EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Glosar povzetkov

Glosar povzetkov

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj je v poročilu Svetovne komisije za okolje in razvoj „Naša skupna prihodnost “(Brundtland, 1987) opredeljen kot „razvoj, ki sedanjim generacijam omogoča zadovoljevanje svojih potreb, ne da bi se zaradi tega zmanjšala sposobnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje“. Prizadeva si za uskladitev gospodarskega razvoja ter zaščite družbenega in okoljskega ravnovesja.

Evropska unija (EU) je leta 2001 sprejela strategijo, ki podpira trajnostni razvoj. Ta je bila spremenjena leta 2006 in opredeljuje „dolgoročno vizijo trajnosti, v kateri se gospodarska rast, socialna kohezija in varstvo okolja skupno razvijajo in vzajemno podpirajo“.

Evropska komisija v pregledu strategije v letu 2009 poudarja prisotnost določenih netrajnostnih trendov in potrebo po večjih prizadevanjih. Opozorila pa je tudi na napredek EU pri vključevanju trajnostnega razvoja v mnoge izmed njenih politik (vključno s trgovino in razvojem) in na njeno vodilno vlogo na področju podnebnih sprememb in pri spodbujanju nizkoogljičnega gospodarstva.

Trajnostni razvoj je uradno postal eden dolgoročnih ciljev Evropske unije v okviru člena 3(3) Pogodbe o Evropski uniji.

GLEJTE TUDI