EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:080:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 80, 26 ta' Marzu 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.080.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 80

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
26 ta' Marzu 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 254/2010 tal-10 ta’ Marzu 2010 li japprova programm ta’ kontroll għas-Salmonella fit-tjur f’ċerti pajjiżi terzi b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-istat ta’ kontroll tas-Salmonella ta’ ċerti pajjiżi terzi ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 255/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-ġestjoni tal-fluss tat-traffiku tal-ajru ( 1 )

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 256/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Alubia de La Bañeza-León (IĠP)]

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 257/2010 tal-25 ta' Marzu 2010 li jistabbilixxi programm għar-rivalutazzjoni tal-addittivi tal-ikel approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-addittivi tal-ikel ( 1 )

19

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 258/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li timponi kundizzjonijiet speċjali fuq l-importazzjonijiet tal-guar gum li joriġina jew li jasal mill-Indja minħabba r-riskji ta’ kontaminazzjoni mill-pentachlorophenol u mid-dijossini u li jneħħi d-Deċiżjoni 2008/352/KE ( 1 )

28

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 259/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Colline Pontine (DPO)]

32

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 260/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (DPO)]

34

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 261/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 297/95 fir-rigward tal-aġġustament tat-tariffi tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għar-rata tal-inflazzjoni

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 262/2010 tal-24 ta’ Marzu 2010 li jemenda għall-122 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban

40

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 263/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

44

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 264/2010 tal-25 ta’ Marzu 2010 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 877/2009 għas-sena tas-suq 2009/10

46

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/179/PESK tal-11 ta’ Marzu 2010 b’appoġġ għall-attivitajiet tas-SEESAC fil-kontroll ta’ armi fil-Balkani tal-Punent, fil-qafas tal-Istrateġija tal-UE għall-ġlieda kontra l-akkumulazzjoni u t-traffikar illeċiti tas-SALW u tal-munizzjon tagħhom

48

 

 

2010/180/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Marzu 2010 li temenda d-Deċiżjoni 2008/911/KE li tistabbilixxi lista ta’ sustanzi erbali, preparazzjonijiet erbali u kombinazzjonijiet tagħhom għal użu fi prodotti mediċinali erbali tradizzjonali (notifikata bid-dokument numru C(2010) 1867)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top