Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 031, 2014. gada 1. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.031.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 1. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 031/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 24, 25.1.2014.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 031/02

Lieta C-566/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. novembrī iesniedza Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugāle) — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Lieta C-577/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 14. novembrī iesniedzaHigh Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Apvienotā Karaliste) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Lieta C-580/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 18. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Lieta C-584/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 19. novembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Lieta C-602/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 25. novembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spānija) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Fernando Quintano Ujeta un María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Lieta C-610/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-343/11 Nīderlande/Komisija 2013. gada 26. novembrī iesniedza Nīderlandes Karaliste

5

2014/C 031/08

Lieta C-623/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 28. novembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Lieta C-632/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. decembrī iesniedza Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Lieta C-641/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 16. septembra spriedumu lietā T-2/07 Spānija/Komisija 2013. gada 4. decembrī iesniedza Spānijas Karaliste

6

2014/C 031/11

Lieta C-663/13: Prasība, kas celta 2013. gada 13. decembrī — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

7

 

Vispārējā tiesa

2014/C 031/12

Lieta T-116/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. decembra spriedums — EMA/Komisija (Šķīrējklauzula — Sestā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem, kas palīdz izveidot Eiropas Pētniecības telpu un ieviest jauninājumus (2002.–2006. gads) — Līgumi Dicoems un Cocoon — Daļas no paziņotos izdevumus pamatojošiem dokumentiem neatbilstība līguma nosacījumiem — Līgumu izbeigšana — Daļas no samaksātajām summām atmaksa — Zaudējumu atlīdzība — Pretprasība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Nepamatota iedzīvošanās — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams akts — Akts, kurš ir saistīts tikai ar līgumiskām attiecībām un ir no tām nenodalāms — Paziņojums par parādu — Nepieņemamība)

8

2014/C 031/13

Lieta T-467/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. decembra spriedums — Colgate-Palmolive/ITSB — dm-drogerie markt (“360° SONIC ENERGY”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “360° SONIC ENERGY” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “SONIC POWER” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

8

2014/C 031/14

Lieta T-591/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. decembra spriedums — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/ITSB — Henkel (“SUPER GLUE”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “SUPER GLUE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Beniluksa vārdiska preču zīme “SUPERGLUE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Agrākas preču zīmes atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

9

2014/C 031/15

Lieta T-79/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. decembra spriedums — Cisco Systems un Messagenet/Komisija (Konkurence — Koncentrācija — Eiropas interneta saziņas pakalpojumu tirgus — Lēmums, ar kuru koncentrācija atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Acīmredzamas kļūdas vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu)

9

2014/C 031/16

Lieta T-123/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. decembra spriedums — Smartbook/ITSB (“SMARTBOOK”) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “SMARTBOOK” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

10

2014/C 031/17

Lieta T-487/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 11. decembrī spriedums — Eckes-Granini/ITSB — Panini (“PANINI”) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “PANINI” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un Kopienas vārdiskas preču zīmes “GRANINI” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

10

2014/C 031/18

Lieta T-540/13: Prasība, kas celta 2013. gada 1. oktobrī — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Lieta T-566/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. oktobrī — Hostel Tourist World/ITSB — WRI Nominees (“HostelTouristWorld.com”)

11

2014/C 031/20

Lieta T-575/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. oktobrī — Lesaffre et Compagnie/ITSB — Louis Baking Company (“BAKING CENTER BY TECHNOLINE”)

11

2014/C 031/21

Lieta T-591/13: Prasība, kas celta 2013. gada 8. novembrī — Groupe Canal + et Canal + France/ITSB — Euronews (“News+”)

12

2014/C 031/22

Lieta T-593/13: Prasība, kas celta 2013. gada 14. novembrī — Siemag Tecberg Group/ITSB (“Winder Controls”)

12

2014/C 031/23

Lieta T-600/13: Prasība, kas celta 2013. gada 15. novembrī — Bimbo/ITSB (“FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES”)

13

2014/C 031/24

Lieta T-614/13: Prasība, kas celta 2013. gada 26. novembrī — Romonta/Komisija

13

2014/C 031/25

Lieta T-621/13: Prasība, kas celta 2013. gada 22. novembrī — Pell Amar Cosmetics/ITSB — Alva Management (“Pell amar dr. Ionescu — Calinesti”)

14

2014/C 031/26

Lieta T-629/13: Prasība, kas celta 2013. gada 28. novembrī — Molda/Komisija

15

2014/C 031/27

Lieta T-630/13: Prasība, kas celta 2013. gada 28. novembrī — DK Recycling und Roheisen/Komisija

15

2014/C 031/28

Lieta T-631/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. novembrī — Raffinerie Heide/Komisija

16

2014/C 031/29

Lieta T-634/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. novembrī — Arctic Paper Mochenwangen/Komisija

17

2014/C 031/30

Lieta T-641/13: Prasība, kas celta 2013. gada 3. decembrī — Gemeente Bergen op Zoom/Komisija

18

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 031/31

Lieta F-117/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Teughels/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Pensijas tiesību, kas iegūtas valsts pensiju shēmā, pārskaitīšana — Regula, ar kuru tiek koriģēta iemaksu likme Savienības pensiju shēmā — Aktuāro vērtību koriģēšana — Vajadzība pieņemt vispārīgos īstenošanas noteikumus — Jauno vispārīgo īstenošanas noteikumu piemērošana laikā)

19

2014/C 031/32

Lieta F-130/11: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Verile un Gjergji/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Pensijas tiesību, kas iegūtas valsts pensiju shēmā, pārskaitīšana — Regula, ar kuru tiek koriģēta iemaksu likme Savienības pensiju shēmā — Aktuāro vērtību koriģēšana — Jauno vispārīgo īstenošanas noteikumu piemērošana laikā — Priekšrocību par izdienas gadiem piedāvājuma atsaukšana — Tiesiskums — Nosacījumi)

19

2014/C 031/33

Lieta F-125/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Sesma Merino/ITSB (Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — 2011./2012. gada mērķi — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Nepieņemama prasība)

20

2014/C 031/34

Lieta F-142/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — A/Komisija (Civildienests — Sociālais nodrošinājums — Nelaimes gadījums vai arodslimība — Civildienesta noteikumu 73. pants — Daļēja pastāvīga invaliditāte — Prasība par zaudējumu atlīdzību)

20

2014/C 031/35

Lieta F-58/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Lēmums par pensionēšanos invaliditātes dēļ — Vispārējās tiesas veikta atcelšana pamatojuma neesamības dēļ — Lūgums izpildīt spriedumu — Lūgums atjaunot amatā — Vispārējās tiesas sprieduma atcelšana — Intereses celt prasību neesamība — LES 266. pants — Iestādes ārpuslīgumiskā atbildība — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami juridiski nepamatota)

20

2014/C 031/36

Apvienotās lietas F-137/12, F-138/12, F-139/12 un F-141/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) priekšsēdētāja 2013. gada 13. decembra rīkojums — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis un Hotz/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2010.–2011. gada sertifikācijas procedūra — Izslēgšana no sertificēto ierēdņu saraksta — Izlīgums pēc Civildienesta tiesas ierosmes — Sūdzības iesniegšanas termiņš — Sūdzība, kas nav iesniegta termiņā — Atvainojamas maldības jēdziens — No pienācīgi informēta ierēdņa prasītā rūpība — Pa telefonu saņemta informācija — Pierādījumi — Nepieņemamība)

21

2014/C 031/37

Lieta F-2/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2013. gada 13. decembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Termiņš prasības celšanai — Sūdzības noraidījuma valoda — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Paredzētajā prasības celšanas termiņā pa faksu nosūtīta parakstīta prasības pieteikuma kopija — Identiskuma starp šo kopiju un vēlāk iesniegto parakstīto oriģinālu neesamība — Novēlota prasība — Acīmredzama nepieņemamība)

21

2014/C 031/38

Lieta F-79/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. novembrī — ZZ/EMCDDA

22

2014/C 031/39

Lieta F-111/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. novembrī — ZZ/Komisija

22

2014/C 031/40

Lieta F-115/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. novembrī — ZZ/Eiropas Vides Aģentūra (EVA)

22

2014/C 031/41

Lieta F-117/13: Prasība, kas celta 2013. gada 30. novembrī — ZZ/Frontex

23


LV

 

Top