EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:319:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 319, 29. november 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 319

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
29. november 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1176/2008, 27. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 713/2005, millega kehtestatakse teatavate Indiast pärinevate laia toimespektriga antibiootikumide impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1177/2008, 28. november 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

14

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1178/2008, 28. november 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta ning komisjoni määruseid (EÜ) nr 1503/2006 ja (EÜ) nr 657/2007 seoses statistiliste klassifikaatorite NACE ja CPA muutmisest tulenevate kohandustega (1)

16

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1179/2008, 28. november 2008, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 2008/55/EÜ (vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1180/2008, 28. november 2008, millega kehtestatakse teatavaid Vene Föderatsiooni territooriumile veetavaid veise-, vasika ja sealihatarneid käsitleva teabe edastamise süsteem (kodifitseeritud versioon)

44

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1181/2008, 28. november 2008, millega muudetakse määrust nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

47

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1182/2008, 28. november 2008, millega määratakse eelnevalt kindlaks või eraladustamise toetuse suurus 2009. aastaks

49

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1183/2008, 28. november 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1019/2002 oliiviõli turustusnormide kohta

51

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1184/2008, 28. november 2008, millega Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel keelatakse heeringa püük Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes

52

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1185/2008, 28. november 2008, millega Bulgaaria lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku kammelja püük Mustas meres

54

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1186/2008, 28. november 2008, millega määratakse kindlaks alates 1. detsembrist 2008 kohaldatavad teraviljasektori impordimaksud

56

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, 19. november 2008, maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta

59

 

*

Komisjoni direktiiv 2008/109/EÜ, 28. november 2008, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta) IV lisa

68

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/891/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. november 2008, millega muudetakse otsust 2003/61/EÜ, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel Kanada teatavatest provintsidest pärit seemnekartuli osas ette näha erandeid nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ teatavatest sätetest (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7317 all)

71

 

 

Euroopa Keskpank

 

 

2008/892/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 28. oktoober 2008, Euroopa Keskpanga poolt kohustusliku reservi kohaldamise üleminekusätete kohta pärast euro kasutuselevõttu Slovakkias (EKP/2008/14)

73

 

 

2008/893/EÜ

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 17. november 2008, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik (EKP/2008/17)

76

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2008/894/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUMM/1/2008, 16. september 2008, Gruusias läbiviidava Euroopa Liidu järelevalvemissiooni (EUMM Georgia) juhi ametisse nimetamise kohta

79

 

 

2008/895/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus BiH/14/2008, 21. november 2008, Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni Euroopa Liidu vägede juhataja nimetamise kohta

80

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top