Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:340:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 340, 11. oktoober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 340

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. aastakäik
11. oktoober 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 340/01

Komisjoni arvamus, 3. oktoober 2017, mis käsitleb Euroopa Keskpanga soovitust võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2017/C 340/02

Euro vahetuskurss

5

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2017/C 340/03

Kokkuvõte arvamusest, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu määrus, millega luuakse ühtne digivärav ja võetakse kasutusele ühekordsuse põhimõte

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2017/C 340/04

Prantsuse valitsuse teade seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta — Teade vedelate või gaasiliste süsivesinike kaevandamise kontsessiooni ehk nn Nonville’i kontsessiooni laiendamise taotlemise kohta ( 1 )

10

2017/C 340/05

Poola Vabariigi valitsuse teade, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) kohaldamist Lelikówi piirkonnas

12

2017/C 340/06

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel ( 1 )

14

2017/C 340/07

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel ( 1 )

15


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 340/08

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8627 – GETEC/Briva/JV) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

16


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top