EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvoarele dreptului Uniunii Europene

Izvoarele dreptului Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 216 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Articolul 6 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ARTICOLELOR 216 ȘI 288 DIN TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE ȘI AL ARTICOLULUI 6 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ?

ASPECTE-CHEIE

Există trei surse ale legislației UE: legislația primară, principiile generale ale legislației UE și ale legislației secundare (detaliate în ierarhia normelor).

Legislația primară

Principiile generale ale dreptului

Legislația secundară

Legislația secundară cuprinde acte legale, care pot fi împărțite în două categorii:

Acordurile internaționale cu țări din afara UE sau cu organizații internaționale constituie, de asemenea, parte integrantă a legislației UE. Acestea sunt separate de dreptul primar și de dreptul secundar. În conformitate cu hotărârea CJUE în cauza Meryem Demirel împotriva Stadt Schwäbisch Gmünd (cauza 12/86), acestea pot avea efect direct și forța lor juridică este superioară dreptului derivat, care trebuie, prin urmare, să le respecte. Normele lor au efect direct dacă conțin o obligație clară și precisă care nu este supusă adoptării unei măsuri ulterioare.

Alte surse ale legislației UE

Printre acestea se numără:

  • Jurisprudența CJUE;
  • dreptul internațional – adesea o sursă de inspirație pentru CJUE în elaborarea jurisprudenței sale. CJUE citează legea scrisă și dreptul cutumiar.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii – Titlul V – Acordurile internaționale – Articolul 216 (JO C 202, 7.6.2016, p. 144).

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii – Articolul 288 (ex-articolul 249 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 171).

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 19).

Data ultimei actualizări: 21.04.2022

Sus