EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:080:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 80, 26. marec 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.080.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 80

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
26. marca 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 254/2010 z 10. marca 2010, ktorým sa schvaľuje program kontroly salmonely u hydiny v určitých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o status kontroly salmonely v určitých tretích krajinách (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky (1)

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 256/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Alubia de La Bañeza-León (CHZO)]

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (1)

19

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 258/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky pre dovoz guarovej gumy pochádzajúcej alebo odoslanej z Indie z dôvodu rizika kontaminácie pentachlórofenolom a dioxínmi a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2008/352/ES (1)

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 259/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Colline Pontine (CHOP)]

32

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 260/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (CHOP)]

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 261/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

36

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 262/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa stodvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

40

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 263/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

44

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 264/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 877/2009 na hospodársky rok 2009/10

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/179/SZBP z 11. marca 2010 na podporu činností kontroly zbraní vykonávaných strediskom SEESAC na západnom Balkáne v rámci stratégie EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu RĽZ a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi

48

 

 

2010/180/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. marca 2010, o zmene a doplnení rozhodnutia 2008/911/ES, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2010) 1867]  (1)

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top