Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 319, 29 november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 319

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
29 november 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1176/2008 van de Raad van 27 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 713/2005 tot instelling van definitieve compenserende rechten op bepaalde soorten breedspectrumantibiotica uit India

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1177/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1178/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken en de Verordeningen (EG) nr. 1503/2006 en (EG) nr. 657/2007 van de Commissie, wat aanpassingen naar aanleiding van de herziening van de statistische classificaties NACE en CPA betreft (1)

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1179/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor sommige bepalingen van Richtlijn 2008/55/EG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten en belastingen, alsmede uit andere maatregelen

21

 

*

Verordening (EG) nr. 1180/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot instelling van een meldingssysteem voor de mededeling van gegevens betreffende bepaalde leveringen van met bestemming Russische Federatie vervoerd rund- en varkensvlees (Gecodificeerde versie)

44

 

*

Verordening (EG) nr. 1181/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 616/2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen

47

 

*

Verordening (EG) nr. 1182/2008 van de Commissie van 28 november 2008 houdende vaststelling vooraf, voor 2009, van het steunbedrag voor de particuliere opslag van boter

49

 

*

Verordening (EG) nr. 1183/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1019/2002 betreffende de handelsnormen voor olijfolie

51

 

*

Verordening (EG) nr. 1184/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op haring in EG-wateren en internationale wateren van Vb, VIb en VIaN door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren

52

 

*

Verordening (EG) nr. 1185/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op tarbot in de Zwarte Zee door vaartuigen die de vlag van Bulgarije voeren

54

 

 

Verordening (EG) nr. 1186/2008 van de Commissie van 28 november 2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 december 2008

56

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

59

 

*

Richtlijn 2008/109/EG van de Commissie van 28 november 2008 tot wijziging van bijlage IV bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

68

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/891/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 26 november 2008 tot wijziging van Beschikking 2003/61/EG tot machtiging van bepaalde lidstaten om voor pootaardappelen van oorsprong uit bepaalde provincies van Canada tijdelijk af te wijken van sommige bepalingen van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7317)

71

 

 

Europese Centrale Bank

 

 

2008/892/EG

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 28 oktober 2008 met betrekking tot overgangsbepalingen voor de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank na de invoering van de euro in Slowakije (ECB/2008/14)

73

 

 

2008/893/EG

 

*

Besluit van de Europese Centrale Bank van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2008/17)

76

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

 

2008/894/GBVB

 

*

Besluit EUMM/1/2008 van het Politiek en Veiligheidscomité van 16 september 2008 betreffende de benoeming van het hoofd van de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië (EUMM Georgië)

79

 

 

2008/895/GBVB

 

*

Besluit BiH/14/2008 van het Politiek en Veiligheidscomité van 21 november 2008 tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

80

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top