Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:045:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 45, 17. februára 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 45

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 61
17. februára 2018


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/230 zo 16. februára 2018, ktorým sa názvu „Monor, Monori“ (CHOP) udeľuje ochrana na základe článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

1

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2018/231 z 26. januára 2018 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre penzijné fondy (ECB/2018/2)

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/232 z 15. februára 2018 o predĺžení platnosti opatrenia prijatého Belgickom na sprístupnenie biocídnych výrobkov VectoMax G a Aqua-K-Othrine na trhu a ich používanie v súlade s článkom 55 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 [oznámené pod číslom C(2018) 759]

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/233 z 15. februára 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2018) 818]  ( 1 )

33

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/234 zo 14. februára 2018 o posilnení európskeho charakteru a účinného priebehu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

40

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Podvýboru EÚ a Ukrajiny pre obchod a udržateľný rozvoj č. 1/2017 z 30. mája 2017, ktorým sa prijíma jeho rokovací poriadok [2018/235]

44

 

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

 

*

Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktorou sa mení bod 4 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top