EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:317:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 317, 9. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 317

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
9. decembra 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2089 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy, referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou a referenčné hodnoty pre zverejňovanie informácií o udržateľnosti ( 1 )

17

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2090 z 19. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o prípady podozrenia na nedodržiavanie alebo zisteného nedodržiavania pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá farmakologicky účinných látok povolených vo veterinárnych liekoch alebo ako kŕmne doplnkové látky, alebo pravidiel Únie, ktoré sa vzťahujú na používanie alebo rezíduá zakázaných alebo nepovolených farmakologicky účinných látok ( 1 )

28

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2091 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2197, pokiaľ ide o úzko korelované meny v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 )

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2092 z 28. novembra 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Indonézii

42

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2093 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 333/2007, pokiaľ ide o analýzu 3-monochlórpropán-1,2-diol (3-MCPD) esterov mastných kyselín, glycidylesterov mastných kyselín, chloristanu a akrylamidu ( 1 )

96

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2094 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín ( 1 )

102

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2095 z 29. novembra 2019, ktorým sa vykonáva odpočítanie od kvóty na lov lososa atlantického, ktorá bola Poľsku k dispozícii v roku 2019 z dôvodu prekročenia rybolovnej kvóty v roku 2018

105

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/2096 z 28. novembra 2019 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl misie EÚ pre vojenskú misiu Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutia (SZBP) 2019/948 (EUTM Mali/2/2019)

108

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2097 z 2. decembra, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Rumunskom

110

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2098 z 28. novembra 2019 o dočasných požiadavkách na zdravie zvierat v prípade zásielok produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu s pôvodom v Únii, ktoré sa vracajú do Únie po tom, čo im bol zamietnutý vstup do tretej krajiny [oznámené pod číslom C(2019) 8092]  ( 1 )

111

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc ( Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016 )

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top