Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 031, 1 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2014.031.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 31

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

57 årgången
1 februari 2014


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2014/C 031/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 24, 25.1.2014

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2014/C 031/02

Mål C-566/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 5 november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos mot Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Mål C-577/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) Patents Court (Förenade kungariket) den 14 november 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd mot Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Mål C-580/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18 november 2013 — Coty Germany GmbH mot Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Mål C-584/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 19 november 2013 — Generaldirektören för offentliga finanser, Mapfre warranty SpA mot Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Generaldirektören för offentliga finanser

4

2014/C 031/06

Mål C-602/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanien) den 25 november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. mot Fernando Quintano Ujeta och María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Mål C-610/13 P: Överklagande ingett den 26 november 2013 av Konungariket Nederländerna av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-343/11, Konungariket Nederländerna mot kommissionen

5

2014/C 031/08

Mål C-623/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 28 november 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances mot Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Mål C-632/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 3 december 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Mål C-641/13 P: Överklagande ingett den 4 december 2013 av Konungariket Spanien av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 16 september 2013 i mål T-2/07, Spanien mot kommissionen

6

2014/C 031/11

Mål C-663/13: Talan väckt den 13 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

7

 

Tribunalen

2014/C 031/12

Mål T-116/11: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — EMA mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Sjätte ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) — Avtalen Dicoems och Cocoon — En del av de angivna kostnaderna överensstämmer inte med avtalsvillkoren — Hävning av avtalen — Återbetalning av en del av de utbetalade beloppen — Skadestånd — Genkäromål — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Obehörig vinst — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakter mot vilka talan inte kan väckas — Rättsakt som ingår i ett rent avtalsrättsligt sammanhang från vilket den inte kan åtskiljas — Debetnota — Avvisning)

8

2014/C 031/13

Mål T-467/11: Tribunalens dom av den 10 december 2013 — Colgate Palmolive mot harmoniseringsbyrån — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket 360° SONIC ENERGY — Äldre internationella ordvarumärket SONIC POWER — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

8

2014/C 031/14

Mål T-591/11: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz Alicja sp. j. mot harmoniseringsbyrån — Henkel (SUPER GLUE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket SUPER GLUE — Det äldre Benelux-ordmärket SUPERGLUE — Relativa registreringshinder — Förväxlingsrisk — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

9

2014/C 031/15

Mål T-79/12: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Cisco Systems och Messagenet mot Kommissionen (Konkurrens — Koncentrationer — Europeiska marknader för kommunikationstjänster via internet — Beslut att förklara koncentrationen förenlig med den inre marknaden — Uppenbart oriktiga bedömningar — Motiveringsskyldighet)

9

2014/C 031/16

Mål T-123/12: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Smartbook mot harmoniseringsbyrån (SMARTBOOK) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SMARTBOOK — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

10

2014/C 031/17

Mål T-487/12: Tribunalens dom av den 11 december 2013 — Eckes-Granini mot harmoniseringsbyrån — Panini (PANINI) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket PANINI — Äldre nationellt ordmärke och gemenskapsordmärke GRANINI — Relativt registreringshinder — Avsaknad av förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

10

2014/C 031/18

Mål T-540/13: Talan väckt den 1 oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants mot Echa

10

2014/C 031/19

Mål T-566/13: Talan väckt den 25 oktober 2013 — Hostel Tourist World mot harmoniseringsbyrån — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Mål T-575/13: Talan väckt den 30 oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie mot harmoniseringsbyrån — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Mål T-591/13: Talan väckt den 8 november 2013 — Groupe Canal + och Canal + France mot harmoniseringsbyrån — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Mål T-593/13: Talan väckt den 14 november 2013 — Siemag Tecberg Group mot harmoniseringsbyrån (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Mål T-600/13: Talan väckt den 15 november 2013 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Mål T-614/13: Talan väckt den 26 november 2013 — Romonta mot Kommissionen

13

2014/C 031/25

Mål T-621/13: Talan väckt den 22 november 2013 — Pell Amar Cosmetics mot harmoniseringsbyrån Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Mål T-629/13: Talan väckt den 28 november 2013 — Molda mot kommissionen

15

2014/C 031/27

Mål T-630/13: Talan väckt den 28 november 2013 — DK Recycling und Roheisen mot kommissionen

15

2014/C 031/28

Mål T-631/13: Talan väckt den 29 november 2013 — Raffinerie Heide mot kommissionen

16

2014/C 031/29

Mål T-634/13: Talan väckt den 29 november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen mot kommissionen

17

2014/C 031/30

Mål T-641/13: Talan väckt den 3 december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom mot kommissionen

18

 

Personaldomstolen

2014/C 031/31

Mål F-117/11: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — Teughels mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i en nationell pensionsordning — Förordning om anpassning av bidraget till unionens pensionssystem — Anpassning av det bokföringsmässiga värdet — Behovet av att anta tillämpningsföreskrifter — Tillämpning i tiden av de nya allmänna tillämpningsföreskrifterna)

19

2014/C 031/32

Mål F-130/11: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — Verile och Gjergji mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Pensioner — Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats inom ett nationellt pensionssystem — Förordning om anpassning av storleken på avgiften till unionens pensionssystem — Anpassning av försäkringstekniska värden — Nödvändigheten av att anta allmänna genomförandebestämmelser — Tillämpning i tiden av de nya allmänna genomförandebestämmelserna — Tillbakadragande av förslag om tillgodoräknande av tjänstetid — Lagenlighet — Villkor)

19

2014/C 031/33

Mål F-125/12: Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 11 december 2013 — Sesma Merino mot harmoniseringsbyrån (Personalmål — Tjänstemän — Karriärutvecklingsrapport — Målsättningar 2011/2012 — Rättsakt som inte går någon emot — Talan kan inte prövas)

20

2014/C 031/34

Mål F-142/12: Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2013 — A mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Olycksfall eller yrkessjukdom — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Partiell bestående invaliditet — Ansökan om ersättning)

20

2014/C 031/35

Mål F-58/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Beslut om pensionering till följd av invaliditet — Ogiltigförklaring av tribunalen på grund av bristande motivering — Begäran om verkställighet av domen — Begäran om återinträde i tjänst — Ogiltigförklaring av tribunalens dom — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Artikel 266 FEU — Institutionens utomobligatoriska skadeståndsansvar — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är helt ogrundad)

20

2014/C 031/36

Förenade målen F-137/12, F-138/12, F-139/12 et F-141/12: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis och Hotz mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Befordran — Certifieringsförfarande 2010-2011 — Uteslutning från listan med certifierade tjänstemän — Förlikning i målet på tribunalens initiativ — Tidsfrist för klagomål — För sent klagomål — Begreppet ursäktligt misstag — Aktsamhet som förväntas av en normalt vaksam tjänsteman — Information som erhållits på telefon — Bevis — Avvisning)

21

2014/C 031/37

Mål F-2/13: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 13 december 2013 — Marcuccio mot kommissionen (Personalmål — Tidsfrist för väckande av talan — Språk som avslaget på klagomålet är avfattat på — Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna — Kopia av en undertecknad ansökan översänd med fax inom tidsfristen för väckande av talan — Bristande överensstämmelse mellan den kopian och det original som senare sändes över — Dröjsmål med väckande av talan — Uppenbart att talan ska avvisas)

21

2014/C 031/38

Mål F-79/13: Talan väckt den 12 november 2013 — ZZ mot ECNN

22

2014/C 031/39

Mål F-111/13: Talan väckt den 20 november 2013 — ZZ mot kommissionen

22

2014/C 031/40

Mål F-115/13: Talan väckt den 29 november 2013 — ZZ mot Europeiska miljöbyrån (EEA)

22

2014/C 031/41

Mål F-117/13: Talan väckt den 30 november 2013 — ZZ mot Frontex

23


SV

 

Top