EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 161, 13. heinäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 161

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
13. heinäkuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

14.–15. maaliskuuta 2007 pidetty 434. täysistunto

2007/C 161/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Väestön ikääntymisen taloudelliset ja budjettivaikutukset”

1

2007/C 161/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi”KOM(2006) 254 lopullinen — 2006/0076 (COD)

8

2007/C 161/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Asuminen ja aluepolitiikka”

17

2007/C 161/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Neuvoston direktiivi pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista (uudelleen laadittu)”KOM (2006) 760 lopullinen — 2006/0253 CNS

23

2007/C 161/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi peilien jälkiasentamisesta yhteisössä rekisteröityihin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin”KOM(2006) 570 lopullinen — 2006/0183 COD

24

2007/C 161/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan teknologiainstituutin perustamisesta”KOM(2006) 604 lopullinen/2 — 2006/0197 COD

28

2007/C 161/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden näkyvyysalueista ja tuulilasin pyyhkimistä (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 651 lopullinen — 2006/0216 COD

35

2007/C 161/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tietyistä osista ja ominaisuuksista (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 662 lopullinen — 2006/0221 COD

36

2007/C 161/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden suurimmasta suunnitellusta nopeudesta ja kuormalavoista (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 667 lopullinen — 2006/0219 COD

37

2007/C 161/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteista (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 670 lopullinen — 2006/0225 COD

38

2007/C 161/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Muutettu ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 692 lopullinen — 2003/0099 COD

39

2007/C 161/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien palvelujen tarjoamista koskevien rajoitusten poistamisesta sekä julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekemisestä kauppaedustajan tai sivuliikkeiden välityksellä toimivien urakoitsijoiden kanssa 26 päivänä heinäkuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/304/ETY kumoamisesta”KOM(2006) 748 lopullinen — 2006/0249 COD

40

2007/C 161/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 812 lopullinen — 2006/0264 COD

44

2007/C 161/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”25 säädöstä, jotka on viipymättä mukautettava menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyyn neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY”KOM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925 ja 926 lopullinen

45

2007/C 161/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan yhteisön politiikan puitteista”KOM(2006) 373 lopullinen — 2006/0132 COD

48

2007/C 161/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös raakapuun luokitusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 68/89/ETY kumoamisesta”KOM(2006) 557 lopullinen — 2006/0178 COD

53

2007/C 161/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Eläinten hyvinvointia koskevat tuotemerkinnät”

54

2007/C 161/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 muuttamisesta ja liitteen XI sisällön määrittämisestä”KOM(2006) 7 lopullinen — 2006/0008 COD

61

2007/C 161/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Perhe ja väestökehitys”

66

2007/C 161/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa (kodifioitu toisinto)”KOM(2006) 657 lopullinen — 2006/0220 COD

75

2007/C 161/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Vihreä kirja diplomaatti- ja konsuliviranomaisten Euroopan unionin kansalaisille antamasta suojelusta kolmansissa maissa”KOM(2006) 712 lopullinen

75

2007/C 161/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto — Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Yleishyödylliset sosiaalipalvelut Euroopan unionissa”KOM(2006) 177 lopullinen

80

2007/C 161/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille: Kestävää liikkuvuutta Eurooppaan — Euroopan komission vuoden 2001 liikennepolitiikan valkoisen kirjan väliarviointi”KOM(2006) 314 lopullinen

89

2007/C 161/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevasta yhteisön ohjelmasta”KOM(2006) 576 lopullinen — 2006/0187 COD

97

2007/C 161/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus — Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen”KOM(2006) 722 lopullinen — 2006/0241 COD

100


FI

 

Top