EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:161:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 161, 13 iulie 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 161

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
13 iulie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

III   Acte pregătitoare

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 434-a sesiune plenară din 14 și 15 martie 2007

2007/C 161/01

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Impactul îmbătrânirii populației asupra economiei și bugetului”

1

2007/C 161/02

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European privind necesitatea elaborării unei strategii coordonate pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale”COM(2006) 254 final

8

2007/C 161/03

Aviz al Comitetul Economic și Social European privind „Locuința și politica regională”

17

2007/C 161/04

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Consiliului privind impozitele indirecte pe aportul de capital” (Versiune reformată) COM(2006) 760 final — 2006/0253 (CNS)

23

2007/C 161/05

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalarea ulterioară a oglinzilor retrovizoare pe vehiculele comerciale grele înmatriculate în Comunitate”COM(2006) 570 final — 2006/0183 (COD)

24

2007/C 161/06

Aviz al Comitetul Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Institutului European de Tehnologie”COM(2006) 604 final/2 — 2006/0197 (COD)

28

2007/C 161/07

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (Versiune codificată) COM(2006) 651 final — 2006/0216 (COD)

35

2007/C 161/08

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la unele componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (Versiune codificată) COM(2006) 662 final — 2006/0221 (COD)

36

2007/C 161/09

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la viteza maximă prin construcție și la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (Versiune codificată) COM(2006) 667 final — 2006/0219 (COD)

37

2007/C 161/10

Aviz al Comitetului Economic si Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismul de direcție al tractoarelor agricole sau forestiere pe roți” (Versiune codificată) COM(2006) 670 final — 2006/0225 (COD)

38

2007/C 161/11

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor” (Versiune codificată) COM(2006) 692 final — 2003/0099 (COD)

39

2007/C 161/12

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 71/304/CEE din 26 iulie 1971 privind eliminarea restricțiilor privind libertatea de a presta servicii în domeniul contractelor de achiziții publice de lucrări si privind atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări prin intermediul agențiilor sau sucursalelor”COM(2006) 748 final — 2006/0249 (COD)

40

2007/C 161/13

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci” (Versiune codificată) COM(2006) 812 final — 2006/0264 (COD)

44

2007/C 161/14

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „25 de acte care trebuie urgent adaptate la Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei, modificată prin Decizia 2006/512/CE a Consiliului din 17 iulie 2006”COM(2006) 901, 902, 903, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926 final

45

2007/C 161/15

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în scopul unei utilizări durabile a pesticidelor”COM(2006) 373 final — 2006/0132 (COD)

48

2007/C 161/16

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind abrogarea Directivei 68/89/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la clasificarea lemnului în stare brută”COM(2006) 557 final — 2006/0178 (COD)

53

2007/C 161/17

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Bunăstarea animalelor — Etichetarea”

54

2007/C 161/18

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale și stabilirea conținutului anexei XI”COM(2006) 7 final — 2006/0008 (COD)

61

2007/C 161/19

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Familia și evoluția demografică”

66

2007/C 161/20

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția salariaților în cazul insolvabilității angajatorului” (Versiune codificată) COM(2006) 657 final — 2006/0220 COD

75

2007/C 161/21

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Cartea verde privind protecția diplomatică și consulară a cetățenilor Uniunii în țările terțe”COM(2006) 712 final

75

2007/C 161/22

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a programului comunitar de la Lisabona — Serviciile sociale de interes general în Uniunea Europeană”COM(2006) 177 final

80

2007/C 161/23

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European — «Pentru o Europă în mișcare. Mobilitate durabilă pentru continentul nostru — Examinarea intermediară a Cărții albe privind transporturile, publicate de Comisia Europeană în 2001»”COM(2006) 314 final

89

2007/C 161/24

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Programul de etichetare a eficienței energetice a echipamentelor de birou”COM(2006) 576 final — 2006/0187 (COD)

97

2007/C 161/25

Aviz al Comitetului Economic și Social European privind „Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea regulilor de concurență transporturilor feroviare, rutiere și pe căi navigabile interioare”COM(2006) 722 final — 2006/0241(COD)

100


RO

 

Top