EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:106:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 106, 24. apríla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 106

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 58
24. apríla 2015


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2015/637 z 20. apríla 2015 o opatreniach koordinácie a spolupráce na uľahčenie konzulárnej ochrany nezastúpených občanov Únie v tretích krajinách a o zrušení rozhodnutia 95/553/ES

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/638 z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

14

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/639 z 23. apríla 2015, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie oxidu kremičitého (E 551) v očkovanom kopolymére vinylalkoholu s etylénglykolom (E 1209) ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/640 z 23. apríla 2015 o dodatočných špecifikáciách letovej spôsobilosti pre daný typ prevádzky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 965/2012

18

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/641 z 23. apríla 2015, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/642 z 15. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EFG/2014/015 GR/Attica publishing activities z Grécka)

25

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/643 z 15. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik z Írska)

27

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/644 z 15. apríla 2015 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting z Grécka)

29

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/645 z 20. apríla 2015, ktorým sa stanovuje zoznam inšpektorov Únie oprávnených vykonávať inšpekcie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 [Oznámené pod číslom C(2015) 2496]

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/646 z 23. apríla 2015 o bakteriálnych kultúrach na znižovanie organických pevných látok uvádzaných na trh na tento účel v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 ( 1 )

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top