EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 319, 29 ta' Novembru 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 319

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
29 ta' Novembru 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1176/2008 tas-27 ta’ Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 713/2005 li jimponi dazju kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerti antibjotiċi ta’ firxa wiesgħa li joriġinaw mill-Indja

1

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1177/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

14

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1178/2008 tat-28 ta' Novembru 2008 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għall-medda qasira ta' żmien u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 1503/2006 u (KE) Nru 657/2007 fir-rigward ta' addattamenti wara r-reviżjoni tal-klassifikazzjonijiet statistiċi NACE u CPA ( 1 )

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1179/2008 tat-28 ta' Novembru 2008 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/55/KE dwar l-għajnuna reċiproka għall-irkupru ta' talbiet rigward ċerti imposti, dazji, taxxi u miżuri oħra

21

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1180/2008 tat-28 ta' Novembru 2008 li jwaqqaf sistema ta' komunikazzjoni ta' tagħrif dwar ċerti provvisti ta' ċanga, vitella u majjal fit-territorju tal-Federazzjoni Russa (Verżjoni kodifikata)

44

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1181/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 616/2007 dwar il-ftuħ u l-mod ta’ ġestjoni tal-kwoti tariffarji tal-Komunità fis-settur tal-laħam tat-tjur li joriġina mill-Brażil, it-Tajlandja u pajjiżi terzi oħra

47

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1182/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-ammonti ta’ għajnuna minn qabel għall-ħżin privat tal-butir għall-2009

49

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1183/2008 tat-28 ta' Novembru 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1019/2002 dwar l-istandards ta’ marketing għaż-żejt taż-żebbuġa

51

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1184/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringi fl-ilmijiet tal-KE u dawk internazzjonali ta’ Vb, VIb u ViaN min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Franza

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1185/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-barbun imperjali fil-Baħar l-Iswed min-naħa ta’ bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Bulgarija

54

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1186/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Diċembru 2008

56

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva 2008/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq

59

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni 2008/109/KE tat-28 ta' Novembru 2008 li temenda l-Anness IV għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta' organiżmi ta' ħsara għall-pjanti u l-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

68

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/891/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Novembru 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2003/61/KE li tawtorizza ċerti Stati Membri jipprovdu għal derogi temporanji minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta’ patata għaż-żrigħ li toriġina minn ċerti provinċji tal-Kanada (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 7317)

71

 

 

Bank Ċentrali Ewropew

 

 

2008/892/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta’ Ottubru 2008 dwar dispożizzjonijiet transitorji għall-applikazzjoni tar-riżervi minimi mill-Bank Ċentrali Ewropew wara l-introduzzjoni tal-ewro fis-Slovakja (BĊE/2008/14)

73

 

 

2008/893/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta’ Novembru 2008 li twaqqaf il-qafas għall-akkwist konġunt tal-Ewrosistema (BĊE/2008/17)

76

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

 

2008/894/PESK

 

*

Deċiżjoni EUMM/1/2008 tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà tas-16 ta’ Settembru 2008 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni ta' Monitoraġġ tal-Unjoni Ewropea fil-Ġeorġja EUMM Georgia

79

 

 

2008/895/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà BiH/14/2008 tal-21 ta' Novembru 2008 dwar il-ħatra ta’ Kmandant tal-Forza ta’ l-Unjoni Ewropea għall-operazzjoni militari ta’ l-Unjoni Ewropea fil- Bosnja u Ħerzegovina

80

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top