Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:340:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 340, 11 ta' Ottubru 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 340

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 60
11 ta' Ottubru 2017


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 340/01

Opinjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2017 dwar ir-Rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 340/02

Rata tal-kambju tal-euro

5

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2017/C 340/03

Sommarju tal-Opinjoni dwar il-proposta għal Regolament li jistabbilixxi gateway diġitali unika u l-prinċipju ta’ “darba biss”

6

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2017/C 340/04

Komunikazzjoni tal-Gvern Franċiż dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi — Avviż dwar it-talba għall-estensjoni tal-konċessjoni għat-tiftix tal-idrokarburi likwidi jew fil-forma ta’ gass, imsejħa “concession de Nonville” ( 1 )

10

2017/C 340/05

Komunikazzjoni mill-Gvern tar-Repubblika tal-Polonja dwar id-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi fiż-żona “Lelików”

12

2017/C 340/06

Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità — Obbligi ta’ servizz pubbliku marbutin mas-servizzi tal-ajru skedati ( 1 )

14

2017/C 340/07

Avviż tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 16(4) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità — L-obbligi tas-servizz pubbliku fir-rigward tas-servizzi tal-ajru skedati ( 1 )

15


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2017/C 340/08

Notifika minn qabel ta’ konċentrazzjoni (Il-Każ M.8627 — GETEC/Briva/JV) — Każ li jista’ jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

16


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

 

Top