EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Uradni list Evropske unije, C 161, 13. julij 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 161

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
13. julij 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

434. plenarno zasedanje 14. in 15. marca 2007

2007/C 161/01

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o gospodarskem in proračunskem vplivu staranja prebivalstva

1

2007/C 161/02

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o potrebi po razvoju usklajene strategije za izboljšanje boja proti davčnim goljufijam COM(2006) 254 konč. – 2006/0076 (COD)

8

2007/C 161/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o stanovanjih in regionalni politiki

17

2007/C 161/04

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Sveta o posrednih davkih na zbiranje kapitala (preoblikovana različica) COM(2006) 760 konč. – 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali COM(2006) 570 konč. – 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega tehnološkega inštituta COM(2006) 604 konč./2 – 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vidnem polju in brisalcih vetrobranskega stekla za kmetijske ali gozdarske traktorje na kolesih (kodificirana različica) COM(2006) 651 konč. – 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) COM(2006) 662 konč. – 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o največji konstrukcijsko določeni hitrosti in ploščadi za tovor kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) COM(2006) 667 konč. – 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krmilju kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih (kodificirana različica) COM(2006) 670 konč. – 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spremenjenem predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvenih tožbah zaradi varstva interesov potrošnikov (kodificirana različica) COM(2006) 692 konč. – 2003/0099 (COD)

39

2007/C 161/12

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 71/304/EGS z dne 26. julija 1971 o odpravi omejitev svobode opravljanja storitev pri javnih naročilih za gradnje in omejitev pri oddaji javnih naročil za gradnje izvajalcem, ki delajo prek zastopstev ali podružnic COM(2006) 748 konč. – 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) COM(2006) 812 konč. – 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o 25 aktih, ki jih je treba nujno prilagoditi Sklepu Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006COM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 konč.

45

2007/C 161/15

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov COM(2006) 373 konč. – 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 68/89/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s klasifikacijo neobdelanega lesa COM(2006) 557 konč. – 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o označevanju v zvezi z dobrim počutjem živali

54

2007/C 161/18

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine Priloge XI COM(2006) 7 konč. – 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o družini in demografskih spremembah

66

2007/C 161/20

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca (kodificirana različica) COM(2006) 657 konč.

75

2007/C 161/21

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Zeleni knjigi – Diplomatska in konzularna zaščita državljanov Unije v tretjih državah COM(2006) 712 konč.

75

2007/C 161/22

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije: Izvajanje programa Skupnosti iz Lizbone – Socialne storitve splošnega pomena v Evropski uniji COM(2006) 177 konč.

80

2007/C 161/23

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Naj Evropa ostane v gibanju – Trajnostna mobilnost za našo celino – Vmesni pregled Bele knjige Evropske komisije o prometu iz leta 2001 COM(2006) 314 konč.

89

2007/C 161/24

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme COM(2006) 576 konč. – 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi konkurenčnih pravil za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh COM(2006) 722 konč. – 2006/0241 (COD)

100


SL

 

Top