Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:340:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 340, 11. októbra 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 340

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
11. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2017/C 340/01

Stanovisko Komisie z 3. októbra 2017 k odporúčaniu Európskej centrálnej banky prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 340/02

Výmenný kurz eura

5

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2017/C 340/03

Zhrnutie stanoviska k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje jednotná digitálna brána a ustanovuje sa zásada „stačí len raz“

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 340/04

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Stanovisko k žiadosti o rozšírenie koncesie na ťažbu tekutých alebo plynných uhľovodíkov, nazývanej „concession de Nonville“ ( 1 )

10

2017/C 340/05

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti „Lelików“

12

2017/C 340/06

Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

14

2017/C 340/07

Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

15


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 340/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8627 – GETEC/Briva/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

16


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top