Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 319, 29 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 319

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
29 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1176/2008 на Съвета от 27 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 713/2005 на Съвета за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои антибиотици с широк спектър на действие с произход от Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1177/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

*

Регламент (ЕО) № 1178/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика и на регламенти (ЕО) № 1503/2006 и (ЕО) № 657/2007 на Комисията по отношение на тяхното адаптиране след преразглеждането на статистическите класификации NACE и CPA (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 1179/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 2008/55/ЕО на Съвета относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1180/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за установяване на система за съобщаване на информация за определени доставки на говеждо, телешко и свинско месо за територията на Руската федерация (кодифицирана версия)

44

 

*

Регламент (ЕО) № 1181/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 616/2007 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

47

 

*

Регламент (ЕО) № 1182/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за определяне на предварителната помощ за 2009 г. за частно складиране на масло

49

 

*

Регламент (ЕО) № 1183/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1019/2002 относно стандартите за търговия с маслиново масло

51

 

*

Регламент (ЕО) № 1184/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за забрана на риболова на херинга във водите на ЕО и международните води от зони Vb, VIb и VIaN от страна на съдове под флага на Франция

52

 

*

Регламент (ЕО) № 1185/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за установяване на забрана на риболова на калкан в Черно море от страна на съдове под флага на България

54

 

 

Регламент (ЕО) № 1186/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 декември 2008 година

56

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури

59

 

*

Директива 2008/109/ЕО на Комисията от 28 ноември 2008 година за изменение на приложение IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

68

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/891/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2008 година за изменение на Решение 2003/61/ЕО за разрешаване на някои държави-членки да предоставят временни дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на картофите за посев с произход от определени провинции на Канада (нотифицирано под номер C(2008) 7317)

71

 

 

Европейска централна банка

 

 

2008/892/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 28 октомври 2008 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждане на еврото в Словакия (ЕЦБ/2008/14)

73

 

 

2008/893/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 17 ноември 2008 година за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата (ЕЦБ/2008/17)

76

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/894/ОВППС

 

*

Решение EUММ/1/2008 на Комитета по политика и cигурност от 16 септември 2008 година относно назначаване на ръководител на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

79

 

 

2008/895/ОВППС

 

*

Решение BiH/14/2008 на Комитета по политика и сигурност от 21 ноември 2008 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top