Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:045:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 45, 17 февруари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 45

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
17 февруари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/230 на Комисията от 16 февруари 2018 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Monor, Monori“ (ЗНП)

1

 

*

Регламент (ЕС) 2018/231 на Европейската централна банка от 26 януари 2018 година относно изискванията за статистическа отчетност за пенсионни фондове (ЕЦБ/2018/2)

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/232 на Комисията от 15 февруари 2018 година за удължаване на срока на предприетото от Белгия действие във връзка с предоставянето на пазара и употребата на биоцидите VectoMax G и Aqua-K-Othrine в съответствие с член 55, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 759)

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/233 на Комисията от 15 февруари 2018 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2018) 818)  ( 1 )

33

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2018/234 на Комисията от 14 февруари 2018 година за засилване на европейския характер и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

40

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2017 на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — Украйна от 30 май 2017 година за приемане на неговия процедурен правилник [2018/235]

44

 

 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия за изменение на точка 4 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2016/2234 на Съвета от 21 ноември 2016 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея слуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване ( ОВ L 337, 13.12.2016 г. )

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top