EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 319, 29 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 319

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
29 november 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1176/2008 av den 27 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 713/2005 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av vissa bredspektrumantibiotika med ursprung i Republiken Indien

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1178/2008 av den 28 november 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik och kommissionens förordningar (EG) nr 1503/2006 och (EG) nr 657/2007 i syfte att anpassa dem till revideringen av de statistiska klassifikationerna Nace och CPA (1)

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1179/2008 av den 28 november 2008 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 2008/55/EG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1180/2008 av den 28 november 2008 om införande av ett system för överföring av uppgifter om vissa leveranser av nöt- och griskött till Ryska federationen (kodifierad version)

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1181/2008 av den 28 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 616/2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1182/2008 av den 28 november 2008 om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring av smör för 2009

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1183/2008 av den 28 november 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1019/2002 om saluföringsnormer för olivolja

51

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1184/2008 av den 28 november 2008 om förbud mot fiske efter sill i EG-vatten och internationella vatten i områdena Vb och VIb och VIaN med fartyg som för fransk flagg

52

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1185/2008 av den 28 november 2008 om förbud mot fiske efter piggvar i Svarta havet med fartyg som seglar under bulgarisk flagg

54

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1186/2008 av den 28 november 2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 1 december 2008

56

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet

59

 

*

Kommissionens direktiv 2008/109/EG av den 28 november 2008 om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

68

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Kommissionen

 

 

2008/891/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 26 november 2008 om ändring av beslut 2003/61/EG om att bemyndiga vissa medlemsstater att föreskriva tillfälliga undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG när det gäller utsädespotatis med ursprung i vissa provinser i Kanada [delgivet med nr K(2008) 7317]

71

 

 

Europeiska centralbanken

 

 

2008/892/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 28 oktober 2008 om övergångsbestämmelser för Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver (kassakrav) efter införandet av euron i Slovakien (ECB/2008/14)

73

 

 

2008/893/EG

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2008/17)

76

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

 

2008/894/Gusp

 

*

Beslut EUMM/1/2008 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 16 september 2008 om utnämning av uppdragschefen för Europeiska unionens övervakningsuppdrag i Georgien (EUMM Georgia)

79

 

 

2008/895/Gusp

 

*

Beslut BiH/14/2008 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 21 november 2008 om utnämning av Europeiska unionens styrkechef för Europeiska unionens militära operation i Bosnien och Hercegovina

80

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top