EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:305:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 305, 30. augusta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 305

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
30. augusta 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 305/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 305/03

Výmenný kurz eura

2

2018/C 305/04

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

3

2018/C 305/05

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

4

2018/C 305/06

Nová národná strana obehových euromincí

6

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2018/C 305/07

Zhrnutie stanoviska k návrhu na prepracované znenie smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 305/08

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Uloženie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

10

2018/C 305/09

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmena záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

11

2018/C 305/10

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

12

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Stály výbor štátov EZVO

2018/C 305/11

Nebezpečné látky – Zoznam rozhodnutí o autorizácii prijatých štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, v súlade s článkom 64 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v druhom polroku 2017

13

2018/C 305/12

Lieky – Zoznam povolení na uvedenie na trh udelených štátmi EZVO, ktoré sú členmi EHP, za druhý polrok 2017

15


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2018/C 305/13

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

34

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 305/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

35


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top