Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:031:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 031, 1 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2014.031.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 31

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
1 februari 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 031/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 24 van 25.1.2014

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 031/02

Zaak C-566/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho te Lissabon (Portugal) op 5 november 2013 — Jorge Ítalo Assis dos Santos/Banco de Portugal

2

2014/C 031/03

Zaak C-577/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division), Patents Court (Verenigd Koninkrijk) op 14 november 2013 — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

2

2014/C 031/04

Zaak C-580/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 18 november 2013 — Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg

4

2014/C 031/05

Zaak C-584/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 19 november 2013 — Directeur général des finances publiques, Mapfre warranty SpA/Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros, Directeur général des finances publiques

4

2014/C 031/06

Zaak C-602/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander (Spanje) op 25 november 2013 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA/Fernando Quintano Ujeta en María Isabel Sánchez García

4

2014/C 031/07

Zaak C-610/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2013 door het Koninkrijk der Nederlanden tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 16 september 2013 in zaak T-343/11, Nederland/Commissie

5

2014/C 031/08

Zaak C-623/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 28 november 2013 — Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

6

2014/C 031/09

Zaak C-632/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstol (Zweden) op 3 december 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

6

2014/C 031/10

Zaak C-641/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2013 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 16 september 2013 in zaak T-2/07, Spanje/Commissie

6

2014/C 031/11

Zaak C-663/13: Beroep ingesteld op 13 december 2013 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

7

 

Gerecht

2014/C 031/12

Zaak T-116/11: Arrest van het Gerecht van 11 december 2013 — EMA/Commissie („Arbitragebeding — Zesde kaderprogramma voor activiteiten op gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van totstandbrenging van Europese onderzoeksruimte en van innovatie (2002/2006) — Dicoems-overeenkomst en Cocoon-overeenkomst — Gedeelte van gedeclareerde kosten stemt niet overeen met contractuele bepalingen — Ontbinding van overeenkomsten — Terugbetaling van gedeelte van uitgekeerde bedragen — Schadevergoeding — Reconventionele vordering — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Ongerechtvaardigde verrijking — Beroep tot nietigverklaring — Niet voor beroep vatbare handeling — Handeling die is verricht in louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is — Debetnota — Niet-ontvankelijkheid”)

8

2014/C 031/13

Zaak T-467/11: Arrest van het Gerecht van 10 december 2013 — Colgate-Palmolive/BHIM — dm-drogerie markt (360° SONIC ENERGY) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk 360° SONIC ENERGY — Ouder internationaal woordmerk SONIC POWER — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

8

2014/C 031/14

Zaak T-591/11: Arrest van het Gerecht van 11 december 2013 — Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/BHIM — Henkel (SUPER GLUE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk SUPER GLUE — Ouder Benelux-woordmerk SUPERGLUE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Onderscheidend vermogen van ouder merk — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG nr. 207/2009”)

9

2014/C 031/15

Zaak T-79/12: Arrest van het Gerecht van 11 december 2013 — Cisco Systems en Messagenet/Commissie („Mededinging — Concentraties — Europese markten voor communicatiediensten via internet — Besluit waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Kennelijke beoordelingsfouten — Motiveringsplicht”)

9

2014/C 031/16

Zaak T-123/12: Arrest van het Gerecht van 11 december 2013 — Smartbook/BHIM (SMARTBOOK) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SMARTBOOK — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

10

2014/C 031/17

Zaak T-487/12: Arrest van het Gerecht van 11 december 2013 — Eckes-Granini/BHIM — Panini (PANINI) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk PANINI — Oudere nationale en communautaire woordmerken GRANINI — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

10

2014/C 031/18

Zaak T-540/13: Beroep ingesteld op 1 oktober 2013 — Société européenne des chaux et liants/ECHA

10

2014/C 031/19

Zaak T-566/13: Beroep ingesteld op 25 oktober 2013 — Hostel Tourist World/BHIM — WRI Nominees (HostelTouristWorld.com)

11

2014/C 031/20

Zaak T-575/13: Beroep ingesteld op 30 oktober 2013 — Lesaffre et Compagnie/BHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

11

2014/C 031/21

Zaak T-591/13: Beroep ingesteld op 8 november 2013 — Groupe Canal + et Canal + France/BHIM — Euronews (News+)

12

2014/C 031/22

Zaak T-593/13: Beroep ingesteld op 14 november 2013 — Siemag Tecberg Group/BHIM (Winder Controls)

12

2014/C 031/23

Zaak T-600/13: Beroep ingesteld op 15 november 2013 — Bimbo/BHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

13

2014/C 031/24

Zaak T-614/13: Beroep ingesteld op 26 november 2013 — Romonta/Commissie

13

2014/C 031/25

Zaak T-621/13: Beroep ingesteld op 22 november 2013 — Pell Amar Cosmetics/BHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

14

2014/C 031/26

Zaak T-629/13: Beroep ingesteld op 28 november 2013 — Molda/Commissie

15

2014/C 031/27

Zaak T-630/13: Beroep ingesteld op 28 november 2013 — DK Recycling und Roheisen/Commissie

15

2014/C 031/28

Zaak T-631/13: Beroep ingesteld op 29 november 2013 — Raffinerie Heide/Commissie

16

2014/C 031/29

Zaak T-634/13: Beroep ingesteld op 29 november 2013 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissie

17

2014/C 031/30

Zaak T-641/13: Beroep ingesteld op 3 december 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Commissie

18

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 031/31

Zaak F-117/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — Teughels/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van in nationale pensioenregeling verworven pensioenrechten — Verordening tot aanpassing van bijdragepercentage aan pensioenregeling van Unie — Aanpassing van actuariële waarden — Noodzaak om algemene uitvoeringsbepalingen vast te stellen — Toepassing in tijd van nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen)

19

2014/C 031/32

Zaak F-130/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — Verile en Gjergji/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van in nationale pensioenregeling verworven pensioenrechten — Verordening tot aanpassing van bijdragepercentage aan pensioenregeling van Unie — Aanpassing van actuariële waarden — Noodzaak om algemene uitvoeringsbepalingen vast te stellen — Toepassing in tijd van nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen — Intrekking van voorstel voor extra pensioenjaren — Wettigheid — Voorwaarden)

19

2014/C 031/33

Zaak F-125/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — Sesma Merino/BHIM (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Doelstellingen 2011/2012 — Geen bezwarend besluit — Beroep niet-ontvankelijk)

20

2014/C 031/34

Zaak F-142/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2013 — A/Commissie (Openbare dienst — Sociale zekerheid — Ongeval of beroepsziekte — Artikel 73 Statuut — Blijvende gedeeltelijke invaliditeit — Verzoek om schadevergoeding)

20

2014/C 031/35

Zaak F-58/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 december 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Besluit tot pensionering wegens invaliditeit — Nietigverklaring door Gerecht wegens motiveringsgebrek — Verzoek om uitvoering van arrest — Verzoek om herplaatsing — Vernietiging van arrest van Gerecht — Ontbreken van procesbelang — Artikel 266 VEU — Niet-contractuele aansprakelijkheid van instelling — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond)

20

2014/C 031/36

Gevoegde zaken F-137/12, F-138/12, F-139/12 en F-141/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 december 2013 — Van Oost, Ibarra de Diego, Theodoridis en Hotz/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Certificeringsprocedure 2010-2011 — Uitsluiting van lijst van gecertificeerde ambtenaren — Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht — Klachttermijn — Buiten termijn ingediende klacht — Begrip verschoonbare dwaling — Zorgvuldigheid die van ambtenaar met normale kennis van zaken wordt verlangd — Per telefoon verkregen inlichtingen — Bewijs — Niet-ontvankelijkheid)

21

2014/C 031/37

Zaak F-2/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 december 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Beroepstermijn — Taal van afwijzing van klacht — Artikel 34, leden 1en 6, Reglement voor de procesvoering — Kopie van ondertekend verzoekschrift binnen beroepstermijn per fax verzonden — Geen gelijkheid van deze kopie en later verzonden ondertekend origineel — Termijnoverschrijding — Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

21

2014/C 031/38

Zaak F-79/13: Beroep ingesteld op 12 november 2013 — ZZ/EMCDDA

22

2014/C 031/39

Zaak F-111/13: Beroep ingesteld op 20 november 2013 — ZZ/Commissie

22

2014/C 031/40

Zaak F-115/13: Beroep ingesteld op 29 november 2013 — ZZ/Europees Milieuagentschap (EMA)

22

2014/C 031/41

Zaak F-117/13: Beroep ingesteld op 30 november 2013 — ZZ/Frontex

23


NL

 

Top