Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:340:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 340, 11 oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 340

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

60 årgången
11 oktober 2017


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 340/01

Kommissionens yttrande av den 3 oktober 2017 om Europeiska centralbankens rekommendation till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av artikel 22 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 340/02

Eurons växelkurs

5

 

Europeiska datatillsynsmannen

2017/C 340/03

Sammanfattning av yttrandet om förslaget till en förordning om inrättande av en gemensam digital ingång och tillämpning av ”engångsprincipen”

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2017/C 340/04

Meddelande från Frankrikes regering om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Tillkännagivande av en ansökan om utvidgning av tillståndet för utvinning av flytande eller gasformiga kolväten [Nonville-koncessionen] ( 1 )

10

2017/C 340/05

Meddelande från Republiken Polen rörande Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten vad gäller regionen Lelików

12

2017/C 340/06

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

14

2017/C 340/07

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 16.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik ( 1 )

15


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2017/C 340/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8627 – GETEC/Briva/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

16


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top