EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 161, 13. juuli 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 161

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
13. juuli 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

434. istungjärk 14.–15. märtsil 2007

2007/C 161/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Elanikkonna vananemise mõju majandusele ja eelarvele”

1

2007/C 161/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele kooskõlastatud maksupettuste vastase võitluse tõhustamise strateegia väljatöötamise vajaduse kohta”KOM(2006) 254 lõplik — 2006/0076 (COD)

8

2007/C 161/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Eluase ja regionaalpoliitika”

17

2007/C 161/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv kapitali suurendamise kaudse maksustamise kohta (uuesti sõnastatud versioon)”KOM(2006) 760 lõplik — 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduses registreeritud raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta”KOM(2006) 570 lõplik — 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa Tehnoloogiainstituut”KOM(2006) 604 lõplik/2 — 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhastite kohta (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 651 lõplik — 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 662 lõplik — 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2006) 667 lõplik — 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi kohta (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 670 lõplik — 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 692 lõplik — 2003/0099 (COD)

39

2007/C 161/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivnõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivi 71/304/EMÜ (riiklike ehitustöölepingutega seotud teenuste osutamise vabadust ning esinduste ja filiaalide kaudu tegutsevate tööettevõtjatega riiklike ehitustöölepingute sõlmimist käsitlevate piirangute kaotamise kohta) kehtetuks tunnistamise kohta”KOM(2006) 748 lõplik — 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 812 lõplik — 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „25 õigusakti, mida tuleb viivitamatult kohandada vastavalt nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsusele 2006/512/EÜ, millega muudetakse 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused”KOM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 lõplik

45

2007/C 161/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks”KOM(2006) 373 lõplik — 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”KOM(2006) 557 lõplik — 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Loomade heaolu — märgistamine”

54

2007/C 161/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks XI lisa sisu”KOM(2006) 7 lõplik — 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Perekond ja demograafiline areng”

66

2007/C 161/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon)”KOM(2006) 657 lõplik

75

2007/C 161/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat — Euroopa Liidu kodanike diplomaatiline ja konsulaarkaitse kolmandates riikides”KOM(2006) 712 lõplik

75

2007/C 161/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus”KOM(2006) 177 lõplik

80

2007/C 161/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Liikumisvõimeline Euroopa — jätkusuutlik liikuvus meie mandril. Euroopa Komisjoni 2001. aasta transpordipoliitika valge raamatu vahekokkuvõte””KOM(2006) 314 lõplik

89

2007/C 161/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse kontoriseadmete energiatõhususemärgistuse programmi kohta”KOM(2006) 576 lõplik — 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsieeskirjade rakendamiskorra kohta raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis”KOM(2006) 722 lõplik — 2006/0241 (COD)

100


ET

 

Top