίας, παρέχονται οι εν λόγω θέσεις.

Στην παρούσα κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά παράγωγα που δεν εγγράφονται στη λογιστική κατάσταση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

8.

Λοιποί εισπρακτέοι/πληρωτέοι λογαριασμοί

Πρόκειται για το υπολειπόμενο στοιχείο του ενεργητικού σκέλους της λογιστικής κατάστασης, το οποίο ορίζεται ως «στοιχεία του ενεργητικού που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Οι ΕθνΚΤ δύνανται να απαιτούν να περιλαμβάνεται στην παρούσα κατηγορία και η παροχή συγκεκριμένων επιμέρους θέσεων, όπως:

εισπρακτέα μερίσματα,

εισπρακτέοι δεδουλευμένοι τόκοι καταθέσεων,

εισπρακτέοι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων,

εισπρακτέοι δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων,

εισπρακτέα δεδουλευμένα μισθώματα,

εισπρακτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του ΣΤ.

9.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Ενσώματα ή άυλα στοιχεία του ενεργητικού, πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.

Εν προκειμένω περιλαμβάνονται κατοικίες, λοιπά κτίρια και κατασκευές, μηχανήματα και εξοπλισμός, τιμαλφή και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως λογισμικό και βάσεις δεδομένων.


ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κατηγορία μέσου

Περιγραφή κύριων χαρακτηριστικών

10.

Ληφθέντα δάνεια

Ποσά που τα ΣΤ οφείλουν σε πιστωτές, πλην εκείνων που προκύπτουν από την έκδοση διαπραγματεύσιμων τίτλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:

δάνεια: δάνεια χορηγούμενα στα ΣΤ τα οποία είτε τεκμηριώνονται με μη διαπραγματεύσιμα έγγραφα είτε δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα,

συμφωνίες επαναγοράς (repos) και πράξεις τύπου «repos» έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών: παράγοντας μεταβολής των μετρητών που λαμβάνονται έναντι τίτλων που πωλούνται από τα ΣΤ σε ορισμένη τιμή, με ρητή δέσμευση για μελλοντική επαναγορά των ίδιων (ή παρόμοιων) τίτλων σε καθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Τα ποσά που λαμβάνουν τα ΣΤ έναντι τίτλων που μεταβιβάζουν σε τρίτους («προσωρινώς αποκτώντες») καταχωρίζονται υπό το παρόν στοιχείο όταν υπάρχει ρητή δέσμευση για αντιστροφή της πράξης και όχι απλά σχετικό δικαίωμα προαίρεσης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα ΣΤ αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους και λαμβάνουν τα ωφελήματα των υποκείμενων τίτλων στη διάρκεια της πράξης,

ασφάλεια υπό τη μορφή μετρητών τα οποία λαμβάνονται έναντι δανεισμού τίτλων: ποσά που λαμβάνονται με αντάλλαγμα τίτλους που εκχωρούνται προσωρινά σε τρίτους στο πλαίσιο πράξεων δανεισμού τίτλων έναντι ασφάλειας υπό τη μορφή μετρητών,

ασφάλεια υπό τη μορφή μετρητών τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο πράξεων που συνεπάγονται την προσωρινή μεταβίβαση χρυσού έναντι ασφάλειας.

11.

Εκδοθέντα χρεόγραφα

Τίτλοι, πλην των συμμετοχικών τίτλων, οι οποίοι εκδίδονται από ΣΤ, συνήθως είναι διαπραγματεύσιμοι και αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

12.

Συμμετοχικοί τίτλοι

Βλέπε κατηγορία 4.

13.

Τεχνικά αποθεματικά

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο τηρεί το ΣΤ για την αντιμετώπιση μελλοντικών συνταξιοδοτικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων του.

13.1

εκ των οποίων συνταξιοδοτικά δικαιώματα

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο τηρεί το ΣΤ για την αντιμετώπιση μελλοντικών απαιτήσεων εκ των συνταξιοδοτικών συστημάτων του.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων εισφορών

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο τηρεί το ΣΤ για την αντιμετώπιση μελλοντικών συνταξιοδοτικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων του με σύστημα καθορισμένων εισφορών.

Στα συστήματα καθορισμένων εισφορών οι παροχές που καταβάλλονται εξαρτώνται από την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η υποχρέωση ενός συστήματος καθορισμένων εισφορών είναι η τρέχουσα αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου.

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα, εκ των οποίων συστήματα καθορισμένων παροχών

Το ποσό του κεφαλαίου το οποίο τηρεί το ΣΤ για την αντιμετώπιση μελλοντικών συνταξιοδοτικών απαιτήσεων των ασφαλισμένων του με σύστημα καθορισμένων παροχών.

Στα συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών το επίπεδο των συνταξιοδοτικών παροχών που υπόσχεται στους συμμετέχοντες εργαζομένους το σύστημα καθορίζεται βάσει ενός τύπου ο οποίος συμφωνείται εκ των προτέρων. Η υποχρέωση ενός συνταξιοδοτικού συστήματος καθορισμένων παροχών ισούται με την παρούσα αξία των παροχών τις οποίες υπόσχεται.

Τα πλασματικά συστήματα καθορισμένων εισφορών και τα υβριδικά συστήματα ομαδοποιούνται ως συστήματα καθορισμένων παροχών (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 17.59). Ένα καθορισμένο σύστημα καθορισμένων εισφορών είναι παρόμοιο με σύστημα καθορισμένων εισφορών αλλά με εγγυημένο ελάχιστο πληρωτέο ποσό. Τα υβριδικά συστήματα είναι συστήματα που έχουν στοιχεία καθορισμένων παροχών και καθορισμένων εισφορών. Ένα σύστημα ταξινομείται ως υβριδικό είτε επειδή περιέχει διατάξεις καθορισμένων παροχών και καθορισμένων εισφορών είτε επειδή περιλαμβάνει ένα πλασματικό σύστημα καθορισμένων εισφορών και, παράλληλα, διατάξεις καθορισμένων παροχών ή καθορισμένων εισφορών.

13.2

Απαιτήσεις συνταξιοδοτικών ταμείων έναντι διευθυντών συνταξιοδοτικών συστημάτων

Βλέπε κατηγορία 6.

13.3

Δικαιώματα μη συνταξιοδοτικών παροχών

Πρόκειται για το πλεόνασμα των καθαρών εισφορών επί των παροχών, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση της υποχρέωσης του ασφαλιστικού συστήματος προς τους δικαιούχους (ορίζεται στο ΕΣΛ 2010, παράγραφος 5.187).

14.

Χρηματοοικο-νομικά παράγωγα

Βλέπε κατηγορία 7.

15.

Λοιποί εισπρακτέοι/πλη-ρωτέοι λογαριασμοί

Αυτό είναι το υπολειπόμενο στοιχείο στο σκέλος του παθητικού της λογιστικής κατάστασης, το οποίο ορίζεται ως «υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται αλλού». Οι ΕθνΚΤ μπορούν να απαιτούν να περιλαμβάνεται στην παρούσα κατηγορία και η παροχή συγκεκριμένων επιμέρους θέσεων, όπως:

πληρωτέα ποσά που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα των ΣΤ, δηλαδή ποσά οφειλόμενα σε προμηθευτές, φόροι, μισθοί, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.,

προβλέψεις που αντιπροσωπεύουν υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δηλαδή συντάξεις, μερίσματα κ.λπ.,

καθαρές θέσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό τίτλων χωρίς ασφάλεια υπό τη μορφή μετρητών,

καθαρά ποσά πληρωτέα σε σχέση με μελλοντικούς διακανονισμούς συναλλαγών επί τίτλων,

πληρωτέοι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων.

16.

Καθαρή θέση

Πρόκειται για το εξισωτικό μέγεθος του ισολογισμού (B.90) (ΕΣΛ 2010, παράγραφος 7.02). Τα αποθέματα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που καταγράφονται στον ισολογισμό αποτιμώνται με βάση τις κατάλληλες τιμές, οι οποίες είναι συνήθως οι αγοραίες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία στην οποία αναφέρεται ο ισολογισμός. Στα συνταξιοδοτικά συστήματα καθορισμένων παροχών, ωστόσο, το επίπεδο των συνταξιοδοτικών παροχών που υπόσχεται στους συμμετέχοντες εργαζομένους το σύστημα καθορίζεται βάσει ενός τύπου ο οποίος συμφωνείται εκ των προτέρων. Η υποχρέωση ενός συνταξιοδοτικού συστήματος καθορισμένων παροχών ισούται με την παρούσα αξία των παροχών τις οποίες υπόσχεται και, συνεπώς, σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων παροχών η καθαρή αξία μπορεί να μην είναι μηδενική.

Στα συστήματα καθορισμένων εισφορών οι παροχές που καταβάλλονται εξαρτώνται από την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η υποχρέωση ενός συστήματος καθορισμένων εισφορών είναι η τρέχουσα αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου. Η καθαρή αξία του ταμείου είναι πάντοτε μηδενική.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Περιγραφή των χαρακτηριστικών ανά τίτλο

Πίνακας B

Περιγραφή των χαρακτηριστικών ανά τίτλο

Πεδίο

Περιγραφή

Κωδικός αναγνώρισης τίτλου

Κωδικός που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο έναν τίτλο, κατά τις οδηγίες της ΕθνΚΤ (π.χ. κωδικός αναγνώρισης ΕθνΚΤ, CUSIP, SEDOL). Ο εν λόγω κωδικός πρέπει να παραμένει αμετάβλητος διαχρονικά.

Αριθμός μονάδων ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό

Αριθμός μονάδων ενός τίτλου, ή συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό, αν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσά και όχι σε μονάδες, εξαιρουμένων των δεδουλευμένων τόκων.

Τιμή

Αγοραία τιμή ανά μονάδα τίτλου, ή ποσοστό του συγκεντρωτικού ονομαστικού ποσού, εάν ο τίτλος αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής σε ποσά και όχι σε μονάδες. Οι ΕθνΚΤ μπορούν επίσης να απαιτούν την αναφορά των δεδουλευμένων τόκων στη θέση αυτή.

Βάση διατίμησης

Υποδεικνύει αν ο τίτλος αναφέρεται σε ποσοστό ή μονάδες.

Συνολικό ποσό

Συνολική αγοραία αξία για έναν τίτλο. Στην περίπτωση των τίτλων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε μονάδες, το ποσό αυτό ισούται με τον αριθμό των τίτλων πολλαπλασιασμένο με την τιμή ανά μονάδα. Όταν οι συναλλαγές τίτλων γίνονται σε ποσά και όχι σε μονάδες, το ποσό αυτό ισούται με το συγκεντρωτικό ονομαστικό ποσό πολλαπλασιασμένο με την τιμή εκφρασμένη ως ποσοστό του ονομαστικού ποσού.

Κατά κανόνα, οι ΕθνΚΤ πρέπει να απαιτούν την αναφορά των δεδουλευμένων τόκων στη θέση αυτή ή ξεχωριστά. Ωστόσο, οι ΕθνΚΤ μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να απαιτούν στοιχεία χωρίς δεδουλευμένους τόκους.

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Το σύνολο των αγορών μείον τις πωλήσεις (τίτλοι στο σκέλος του ενεργητικού) ή των εκδόσεων μείον τις εξαγορές (τίτλοι στο σκέλος του παθητικού) ενός τίτλου καταχωρισμένου στην αξία της συναλλαγής σε ευρώ.

Τίτλοι αγορασθέντες (ενεργητικό) ή εκδοθέντες (παθητικό)

Το σύνολο των αγορών (τίτλοι στο σκέλος του ενεργητικού) ή εκδόσεων (τίτλοι στο σκέλος του παθητικού) ενός τίτλου καταχωρισμένου στην αξία της συναλλαγής.

Τίτλοι πωληθέντες (ενεργητικό) ή εξαγορασθέντες (παθητικό)

Το σύνολο των πωλήσεων (τίτλοι στο σκέλος του ενεργητικού) ή εξαγορών (τίτλοι στο σκέλος του παθητικού) ενός τίτλου καταχωρισμένου στην αξία της συναλλαγής.

Νόμισμα καταχώρισης του τίτλου

Κωδικός ISO ή αντίστοιχος κωδικός του νομίσματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να εκφράσει την τιμή ή/και το ανεξόφλητο ποσό του τίτλου.

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην ονομαστική αξία

Λοιπές μεταβολές στον όγκο του διακρατούμενου τίτλου, στην ονομαστική αξία σε ονομαστικό νόμισμα/μονάδα ή ευρώ.

Λοιπές μεταβολές στον όγκο στην αγοραία αξία

Λοιπές μεταβολές στον όγκο του διακρατούμενου τίτλου, σε αγοραία αξία σε ευρώ.

Επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

Η λειτουργία της επένδυσης ανάλογα με την ταξινόμηση της στατιστικής ισοζυγίου πληρωμών (1).

Χώρα κατοικίας του εκδότη

Η κατοικία του εκδότη. Σε περίπτωση μετοχών/μεριδίων επενδυτικών οργανισμών, ως χώρα κατοικίας του εκδότη θεωρείται ο τόπος κατοικίας του επενδυτικού οργανισμού και όχι ο τόπος κατοικίας του διαχειριστή του κεφαλαίου.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Περιγραφή του αριθμού των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων

Πίνακας Γ

Περιγραφή του αριθμού των μελών των συνταξιοδοτικών συστημάτων

Κατηγορία

Περιγραφή

1.

Αριθμός μελών συνταξιοδοτικού συστήματος (σύνολο)

Ο συνολικός αριθμός μελών συνταξιοδοτικού συστήματος που αντιστοιχεί στο άθροισμα των ενεργών μελών, των ανενεργών μελών με θεμελιωμένα δικαιώματα και των συνταξιούχων.

Βλέπε κατηγορίες 2, 3 και 4.

2.

εκ των οποίων ενεργά μέλη

Ο αριθμός των ενεργών μελών συνταξιοδοτικού συστήματος.

Πρόκειται για τα μέλη συνταξιοδοτικού συστήματος τα οποία καταβάλλουν (ή/και για λογαριασμό των οποίων καταβάλλονται) εισφορές και συσσωρεύουν ή έχουν ήδη συγκεντρώσει στοιχεία του ενεργητικού, χωρίς όμως να έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί.

3.

εκ των οποίων ανενεργά μέλη με θεμελιωμένα δικαιώματα

Ο αριθμός των ανενεργών μελών συνταξιοδοτικού συστήματος με θεμελιωμένα δικαιώματα.

Πρόκειται για τα μέλη συνταξιοδοτικού συστήματος που έχουν παύσει να καταβάλλουν και να συσσωρεύουν παροχές στο σύστημα, αλλά δεν έχουν ακόμη αρχίσει να λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές από αυτό.

4.

εκ των οποίων συνταξιούχοι

Ο αριθμός των συνταξιούχων του συνταξιοδοτικού συστήματος

Πρόκειται για τα μέλη συνταξιοδοτικού συστήματος που έχουν παύσει να καταβάλλουν και να συσσωρεύουν παροχές στο σύστημα, αλλά δεν έχουν ακόμη αρχίσει να λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές από αυτό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Περιγραφή ανά τομέα

Το ΕΣΛ 2010 παρέχει το πρότυπο ταξινόμησης σε τομείς. Ο πίνακας Δ παρέχει λεπτομερή περιγραφή των τομέων τους οποίους οι ΕθνΚΤ πρέπει να μεταφέρουν σε εθνικές κατηγορίες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Οι αντισυμβαλλόμενοι κάτοικοι κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ταυτοποιούνται ανάλογα με τον τομέα τους, βάσει των καταλόγων τους οποίους τηρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και βάσει των οδηγιών για τη στατιστική ταξινόμηση αντισυμβαλλομένων, οι οποίες περιέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο της ΕΚΤ με τίτλο «Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification of customers».

Πίνακας Δ

Περιγραφή ανά τομέα

Τομέας

Περιγραφή

1.

ΝΧΙ

ΝΧΙ όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 (ΕΚΤ/2013/33). Ο τομέας αυτός αποτελείται από τις ΕθνΚΤ (S.121), πιστωτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης, ΑΚΧΑ, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων και/ή συγγενών υποκατάστατων των καταθέσεων από οντότητες που δεν αποτελούν ΝΧΙ και στη για ίδιο λογαριασμό, τουλάχιστον από οικονομική άποψη, χορήγηση δανείων και/ή πραγματοποίηση επενδύσεων σε τίτλους, καθώς και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος τα οποία έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση υπό τη μορφή έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (S.122).

2.

Γενική κυβέρνηση

Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S.13) περιλαμβάνει όλες τις θεσμικές μονάδες που είναι παραγωγοί λοιπού μη εμπορεύσιμου προϊόντος των οποίων η παραγωγή προορίζεται για ατομική και συλλογική κατανάλωση και οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως από υποχρεωτικές πληρωμές εκ μέρους μονάδων που ανήκουν σε άλλους τομείς, καθώς και τις θεσμικές μονάδες που ασχολούνται κυρίως με την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και πλούτου (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.111 έως 2.113).

3.

Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία + επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς + θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων

Ο υποτομέας «λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία» (S.125) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες και οιονεί εταιρείες οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση μέσω της σύναψης υποχρεώσεων υπό μορφή διαφορετική από το νόμισμα, τις καταθέσεις (ή τα συγγενή υποκατάστατα των καταθέσεων), τις μετοχές/μερίδια ΕΟ ή σε σχέση με τα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και τυποποιημένα εγγυοδοτικά συστήματα θεσμικών μονάδων. Επίσης περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ειδικού σκοπού, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 (ΕΚΤ/2013/40) (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.86 έως 2.94).

Ο υποτομέας «επικουρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και φορείς» (S.126) περιλαμβάνει όλες τις χρηματοοικονομικές εταιρείες ή οιονεί εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με δραστηριότητες που συνδέονται στενά με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, χωρίς όμως να είναι ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Ο υποτομέας S.126 περιλαμβάνει επίσης κεντρικά καταστήματα των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες εξ αυτών είναι χρηματοοικονομικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97).

Ο υποτομέας «θυγατρικοί χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και δανειστές χρημάτων» (S.127) περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών εταιρειών και οιονεί εταιρειών που δεν ασχολούνται με τη χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση ούτε με την παροχή επικουρικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είτε των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στις ανοικτές αγορές. Ο εν λόγω υποτομέας περιλαμβάνει τις εταιρείες χαρτοφυλακίου που έχουν στην κυριότητά τους πάνω από το 50 % του μετοχικού κεφαλαίου μιας ομάδας θυγατρικών εταιρειών και των οποίων η βασική δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν την ομάδα στην κυριότητά τους χωρίς να παρέχουν οιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις επιχειρήσεις στις οποίες ανήκει το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ούτε διοικούν ούτε διαχειρίζονται άλλες μονάδες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.98 και 2.99).

4.

ΕΟ πλην των ΑΚΧΑ

ΕΟ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38). Ο υποτομέας αυτός αποτελείται από όλες τις επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων, πλην των ΑΚΧΑ, οι οποίες επενδύουν σε χρηματοοικονομικά ή/και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, στην έκταση που σκοπός τους είναι η επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό (S.124).

5.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΕ, (S.128)) όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1374/2014 (ΕΚΤ/2014/50).

6.

Συνταξιοδοτικά ταμεία

ΣΤ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού (S.129).

6.1

Διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων

Διευθυντές συνταξιοδοτικών συστημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

7.

Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες

Ο τομέας «μη χρηματοοικονομικές εταιρείες» (S.11) αποτελείται από τις θεσμικές μονάδες που είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες και παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος, και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην παραγωγή αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο τομέας των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών περιλαμβάνει επίσης και τις μη χρηματοοικονομικές οιονεί εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.45 έως 2.50).

8.

Νοικοκυριά + μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά

Ο τομέας των νοικοκυριών (S.14) περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών και ως επιχειρηματιών που παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και παρέχουν χρηματοοικονομικές ή μη υπηρεσίες (παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος), υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών δεν είναι δραστηριότητες χωριστών μονάδων που κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες. Περιλαμβάνει επίσης τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες φυσικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως παραγωγών αγαθών και μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποκλειστικά για δική τους τελική χρήση. Ο τομέας των νοικοκυριών περιλαμβάνει ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρικές επιχειρήσεις χωρίς ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, εκτός από όσες κατατάσσονται στις οιονεί εταιρείες και είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.118 έως 2.128).

Ο τομέας των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.15) αποτελείται από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τα οποία είναι χωριστές νομικές οντότητες, εξυπηρετούν νοικοκυριά και είναι ιδιωτικοί παραγωγοί μη εμπορεύσιμου προϊόντος. Οι κύριοι πόροι τους προέρχονται από προαιρετικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος νοικοκυριών υπό την ιδιότητά τους ως καταναλωτών, από πληρωμές της γενικής κυβέρνησης, καθώς και από εισόδημα περιουσίας (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.129 και 2.130).

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Περιγραφή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και των διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας

1.

Ο όρος «χρηματοοικονομικές συναλλαγές» αναφέρεται σε συναλλαγές αναγόμενες στη δημιουργία ή ρευστοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού ή σε μεταβολές στην κυριότητά τους. Οι συναλλαγές αυτές υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ θέσεων υπολοίπων κατά τις ημερομηνίες παροχής στοιχείων στο τέλος περιόδου, αφού απαλειφθούν από αυτή τα αποτελέσματα μεταβολών οφειλόμενων στην επίδραση «διορθώσεων λόγω αναπροσαρμογών αξίας» (συνεπεία μεταβολών στις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες) και «επανακατηγοριοποιήσεων και λοιπών διορθώσεων». Η ΕΚΤ απαιτεί την παροχή στατιστικών στοιχείων για την κατάρτιση στοιχείων σχετικά με χρηματοοικονομικές συναλλαγές υπό τη μορφή διορθώσεων που αφορούν «επανακατηγοριοποιήσεις και λοιπές διορθώσεις» και «αναπροσαρμογές αξίας λόγω μεταβολών των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών».

2.

Ο όρος «διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας» αναφέρεται σε μεταβολές στην αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τις οποίες προκαλούν μεταβολές στην τιμή των εν λόγω στοιχείων ή/και η επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις εκφρασμένες σε ευρώ αξίες στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε ξένο νόμισμα. Οι διορθώσεις όσον αφορά τις αναπροσαρμογές των τιμών των στοιχείων του ενεργητικού/παθητικού αναφέρονται σε μεταβολές στην αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων που οφείλονται σε μεταβολή της τιμής λογισμού ή διαπραγμάτευσής τους. Οι αναπροσαρμογές των τιμών περιλαμβάνουν τις μεταβολές που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου στην αξία των υπολοίπων του τέλους περιόδου, οι οποίες οφείλονται σε μεταβολές στην αξία αναφοράς με την οποία λογίζονται, δηλαδή κέρδη/ζημιές διακράτησης. Οι κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ οι οποίες σημειώνονται μεταξύ των ημερομηνιών λήξης των περιόδων παροχής στοιχείων προκαλούν μεταβολές στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού/παθητικού σε ξένο νόμισμα όταν εκφράζεται σε ευρώ. Καθώς οι μεταβολές αυτές αποτελούν κέρδη/ζημίες διακράτησης και δεν οφείλονται σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές, το αποτέλεσμά τους πρέπει να απαλείφεται από τα στοιχεία συναλλαγών. Κατά κανόνα, οι διορθώσεις λόγω αναπροσαρμογών αξίας περιλαμβάνουν και αποτίμηση λόγω μεταβολών προερχόμενων από συναλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού/παθητικού, δηλαδή πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες· ωστόσο, ως προς το ζήτημα αυτό υπάρχουν διαφορετικές εθνικές πρακτικές.

3.

Ο όρος «διαγραφές/υποτιμήσεις» αναφέρεται στη μείωση της αξίας δανείου που αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση όταν το δάνειο θεωρείται ότι έχει απολέσει την αξία του (διαγραφή) ή ότι η αξία του δεν είναι πλήρως ανακτήσιμη (υποτίμηση). Στον όρο αυτό περιλαμβάνονται επίσης διαγραφές/υποτιμήσεις που λογίζονται κατά την πώληση ή μεταβίβαση δανείων σε τρίτους, εφόσον είναι εφικτός ο προσδιορισμός τους.


(1)  Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα (ΕΕ L 65 της 3.3.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προς εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής στατιστικών στοιχείων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να εφαρμόζουν τα ακόλουθα ελάχιστα πρότυπα.

1.

Ελάχιστα πρότυπα διαβίβασης:

α)

η παροχή στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και εντός των προθεσμιών που τάσσει η οικεία εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ)·

β)

οι στατιστικές εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή και το μορφότυπο που προβλέπονται βάσει των τεχνικών προϋποθέσεων για την παροχή στοιχείων που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ·

γ)

η μονάδα παροχής στοιχείων πρέπει να παρέχει στην οικεία ΕθνΚΤ λεπτομερή στοιχεία ενός ή περισσότερων υπευθύνων επικοινωνίας·

δ)

πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση στοιχείων στην οικεία ΕθνΚΤ·

ε)

όσον αφορά την παροχή στοιχείων ανά τίτλο, οι μονάδες παροχής στοιχείων, εφόσον το απαιτεί η οικεία ΕθνΚΤ, πρέπει να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες (π.χ. όνομα εκδότη, ημερομηνία έκδοσης), οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των τίτλων οι κωδικοί αναγνώρισης των οποίων είναι λανθασμένοι ή δεν είναι δημοσίως διαθέσιμοι.

2.

Ελάχιστα πρότυπα ακρίβειας:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι ακριβή: πρέπει να τηρούνται όλοι οι γραμμικοί περιορισμοί (π.χ. τα υποσύνολα πρέπει να αθροίζονται σε σύνολα)·

β)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις που υποδηλώνουν τα διαβιβαζόμενα στοιχεία·

γ)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και να μην περιέχουν συνεχή και διαρθρωτικά κενά· τυχόν κενά θα πρέπει να επισημαίνονται, να αιτιολογούνται στην οικεία ΕθνΚΤ και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να καλύπτονται το συντομότερο δυνατόν·

δ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να τηρούν τις διαστάσεις, την πολιτική στρογγυλοποίησης και το σύστημα δεκαδικών ψηφίων που καθορίζει η οικεία ΕθνΚΤ για την τεχνική διαβίβαση των στοιχείων.

3.

Ελάχιστα πρότυπα εννοιολογικής συμβατότητας:

α)

τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συνάδουν με τους ορισμούς και τις ταξινομήσεις του παρόντος κανονισμού·

β)

σε περίπτωση αποκλίσεων από τους εν λόγω ορισμούς και ταξινομήσεις, οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να παρακολουθούν και να εκφράζουν ποσοτικά τη διαφορά μεταξύ του χρησιμοποιηθέντος μέτρου και του μέτρου που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό σε τακτική βάση·

γ)

οι μονάδες παροχής στοιχείων πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογούν τυχόν αναντιστοιχίες μεταξύ των διαβιβαζόμενων στοιχείων και των στοιχείων προηγούμενων περιόδων.

4.

Ελάχιστα πρότυπα αναθεωρήσεων:

Πρέπει να τηρούνται η πολιτική και οι διαδικασίες αναθεωρήσεων που καθορίζουν η ΕΚΤ και η οικεία ΕθνΚΤ. Οι αναθεωρήσεις που αποκλίνουν από τις συνήθεις πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματικό σημείωμα.


Επάνω