EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:106:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 106, 24 април 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 106

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
24 април 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета от 20 април 2015 година относно мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/638 на Комисията от 22 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

14

 

*

Регламент (ЕС) 2015/639 на Комисията от 23 април 2015 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на силициев диоксид (Е 551) в съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху полиетиленгликол (Е 1209) ( 1 )

16

 

*

Регламент (ЕС) 2015/640 на Комисията от 23 април 2015 година относно допълнителни спецификации за летателна годност за даден тип експлоатация и за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/641 на Комисията от 23 април 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/642 на Европейския парламент и Съвета от 15 април 2015 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/015 GR/Attica publishing activities от Гърция)

25

 

*

Решение (ЕС) 2015/643 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik от Ирландия)

27

 

*

Решение (ЕС) 2015/644 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting от Гърция)

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/645 на Комисията от 20 април 2015 година за утвърждаване на списъка с инспекторите на Съюза, които могат да извършват инспекции съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер С(2015) 2496)

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/646 на Комисията от 23 април 2015 година в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно бактериалните култури, предназначени за намаляване на органичните твърди вещества и за пускане на пазара с тази цел ( 1 )

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top