EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:325:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 325, 11. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.325.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 325

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
11. decembra 2009


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/931/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2009 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

1

 

 

Rada

 

 

2009/932/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009, ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Výboru regiónov

3

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/933/SZBP z 30. novembra 2009 o rozšírení územnej pôsobnosti Dohody o extradícii medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v mene Európskej únie

4

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností

6

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

12

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/936/SVV z 30. novembra 2009 o prijatí vykonávacích predpisov pre analytické pracovné súbory Europolu

14

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

23

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1206/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

25

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1207/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

26

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

28

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1159/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. decembra 2009

30

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1210/2009 z 10. decembra 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

33

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/937/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady

35

 

 

2009/938/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2009, ktorým sa Švédskemu kráľovstvu a Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska povoľuje uplatniť opatrenie odchyľujúce sa od článku 167 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

62

 

 

2009/939/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 7. decembra 2009, ktorým sa Slovinskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 167 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

64

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top