EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 161, 13. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
13. júla 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

434. plenárne zasadnutie, ktoré sa konalo 14. a 15. marca 2007

2007/C 161/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vplyv starnutia obyvateľstva na ekonomiku a rozpočet“

1

2007/C 161/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o potrebe rozvinúť koordinovanú stratégiu s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom“KOM(2006) 254 v konečnom znení – 2006/0076 (COD)

8

2007/C 161/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Bývanie a regionálna politika“

17

2007/C 161/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu“ (rekodifikovaná verzia) KOM(2006) 760 v konečnom znení – 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá registrované v Spoločenstve“KOM(2006) 570 v konečnom znení – 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakladá Európsky technologický inštitút“KOM(2006) 604 v konečnom znení/2 – 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zornom poli výhľadu a stieračoch predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie)“KOM(2006) 651 v konečnom znení – 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (kodifikované znenie)“KOM(2006) 662 v konečnom znení – 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory“ (kodifikované znenie) KOM(2006) 667, konečné znenie – 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadiacich zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie)“KOM(2006) 670 v konečnom znení – 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Upravený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov“ (kodifikované znenie) KOM(2006) 692 v konečnom znení – 2003/0099 (COD)

39

2007/C 161/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady č. 71/304/EHS z 26. júla 1971 o zrušení obmedzení slobody poskytovania služieb pri verejnom obstarávaní prác a o uzatváraní verejných zmlúv na zhotovenie prác so zhotoviteľmi pôsobiacimi prostredníctvom agentúr alebo pobočiek“KOM(2006) 748 v konečnom znení – 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok“ (kodifikované znenie) KOM(2006) 812 v konečnom znení – 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „25 aktov, ktoré je potrebné prioritne upraviť podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, zmeneného a doplneného rozhodnutím Rady 2006/542/ES zo 17. júla 2006“KOM(2006) 901 v konečnom znení, KOM(2006) 902 v konečnom znení, KOM(2006) 903 v konečnom znení, KOM(2006) 905 v konečnom znení, KOM(2006) 906 v konečnom znení, KOM(2006) 907 v konečnom znení, KOM(2006) 908 v konečnom znení, KOM(2006) 909 v konečnom znení, KOM(2006) 910 v konečnom znení, KOM(2006) 911 v konečnom znení, KOM(2006) 912 v konečnom znení, KOM(2006) 913 v konečnom znení, KOM(2006) 914 v konečnom znení, KOM(2006) 915 v konečnom znení, KOM(2006) 916 v konečnom znení, KOM(2006) 917 v konečnom znení, KOM(2006) 918 v konečnom znení, KOM(2006) 919 v konečnom znení, KOM(2006) 920 v konečnom znení, KOM(2006) 921 v konečnom znení, KOM(2006) 922 v konečnom znení, KOM(2006) 923 v konečnom znení, KOM(2006) 924 v konečnom znení, KOM(2006) 925 v konečnom znení, KOM(2006) 926 v konečnom znení

45

2007/C 161/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov“KOM(2006) 373 v konečnom znení – 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje smernica Rady 68/89/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa klasifikácie surového dreva“KOM(2006) 557 v konečnom znení – 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Označovanie výrobkov preukazujúce dodržanie zásad dobrých životných podmienok zvierat“

54

2007/C 161/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, a určuje sa obsah prílohy XI“KOM(2006) 7 v konečnom znení – 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rodina a demografické zmeny“

66

2007/C 161/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa“ (kodifikované znenie) KOM(2006) 657 v konečnom znení

75

2007/C 161/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Diplomatická a konzulárna ochrana občanov Únie v tretích krajinách“KOM(2006) 712 v konečnom znení

75

2007/C 161/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Implementácia Lisabonského programu Spoločenstva: Verejnoprospešné sociálne služby v Európskej únii“KOM(2006) 177 v konečnom znení

80

2007/C 161/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – udržujte Európu v pohybe“ Trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent – strednodobé preskúmanie bielej knihy Európskej komisie o doprave z roku 2001 KOM(2006) 314 v konečnom znení

89

2007/C 161/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení“KOM(2006) 576 v konečnom znení – 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu“KOM(2006) 722 v konečnom znení – 2006/0241(COD)

100


SK

 

Top