Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 031, 1. únor 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.031.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 31

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
1. února 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 031/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 24, 25.1.2014

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 031/02

Věc C-566/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugalsko) dne 5. listopadu 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos v. Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Věc C-577/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Spojené království) dne 14. listopadu 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Věc C-580/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshofs (Německo) dne 18. listopadu 2013 — Coty Germany GmbH v. Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Věc C-584/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 19. listopadu 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA v. Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Věc C-602/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Španělsko) dne 25. listopadu 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Fernando Quintano Ujeta a María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Věc C-610/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 Nizozemským královstvím proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-343/11, Nizozemsko v. Komise

5

2014/C 031/08

Věc C-623/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 28. listopadu 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Věc C-632/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 3. prosince 2013 — Skatteverket v. Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Věc C-641/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 Španělským královstvím proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-2/07, Španělsko v. Komise

6

2014/C 031/11

Věc C-663/13: Žaloba podaná dne 13. prosince 2013 — Evropská komise v. Rakouská republika

7

 

Tribunál

2014/C 031/12

Věc T-116/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — EMA v. Komise („Rozhodčí doložka — Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 — 2006) — Smlouvy Dicoems a Cocoon — Nesoulad části uplatněných výdajů se smluvními požadavky — Ukončení smluv — Vrácení části vyplacených částek — Náhrada škody — Vzájemný návrh — Mimosmluvní odpovědnost — Bezdůvodné obohacení — Žaloba na neplatnost — Akt nenapadnutelný žalobou — Akt přijatý čistě v rámci smlouvy, od níž je neoddělitelný — Oznámení o dluhu — Nepřípustnost“)

8

2014/C 031/13

Věc T-467/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. prosince 2013 — Colgate-Palmolive v. OHIM — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství 360° SONIC ENERGY — Starší mezinárodní slovní ochranná známka SONIC POWER — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

8

2014/C 031/14

Věc T-591/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz v. OHIM — Henkel (SUPER GLUE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství SUPER GLUE — Starší slovní ochranná známka Beneluxu SUPERGLUE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

9

2014/C 031/15

Věc T-79/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Cisco Systems a Messagenet v. Komise („Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Evropský trh internetových komunikačních služeb — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“)

9

2014/C 031/16

Věc T-123/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Smartbook v. OHIM (SMARTBOOK) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SMARTBOOK — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

10

2014/C 031/17

Věc T-487/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2013 — Eckes-Granini v. OHIM — Panini (PANINI) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PANINI — Starší národní slovní ochranná známka GRANINI a starší slovní ochranná známka Společenství GRANINI — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

10

2014/C 031/18

Věc T-540/13: Žaloba podaná dne 1. října 2013 — Société européenne des chaux et liants v. ECHA

10

2014/C 031/19

Věc T-566/13: Žaloba podaná dne 25. října 2013 — Hostel Tourist World v. OHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Věc T-575/13: Žaloba podaná dne 30. října 2013 — Lesaffre et Compagnie v. OHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Věc T-591/13: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2013 — Groupe Canal + a Canal + France v. OHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Věc T-593/13: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2013 — Siemag Tecberg Group v. OHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Věc T-600/13: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2013 — Bimbo v. OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Věc T-614/13: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2013 — Romonta v. Komise

13

2014/C 031/25

Věc T-621/13: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2013 — Pell Amar Cosmetics v. OHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Věc T-629/13: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2013 — Molda v. Komise

15

2014/C 031/27

Věc T-630/13: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2013 — DK Recycling und Roheisen v. Komise

15

2014/C 031/28

Věc T-631/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — Raffinerie Heide v. Komise

16

2014/C 031/29

Věc T-634/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — Arctic Paper Mochenwangen v. Komise

17

2014/C 031/30

Věc T-641/13: Žaloba podaná dne 3. prosince 2013 — Gemeente Bergen op Zoom v. Komise

18

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 031/31

Věc F-117/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Teughels v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Převedení nároků na důchod nabytých ve vnitrostátním důchodovém systému — Nařízení, kterým se upravuje sazba příspěvku do unijního důchodového systému — Úprava pojistně matematických hodnot — Nutnost přijmout obecná prováděcí ustanovení — Časová působnost nových obecných prováděcích pravidel“)

19

2014/C 031/32

Věc F-130/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Verile a Gjergji v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Důchod — Převod nároků na důchod nabytých podle vnitrostátního důchodového systému — Nařízení upravující sazbu příspěvku do unijního systému důchodového zabezpečení — Úprava pojistně-matematické míry — Nezbytnost přijmout obecné prováděcí předpisy — Časová působnost obecných prováděcích předpisů — Zpětvzetí návrhu na započtení příspěvkových let — Zákonnost — Podmínky“)

19

2014/C 031/33

Věc F-125/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — Sesma Merino v. OHIM („Veřejná služba — Úředníci — Hodnotící zpráva — Cíle 2011/2012 — Akt, který nepříznivě nezasahuje do právního postavení — Nepřípustná žaloba“)

20

2014/C 031/34

Věc F-142/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2013 — A v. Komise („Veřejná služba — Sociální zabezpečení — Úraz nebo nemoc z povolání — Článek 73 služebního řádu — Trvalá částečná invalidita — Návrh na náhradu škody“)

20

2014/C 031/35

Věc F-58/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Rozhodnutí o nuceném odchodu do důchodu z důvodu invalidity — Zrušení Soudem pro nedostatek odůvodnění — Návrh na výkon rozsudku — Návrh na opětovně přijetí do služebního poměru — Zrušení rozsudku Soudu — Nedostatek právního zájmu na řízení — Článek 266 SEU — Mimosmluvní odpovědnost orgánu — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoli právní základ“)

20

2014/C 031/36

Spojené věci F-137/12, F-138/12, F-139/12 a F-141/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis a Hotz v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Certifikační řízení 2010-2011 — Vyloučení ze seznamu certifikovaných úředníků — Smírné vyřešení sporu z podnětu Soudu — Lhůta pro podání stížnosti — Stížnost podaná po uplynutí lhůty — Pojem,omluvitelný omyl — Řádná péče vyžadovaná od běžně informovaného úředníka — Informace získané telefonicky — Důkaz — Nepřípustnost“)

21

2014/C 031/37

Věc F-2/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Lhůta pro podání žaloby — Jazyk rozhodnutí o zamítnutí stížnosti — Článek 34 odstavce 1 a 6 jednacího řádu — Kopie podepsaného návrhu doručená faxem v rámci lhůty pro podání žaloby — Chybějící totožnost této kopie a následně zaslaného podepsaného originálu — Opožděnost žaloby — Zjevná nepřípustnost“)

21

2014/C 031/38

Věc F-79/13: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2013 — ZZ v. EMCDDA

22

2014/C 031/39

Věc F-111/13: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2013 — ZZ v. Komise

22

2014/C 031/40

Věc F-115/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — ZZ v. Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

22

2014/C 031/41

Věc F-117/13: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2013 — ZZ v. Frontex

23


CS

 

Top