Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 80, 26 март 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
26 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 254/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 относно статуса на някои трети страни по отношение на контрола на Salmonella  (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 256/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Alubia de La Bañeza-León (ЗГУ)]

17

 

*

Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните (1)

19

 

*

Регламент (ЕС) № 258/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО (1)

28

 

*

Регламент (ЕС) № 259/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Colline Pontine (ЗНП)

32

 

*

Регламент (ЕС) № 260/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ЗНП)

34

 

*

Регламент (ЕС) № 261/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

36

 

*

Регламент (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за изменение за сто двадесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

40

 

 

Регламент (ЕС) № 263/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент (ЕС) № 264/2010 на Комисията от 25 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/179/ОВППС на Съвета от 11 март 2010 година в подкрепа на дейността на SEESAC на Западните Балкани в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях

48

 

 

2010/180/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2010 година за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер C(2010) 1867)  (1)

52

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2009/699/ЕО на Комисията от 9 септември 2009 година относно дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета, по отношение на захарта от Нидерландските Антили (ОВ L 239, 10.9.2009 г.)

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top