Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 031, 1. februar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2014.031.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 31

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
1. februar 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2014/C 031/01

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelse i Den Europæiske Unions TidendeEUT C 24 af 25.1.2014

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2014/C 031/02

Sag C-566/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portugal) den 5. november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos mod Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Sag C-577/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Det Forenede Kongerige) den 14. november 2013 — Actavis Group PTC EHF og Actavis UK Ltd mod Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Sag C-580/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18. november 2013 — Coty Germany GmbH mod Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Sag C-584/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 19. november 2013 — Directeur général des finances publiques og Mapfre warranty SpA mod Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros og Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Sag C-602/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanien) den 25. november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. mod Fernando Quintano Ujeta og María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Sag C-610/13 P: Appel iværksat den 26. november 2013 af Kongeriget Nederlandene til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-343/11, Nederlandene mod Kommissionen

5

2014/C 031/08

Sag C-623/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 28. november 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances mod Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Sag C-632/13: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 3. december 2013 — Skatteverket mod Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Sag C-641/13 P: Appel iværksat den 4. december 2013 af Kongeriget Spanien til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 16. september 2013 i sag T-2/07, Spanien mod Kommissionen

6

2014/C 031/11

Sag C-663/13: Sag anlagt den 13. december 2013 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

7

 

Retten

2014/C 031/12

Sag T-116/11: Rettens dom af 11. december 2013 — EMA mod Kommissionen (Voldgiftsbestemmelse — sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) — Dicoems- og Cocoon-kontrakterne — en del af de anmeldte udgifters manglende overensstemmelse med kontraktvilkårene — opsigelse af kontrakter — tilbagebetaling af en del af de udbetalte beløb — erstatning — modkrav — ansvar uden for kontraktforhold — ugrundet berigelse — annullationssøgsmål — retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål — akt, der alene indgår i en kontrakt, som den ikke kan adskilles fra — debetnota — afvisning)

8

2014/C 031/13

Sag T-467/11: Rettens dom af 10. december 2013 — Colgate-Palmolive mod KHIM — dm drogerie markt (360° SONIC ENERGY) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket 360° SONIC ENERGY — det ældre internationale ordmærke SONIC POWER — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

8

2014/C 031/14

Sag T-591/11: Rettens dom af 11. december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Jarosław Lepiarz mod KHIM — Henkel (SUPER GLUE) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket SUPER GLUE — det ældre Benelux-ordmærke SUPERGLUE — relativ registrerinshindring — risiko for forveksling — det ældre varemærkes særpræg — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

9

2014/C 031/15

Sag T-79/12: Rettens dom af 11. december 2013 — Cisco Systems og Messagenet mod Kommissionen (Konkurrence — fusioner — europæiske markeder for internetkommunikationstjenester — afgørelse, hvorved en fusion erklæres forenelig med det indre marked — åbenbart urigtigt skøn — begrundelsespligt)

9

2014/C 031/16

Sag T-123/12: Rettens dom af 11. december 2013 — Smartbook mod KHIM (SMARTBOOK) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærket SMARTBOOK — absolut registreringshindring — mangel på fornødent særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

10

2014/C 031/17

Sag T-487/12: Rettens dom af 11. december 2013 — Eckes-Granini mod KHIM — Panini (PANINI) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket PANINI — de ældre nationale- og EF-ordmærker GRANINI — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

10

2014/C 031/18

Sag T-540/13: Sag anlagt den 1. oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants mod ECHA

10

2014/C 031/19

Sag T-566/13: Sag anlagt den 25. oktober 2013 — Hostel Tourist World mod KHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Sag T-575/13: Sag anlagt den 30. oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie mod KHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Sag T-591/13: Sag anlagt den 8. november 2013 — Groupe Canal + og Canal + France mod KHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Sag T-593/13: Sag anlagt den 14. november 2013 — Siemag Tecberg Group mod KHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Sag T-600/13: Sag anlagt den 15. november 2013 — Bimbo mod KHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Sag T-614/13: Sag anlagt den 26. november 2013 — Romonta mod Kommissionen

13

2014/C 031/25

Sag T-621/13: Sag anlagt den 22. november 2013 — Pell Amar Cosmetics mod KHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Sag T-629/13: Sag anlagt den 28. november 2013 — Molda mod Kommissionen

15

2014/C 031/27

Sag T-630/13: Sag anlagt den 28. november 2013 — DK Recycling und Roheisen mod Kommissionen

15

2014/C 031/28

Sag T-631/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — Raffinerie Heide mod Kommissionen

16

2014/C 031/29

Sag T-634/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen mod Kommissionen

17

2014/C 031/30

Sag T-641/13: Sag anlagt den 3. december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom mod Kommissionen

18

 

Retten for EU-Personalesager

2014/C 031/31

Sag F-117/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Teughels mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pensioner — overførsel af pensionsrettigheder, der er erhvervet i en national pensionsordning — forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning — tilpasning af den aktuarmæssige værdi — behovet for at vedtage gennemførelsesbestemmelser — tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser)

19

2014/C 031/32

Sag F-130/11: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Verile og Gjergji mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — pension — overførsel af pensionsrettigheder erhvervet i en national pensionsordning — forordning om tilpasning af bidraget til Unionens pensionsordning — tilpasning af de aktuarmæssige værdier — nødvendigheden af at vedtage almindelige gennemførelsesbestemmelser — tidsmæssig anvendelse af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser — tilbagetrækning af et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår — lovlig — betingelser)

19

2014/C 031/33

Sag F-125/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — Sesma Merino mod KHIM (Personalesag — tjenestemænd — bedømmelsesrapport — målsætninger 2011/2012 — ikke-bebyrdende retsakt — søgsmål afvist)

20

2014/C 031/34

Sag F-142/12: Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2013 — A mod Kommissionen (Personalesag — social sikring — arbejdsulykke eller erhvervssygdom — vedtægtens artikel 73 — vedvarende delvis invaliditet — erstatningskrav)

20

2014/C 031/35

Sag F-58/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 12. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — afgørelse om pensionering som følge af invaliditet — Personalerettens ophævelse på grund af manglende begrundelse — anmodning om fuldbyrdelse af dommen — anmodning om genansættelse — ophævelse af Personalerettens dom — manglende søgsmålsinteresse — artikel 266 TEU — institutionens ansvar uden for kontraktforhold — åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

20

2014/C 031/36

Forenede sager F-137/12, F-138/12, F-139/12 og F-141/12: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis og Hotz mod Kommissionen (Personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — certificeringsprocedure for 2010-2011 — udelukkelse fra listen over certificerede tjenestemænd — mindelig bilæggelse af tvisten på EU-Personalerettens initiativ — klagefrist — klage efter fristens udløb — undskyldelig fejl — agtpågivenhed, der kræves af en normalt påpasselig tjenestemand — oplysninger, der er indhentet telefonisk — bevis — afvisning)

21

2014/C 031/37

Sag F-2/13: Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. december 2013 — Marcuccio mod Kommissionen (Personalesag — søgsmålsfrist — den sproglige version af afvisningen af klagen — procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 — kopi af en underskrevet stævning fremsendt ved telefax inden for søgsmålsfristen — manglende lighed mellem denne kopi og den originale underskrevne stævning, der er fremsendt efterfølgende — sag anlagt for sent — åbenbart afvisningsgrundlag)

21

2014/C 031/38

Sag F-79/13: Sag anlagt den 12. november 2013 — ZZ mod EONN

22

2014/C 031/39

Sag F-111/13: Sag anlagt den 20. november 2013 — ZZ mod Kommissionen

22

2014/C 031/40

Sag F-115/13: Sag anlagt den 29. november 2013 — ZZ mod Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

22

2014/C 031/41

Sag F-117/13: Sag anlagt den 30. november 2013 — ZZ mod Frontex

23


DA

 

Top