EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 80, 26 mars 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.080.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 80

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
26 mars 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 254/2010 av den 10 mars 2010 om godkännande av kontrollprogram för salmonella hos fjäderfä i vissa tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller statusen avseende bekämpning av salmonella i vissa tredjeländer (1)

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM) (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 256/2010 av den 25 mars 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Alubia de La Bañeza-León [SGB])

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 257/2010 av den 25 mars 2010 om upprättande av ett program för omprövning av godkända livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser (1)

19

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 258/2010 av den 25 mars 2010 om särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med pentaklorfenol och dioxiner samt om upphävande av beslut 2008/352/EG (1)

28

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 259/2010 av den 25 mars 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Colline Pontine [SUB])

32

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 260/2010 av den 25 mars 2010 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga [SUB])

34

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 261/2010 av den 25 mars 2010 om ändring av rådets förordning (EG) nr 297/95 vad gäller inflationsjustering av de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten

36

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 262/2010 av den 24 mars 2010 om ändring för hundratjugoandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

40

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 263/2010 av den 25 mars 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

44

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 264/2010 av den 25 mars 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

46

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/179/Gusp av den 11 mars 2010 till stöd för Seesacs rustningskontrollverksamhet i västra Balkan inom ramen för EU:s strategi för kampen mot olaglig anhopning av och handel med handeldvapen och lätta vapen och ammunition till dessa

48

 

 

2010/180/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 mars 2010 om ändring av beslut 2008/911/EG om upprättande av en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel [delgivet med nr K(2010) 1867]  (1)

52

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 av den 20 november 2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 315 av den 28.11.2003)

55

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top