EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Så söker du

Hjälp

Du kan söka i EUR-Lex på olika sätt, beroende på dina behov och dina sökkriterier.

Snabbsökning

 • För allmänna sökningar.
 • Skriv nyckelord eller siffror i fritextfältet för att hitta dokument eller förfaranden.
 • Sökrutan finns på alla sidor på EUR-Lex.

Läs mer om snabbsökning

Avancerad sökning

 • För riktade sökningar som kombinerar flera kriterier.
 • Det finns fördefinierade dynamiska formulär för avancerade sökningar i de olika samlingarna (till exempel rättsakter och rättspraxis). När du har valt en samling visas bara relevanta sökkriterier för den samlingen.
 • Du kan också söka i flera samlingar samtidigt.
 • Det finns en länk till den avancerade sökningen på alla sidor i EUR-Lex.

Läs mer om avancerad sökning

Expertsökning

 • För mycket specifika och komplexa sökningar, som vanligtvis görs av specialistanvändare.
 • Du måste ställa samman din egen sökning med booleska operatorer genom att välja bland tillgängliga metadata.
 • För att använda expertsökningen måste du ha ett konto på EUR-Lex och vara inloggad.
 • När du är inloggad finns en länk till expertsökningen på alla sidor i EUR-Lex.

Läs mer om expertsökning

Skärmbild som visar var man hittar expertsökningen

Sök med dokumentnummer

 • Rekommenderas om du känner till referenserna till det dokument som du letar efter.
 • Du kan hitta ett dokument genom att söka på år, nummer och dokumenttyp. Träffarna är begränsade till det dokumentet och eventuella rättelser.
 • Sökrutan finns bara på EUR-Lex startsida.
Skärmbild som visar var man hittar Sök med dokumentnummer

Sök med Celexnummer

 • Rekommenderas om du är bekant med Celexnummer.
 • Skriv Celexnumret på det dokument som du söker och få träffar på samma sätt som för ”Sök med dokumentnummer”. Läs mer om Celexnummer
 • Sökrutan finns bara på EUR-Lex startsida.
Skärmbild som visar var man hittar Sök med Celexnummer

Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

 • Du kan komma till de senaste EUT-numren direkt från EUR-Lex startsida.
 • Skärmbild som visar var man hittar EUT
 • Klicka på Mer för att komma till EUT-sidan, där du kan välja flera olika kriterier för att söka efter ett EUT-nummer.

EU:s institutioner

 • Du kan också söka dokument per institution: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén.
 • Europeiska centralbanken har en särskild sektion med skräddarsydda sökverktyg, funktionen ”Nyutkommet” och statistik över ECB:s rättsakter.
 • Du kan söka per EU:s institution från EUR-Lex startsida och från alla andra sidor genom att klicka på Meny.

Läs mer om att söka per institution

Sök med EuroVoc

 • EuroVoc är en flerspråkig tesaurus som täcker en rad områden som är kopplade till EU:s verksamhet, till exempel juridik, ekonomi och handel. Den används för att beskriva och indexera dokument i EUR-Lex och förbättra tillgången till lagstiftningen. Tesaurusen är organiserad i 21 ämnesområden och 127 underämnesområden.
 • Du kan söka med EuroVoc från EUR-Lex startsida och från alla andra sidor genom att klicka på Meny.

Läs mer om att söka med EuroVoc