Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 031, 1 luty 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2014.031.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 31

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 57
1 lutego 2014


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2014/C 031/01

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejDz.U. C 24 z 25.1.2014.

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2014/C 031/02

Sprawa C-566/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalia) w dniu 5 listopada 2013 r. — Jorge Ítalo Assis dos Santos przeciwko Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Sprawa C-577/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Zjednoczone Królestwo) w dniu 14 listopada 2013 r. — Actavis Group PTC EHF i Actavis UK Ltd przeciwko Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Sprawa C-580/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 18 listopada 2013 r. — Coty Germany GmbH przeciwko Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Sprawa C-584/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 19 listopada 2013 r. — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA przeciwko Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Sprawa C-602/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Hiszpania) w dniu 25 listopada 2013 r. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. przeciwko Fernandowi Quintanowi Ujecie i Maríi Isabel Sánchez Garcíi

4

2014/C 031/07

Sprawa C-610/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-343/11 Niderlandy przeciwko Komisji, wniesione w dniu 26 listopada 2013 r. przez Królestwo Niderlandów

5

2014/C 031/08

Sprawa C-623/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 28 listopada 2013 r. — Ministre de l'Économie et des Finances przeciwko Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Sprawa C-632/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 3 grudnia 2013 r. — Skatteverket przeciwko Hilkce Hirvonen

6

2014/C 031/10

Sprawa C-641/13 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 16 września 2013 r. w sprawie T-2/07 Hiszpania przeciwko Komisji, wniesione w dniu 4 grudnia 2013 r. przez Królestwo Hiszpanii

6

2014/C 031/11

Sprawa C-663/13: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2013 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii

7

 

Sąd

2014/C 031/12

Sprawa T-116/11: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — EMA przeciwko Komisji (Klauzula arbitrażowa — Szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, przyczyniający się do utworzenia europejskiej przestrzeni badawczej i innowacji (2002–2006) — Umowy Dicoems i Cocoon — Niezgodność części zadeklarowanych wydatków z postanowieniami umownymi — Rozwiązanie umów — Zwrot części wypłaconych kwot — Odszkodowanie — Żądanie wzajemne — Odpowiedzialność pozaumowna — Bezpodstawne wzbogacenie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt niezaskarżalny — Akt objęty wyłącznie uregulowaniami wynikającymi z umowy, z którą jest nierozerwalnie związany — Nota obciążeniowa — Niedopuszczalność)

8

2014/C 031/13

Sprawa T-467/11: Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2013 r. — Colgate-Palmolive przeciwko OHIM — dm-drogerie markt (360o SONIC ENERGY) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego 360° SONIC ENERGY — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy SONIC POWER — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

8

2014/C 031/14

Sprawa T-591/11: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz przeciwko OHIM — Henkel (SUPER GLUE) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego SUPER GLUE — Wcześniejszy słowny znak towarowy Beneluksu SUPERGLUE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

9

2014/C 031/15

Sprawa T-79/12: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — Cisco Systems i Messagenet przeciwko Komisji (Konkurencja — Koncentracje — Europejskie rynki usług łączności przez Internet — Decyzja uznająca koncentrację za zgodną w rynkiem wewnętrznym — Oczywiste błędy w ocenie — Obowiązek uzasadnienia)

9

2014/C 031/16

Sprawa T-123/12: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — Smartbook przeciwko OHIM (SMARTBOOK) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego SMARTBOOK — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

10

2014/C 031/17

Sprawa T-487/12: Wyrok Sądu z dnia 11 grudnia 2013 r. — Eckes-Granini przeciwko OHIM — Panini (PANINI) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego PANINI — Wcześniejsze słowne, krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe GRANINI — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)

10

2014/C 031/18

Sprawa T-540/13: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2013 r. — Société européenne des chaux et liants przeciwko ECHA

10

2014/C 031/19

Sprawa T-566/13: Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. — Hostel Tourist World przeciwko OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Sprawa T-575/13: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2013 r. — Lesaffre et Compagnie przeciwko OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Sprawa T-591/13: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2013 r. — Groupe Canal + i Canal + France przeciwko OHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Sprawa T-593/13: Skarga wniesiona w dniu 14 listopad 2013 r. — Siemag Tecberg Group przeciwko OHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Sprawa T-600/13: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2013 r. — Bimbo przeciwko OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Sprawa T-614/13: Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2013 r. — Romonta przeciwko Komisji

13

2014/C 031/25

Sprawa T-621/13: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2013 r. — Pell Amar Cosmetics przeciwko OHIM — Alva Management (Pell amar Dr. Ionescu-Calinesti)

14

2014/C 031/26

Sprawa T-629/13: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2013 r. — Molda przeciwko Komisji

15

2014/C 031/27

Sprawa T-630/13: Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2013 r. — DK Recycling und Roheisen przeciwko Komisji

15

2014/C 031/28

Sprawa T-631/13: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2013 r. — Raffinerie Heide przeciwko Komisji

16

2014/C 031/29

Sprawa T-634/13: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2013 r. — Arctic Paper Mochenwangen przeciwko Komisji

17

2014/C 031/30

Sprawa T-641/13: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2013 r. — Gemeente Bergen op Zoom przeciwko Komisji

18

 

Sąd do spraw Służby Publicznej

2014/C 031/31

Sprawa F-117/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. — Teughels przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym — Rozporządzenie dostosowujące wysokość składki do systemu emerytalnego Unii — Dostosowanie wartości aktuarialnych — Konieczność wydania ogólnych przepisów wykonawczych — Stosowanie w czasie nowych ogólnych przepisów wykonawczych)

19

2014/C 031/32

Sprawa F-130/11: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. — Verile i Gjergji przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie emerytalnym — Rozporządzenie dostosowujące wysokość składki do systemu emerytalnego Unii — Dostosowanie wartości aktuarialnych — Konieczność wydania ogólnych przepisów wykonawczych — Stosowanie w czasie nowych ogólnych przepisów wykonawczych — Cofnięcie propozycji wyliczenia dodatkowych lat służby zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury — Zgodność z prawem — Przesłanki)

19

2014/C 031/33

Sprawa F-125/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. — Sesma Merino przeciwko OHIM (Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Cele 2011/2012 — Akt niekorzystny — Skarga niedopuszczalna)

20

2014/C 031/34

Sprawa F-142/12: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2013 r. — A przeciwko Komisji (Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Wypadek lub choroba zawodowa — Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Trwała częściowa niezdolność do pracy — Żądanie odszkodowania)

20

2014/C 031/35

Sprawa F-58/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Decyzja o przeniesieniu w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy — Stwierdzenie nieważności przez Sąd ze względu na brak uzasadnienia — Wniosek w sprawie wykonania wyroku — Wniosek o przywrócenie do pracy — Uchylenie wyroku Sądu — Brak interesu — Artykuł 266 TUE — Pozaumowna odpowiedzialność instytucji — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

20

2014/C 031/36

Sprawy połączone F-137/12, F-138/12, F-139/12 i F-141/12: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2013 r. — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis i Hotz przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Procedura akredytacji 2010-2011 — Wykluczenie z listy urzędników akredytowanych — Ugoda z inicjatywy Sądu — Termin do złożenia zażalenia — Zażalenie złożone z przekroczeniem terminu — Pojęcie usprawiedliwionego błędu — Staranność wymagana od przeciętnie poinformowanego urzędnika — Informacje uzyskane drogą telefoniczną — Dowód — Niedopuszczalność)

21

2014/C 031/37

Sprawa F-2/13: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba publiczna — Termin do wniesienia skargi — Język decyzji oddalającej zażalenie — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postępowania — Pismo wszczynające postępowanie złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — Brak identyczności między tym pismem a podpisanym oryginałem pisma przesłanym w późniejszym terminie — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność)

21

2014/C 031/38

Sprawa F-79/13: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2013 r. — ZZ przeciwko EMCDDA

22

2014/C 031/39

Sprawa F-111/13: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji

22

2014/C 031/40

Sprawa F-115/13: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2013 r. — ZZ przeciwko Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

22

2014/C 031/41

Sprawa F-117/13: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2013 r. — ZZ przeciwko Frontex

23


PL

 

Top